research product . 2011

Purchasing behavior of rural population (locality Osvračín)

Konopíková, Pavla;
Open Access Czech
  • Published: 30 Nov 2011
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá nákupním chováním obyvatel obce Osvračín. Jejím cílem je na základě výsledků z dotazníkového šetření popsat nákupní chování obyvatel obce Osvračín a vymezit hlavní faktory, které mají vliv na volbu hlavního nákupního místa respondentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje především východiska pro praktickou část, která je postavena na dotazníkovém šetření. Smyslem dotazníkového šetření je získat informace o nákupním chování domácností v obci Osvračín. Katedra marketingu, obchodu a služeb Obhájeno This bachelor?s study examines the purchasing behaviour patterns of the population in locality ...
Subjects
free text keywords: Osvračín, obchod, nákupní chování, venkov, shop, purchasing behaviour, rural area
Related Organizations
19 references, page 1 of 2

ten50% d

sep40% r

íop30% n

ceo20% r

10% 40% ů 35% ten 30% d

sop 25% e

íld 20% o

ínp 15% t

ceo 10% r

p 5% Český statistický úřad. Varianty vymezení venkova [online] Praha: Český statistický úřad, 2012, Aktualizace 16. 10. 2008, [cit. 7. 2. 2012] Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/D70030F0EE/$File/130808.pdf.

INCOMA GfK. TOP 50 obchodu v České republice v roce 2010 [online] Praha: INCOMA GfK, 2012, Aktualizace 31. 5. 2010, [cit. 8. 2. 2012] Dostupné z: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1096&lng=CZ&ctr=203.

INCOMA GfK. České domácnosti mají stále zájem o nákup na splátky [online] Praha: INCOMA GfK, 2012, Aktualizace 23. 5. 2011a, [cit. 7. 2. 2012] Dostupné z: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1170&lng=CZ&ctr=203.

INCOMA GfK. TOP 10 českého obchodu [online] Praha: INCOMA GfK, 2012, Aktualizace 28. 4. 2011b, [cit. 8. 2. 2012] Dostupné z: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1163&lng=CZ&ctr=203.

INCOMA GfK. Hypermarketům už dává přednost 43 % českých domácností [online] Praha: INCOMA GfK, 2012, Aktualizace 12. 1. 2011c, [cit. 8. 2. 2012] Dostupné z: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1144&lng=CZ&ctr=203.

INCOMA GfK. Letošní ceny TOP retailer uděleny [online] Praha: INCOMA GfK, 2012, Aktualizace 3. 2. 2012a, [cit. 8. 2. 2012] Dostupné z: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1206&lng=CZ&ctr=203.

19 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue