research product . Other ORP type . 2018

Mesures que afavoreixin la implantació de processos i metodologies "Agile" i Instruccions sobre la contractació

Alcaldia;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 17 May 2018
  • Country: Spain
Abstract
Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 17-05-2018
Subjects
free text keywords: Contractes administratius, Adjudicació de contractes, Programari lliure, Transformació digital, Public contracts, Letting of contracts, Open source software, Digital transformation, Contratos administrativos, Adjudicación administrativa, Software libre, Transformación Digital, Ciència i tecnologia, Sector públic, Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020, decrets, instruccions
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue