research product . 2013

Proudový senzor s digitalizovaným výstupním signálem

Hanuš, Ivan;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudu v sítích nízkého napětí pomocí Rogowského cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu s digitálním výstupem. Dále nastudovat aktuální řešení digitalizace výstupního signálu Rogowského cívky, určit metrologické parametry digitalizačního modulu na zpracování signálu z Rogowského cívky jako senzoru proudu a navrhnout koncepci jednotky elektronického senzoru proudu s Rogowského cívky a digitalizačním modulem s předpokládaným optickým výstupem, a jeho realizace. Teoretická část práce se zaobírá měřením proudu pomocí Rogowského cívky, jejími vlastnostmi a výhodami oproti bě...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Rogowského cívka, proudový senzor, digitalizace, číslicové zpracování, Rogowksi coil, current sensor, digitalization, digital signal processing
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue