research product . Other ORP type . 2022

Subvencions per a la transformació digital del comerç per al 2022 : convocatòria

Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum; Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Apr 2022
  • Country: Spain
Abstract
Aprovada per la Comissió de Govern de 28-04-2022
Subjects
free text keywords: Transformació digital, Comerç, Màrqueting digital, Xarxes socials, Internet, Digital transformation, Commerce, Internet marketing, Social networks, Internet, Transformación Digital, Comercio, Marketing en Internet, Redes sociales, Internet, Comerç, ajuts i subvencions
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue