The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Galician
  Authors:
  Díaz Santiso, Borja;
  Persistent Identifiers

  [Resumo]: O sector primario (e os recursos naturais que este emprega) sempre foron moi importantes e interesantes para o seu estudo económico e por ende, para o desenvolvemento da economía galega. Por outra banda, Castelao é unha das personalidades máis destacadas da hi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Galician
  Authors:
  Eduardo Corbelle Rico; Rafael Crecente Maseda;
  Persistent Identifiers

  O abandono da terra agrícola é un tema de plena actualidade en Galicia: existen traballos científicos que confirman a súa existencia, textos legais que falan da “continua perda de superficie agraria útil”, e evidencias visuais para calquera observador atento. Non obstan...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Galician
  Authors:
  Manuel Rodríguez Guitián;
  Persistent Identifiers

  Realízase unha revisión da tipoloxía fitosociolóxica das formacións arboradas dominadas por especies do xénero Quercus existentes no extremo setentrional de Galicia e o NW de Asturias a partir da revisión da información existente e da aportada nunha mostraxe de 183 nova...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Galician
  Authors:
  Lidia Osorio Castelao; Eduardo Corbelle Rico; Francisco J. Onega López;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

  Este traballo busca caracterizar aos usuarios potenciais das terras que actualmente se atopan en situación de abandono ou infrautilización en Galicia. O sector vacún leiteiro constitúe o núcleo básico do sector agrario galego polo que coñecer a súa opinión como demandan...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Galician
  Authors:
  Pardiñas Rodríguez, Damián;
  Persistent Identifiers

  [Resumo] Os sectores forestal e da agricultura teñen un gran peso na economía a nivel nacional e, especialmente, en Galicia. Unha mostra diso é o feito de que arredor do 65% do terreo parcelario de Galicia é masa forestal. Os labores de agricultura e forestais conlevan ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Galician
  Authors:
  Míguez Noya, Olalla;
  Persistent Identifiers

  Traballo fin de grao (UDC.CIE). Bioloxía. Curso 2016/2017 [Resumo] Moringa oleífera considérase unha árbore multiusos pola súa versatilidade tanto na agricultura, medicina como na industria. É unha planta orixinaria da India e África, aínda que actualmente encontrase di...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2002
  Open Access Galician
  Authors:
  Ballesteros-Arias, Paula;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidad de Santiago de Compostela

  [GA] Este traballo presenta o resultado do estudio do espacio agrario do entorno do castro e a aldea de Elviña, no concello da Coruña, realizado como unha parte do plan de investigación para a elaboración do Plan Director do Castro de Elviña que ten como obxetivo a post...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Galician
  Authors:
  Martínez Cabrera, Helena;
  Persistent Identifiers

  Traballo Fin de Máster en Desenvolvemento Económico e Innovación. Curso 2015-2016. Galicia non é un paraíso natural: é verde eucalipto. Ou piñeiro, como ben louba Pondal no himno galego. O IV Inventario Forestal Nacional, recollía que por primeira vez na historia, o 20%...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Galician
  Authors:
  Bernardo Valdés Paços; María do Mar Pérez Fra; Ana Isabel García Arias;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

  O objectivo deste trabalho é realizar unha primeira achega á quantificaçom da dependencia agroalimentar galega do exterior utilizando como fonte os dados das tabelas input-output de 1998 e 2005. As tabelas input-output som um instrumento privilegiado para analisar a dep...

  Add to ORCID
9 research outcomes, page 1 of 1