Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2021

Estratègia de persones i desenvolupament organitzatiu 2019-2023 [video]

Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu;
Open Access
Published: 01 May 2021
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Country: Spain
Abstract

L'Ajuntament impulsa un model organitzatiu que posa les persones i els valors al centre basat en el desenvolupament de projectes que s'emmarquen en cinc línies d'actuació: benestar de les persones, creixement professional, desenvolupament organitzacional, transformació digital, dimensionament i valoració dels llocs de treball.

Subjects

Funcionaris i empleats municipals, Benestar, Desenvolupament professional, Transformació digital, Descripció dels llocs de treball, Funcionarios locales, Bienestar, Desarrollo profesional, Transformación Digital, Evaluación del empleo, Municipal officials and employees, Human comfort, Career development, Digital transformation, Job evaluation, Sector públic, Estratègia de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 2019-2023 (Barcelona), vídeos, plans estratègics, Funcionaris i empleats municipals, Benestar, Desenvolupament professional, Transformació digital, Descripció dels llocs de treball, Municipal officials and employees, Human comfort, Career development, Digital transformation, Job evaluation, Funcionarios locales, Bienestar, Desarrollo profesional, Transformación Digital, Evaluación del empleo, Sector públic, Estratègia de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 2019-2023 (Barcelona), videos, plans estratègics, videos

Related Organizations
moresidebar