Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2016

Transició cap a la Sobirania Tecnològica : Pla "Barcelona Ciutat Digital" : mesura de govern

Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica; Gerència de Presidència i Economia; Comissió d'Economia i Hisenda (Consell Municipal de Barcelona);
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Jan 2016
Country: Spain
Abstract

Citada a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 31 (30-11-2016), p. 6444-6449 Presentat a la Comissió d'Economia i Hisenda de 18-10-2016 És base per la Mesura de govern per a la digitalització oberta : programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública [http://hdl.handle.net/11703/106226] Podeu consultar la versió presentació a: http://hdl.handle.net/11703/99397

Subjects

Política tecnològica, Ciutats digitals (Xarxes d'ordinadors), Desenvolupament urbà, Innovacions tecnològiques, Transformació digital, Technology policy, Smart cities, Urban development, Technological innovations, Digital transformation, Política tecnológica, Ciudades digitales, Desarrollo urbano, Innovaciones tecnológicas, Transformación Digital, Sector públic, Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020, mesures de govern, plans estratègics, Política tecnològica, Ciutats digitals (Xarxes d'ordinadors), Desenvolupament urbà, Innovacions tecnològiques, Transformació digital, Technology policy, Smart cities, Urban development, Technological innovations, Digital transformation, Política tecnológica, Ciudades digitales, Desarrollo urbano, Innovaciones tecnológicas, Transformación Digital, Sector públic, Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020, mesures de govern, plans estratègics

Related Organizations
moresidebar