research product . 2017

Sensorien liittäminen ja niiden toiminta Elisa IoT -palvelussa

Ala-Lahti, Jesse;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Country: Finland
Abstract
Työssä haluttiin kartuttaa Thingworx-palvelun tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluita. Haluttiin myös avata sensorien datan matkaa aina visuaalisesti esitettäväksi asti. Tämä polku esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta seuraavissa tutkimuksissa olisi mahdollisimman paljon taustatietoa kyseisestä palvelusta, sillä suomenkielisiä ohjeita palvelun käyttöön ei ollut. Datan matkaa avataan mahdollisimman paljon ja sen visualisointiin ja visualisoinnin tueksi tehtyjen palveluiden läpikäynti on tärkeää työlle. Työssä käyt MQTT-protokollaa, jonka toimintaperiaatteita on myös avattu työssä. Työssä saatiin selville sensorien tiedon lähettämiseen eri tarpeet ja niiden toiminta. Eri sensorialustoja myös vertailtiin työssä ja näiden eri rajoituksia kartutettiin. Myös niitä palveluita, joita ei käytetty työssä, mutta joita Thingworx tarjoaa, käytiin työssä. Nämä palvelut olivat kuitenkin tärkeitä käydä muitten tulevien projektien kannalta, jonka takia niitä nähtiin tarpeelliseksi esitellä ja opastaa niiden toimintaan. Työn valmistuttua sen tarkoitus on muodostaa pohja tuleville opinnäytetöille, jotka käyttävät samaa palvelua. Tarjolla olevat palvelut on tutkittu ja niistä on tarjolla tarpeellista informaatiota työn ansiosta. Voidaan myös todeta Thingworxin tukevan hyvin MQTTprotokollaa lisäosien lataamisen jälkeen ja antaa hyvät mahdollisuudet isompienkin projektien läpivientiin aina dokumentoinnista ja wikistä aina pohjapiirustuksien ja dataa analysoivien osien muodossa. In this thesis, data was collected about services offered by Thingswork. The whole road from data provided by the sensor, is visualized and shown in Thingworx. The thesis attempts to show the road as simply and clearly as possible; thus, it is easy to use it as a guide to Thingworx for later users. Most of the services offered by Thingworx are demonstrated in the thesis. The thesis focuses more on basic services needed for basic projects. Some services helping to organize data and project or users are presented. Some sensors have to meet special needs and requirements in order to work correctly. The information about these sensors and some boards for MQTT projects are shown and commented on. Besides hardware, few software solutions about MQTT data transmitting are documented and commented. These hardware and software solutions seemed important to document for future projects with Thingworx since there is limited information available for projects in Finnish. A deal of information about Thingworx was gathered: from adding pictures to documenting and from making wiki pages to analyzing data. This information provides a basic understanding of the services, and how-to information about Thingworx, and how MQTT protocol works with different services.
Subjects
free text keywords: IoT, Internet of Things, Thingworx, QoS, ESP8266, DHT11, MQTT, fi=Tieto- ja viestintätekniikka|sv=Informations- och kommunikationsteknik|en=Information and Communications Technology|, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma / Information Technology (BSc)
Communities
  • Rural Digital Europe
Download from
Open Access
Theseus
2017
Providers: Theseus
2 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue