research product . Other ORP type . 2020

050213-280 Skovarbejderbolig

Museum Sydøstdanmark;
Danish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)
Abstract
This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2015-03-01: Skovarbejderhuset var bygget til fire familier ca. 1790 af Niels Ryberg (1725-1804), ejer af en del af skoven, Blegen og Køng Fabrik. Huset har ligget orienteret nord-syd i den nuværende granbevoksning nord for Beværterhuset og fundamentet kan ikke længere ses i sin fulde udstrækning. På stedet er enkelte syldsten af kamp og løse teglsten fra gulve eller murværk. Huset kendes fra Øbjerggårds fæsteprotokol og er markeret på det Høje Målebordsblad, ca. 1880. Lokalitet afsat på kort ud fra Høje Målebordsblad.
Subjects
free text keywords: Forestry, Secondary subsistence production, Skovbrug, Archaeology
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Other Communities
  • Rural Digital Europe
Download from
null
B2FIND
Other ORP type . 2020
Providers: B2FIND
Any information missing or wrong?Report an Issue