Filters (1)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe Publications Croatian

Filters
Clear All

Rural Digital Europe Publications Croatian

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
421 research outcomes, page 1 of 43
 • publication . Master thesis . 2019
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Ostrun, Andrijan;

  Proučiti i opisati različite implementacije tehnologije raspodijeljene glavne knjige. Analizirati moguće načine primjene raspodijeljenih knjiga u aplikacijama interneta stvari i definirati prednosti i nedostatke takvih implementacija. Proučiti trenutni smjer razvoja opi...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Olujić, Slaven;
  Publisher: Visoko učilište Algebra.

  Cilj ovog diplomskog rada je implementacija Internet stvari (engl. Internet of things, skraćeno IoT) prototipa za primjenu u vrtlarstvu koristeći LPWAN (engl. Low Powered Wide Area Network) tehnologije LoRaWAN i Sigfox. Funkcionalnosti koje će se napraviti su automatiza...

 • publication . Master thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Škeva, Mateo;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  U ovom se radu opisuje koncept zvan Internet of Things. IoT koncept omogućuje da se stvari kojima smo okruženi spoje na internet. Na taj način te stvari dobivaju dodatnu vrijednost i pružaju mogućnost da im se pristupi s bilo kojeg mjesta na svijetu. Sklopovlje koje se ...

 • publication . Bachelor thesis . Master thesis . 2016
  Open Access Croatian
  Authors:
  Brezjan, Antonio;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Ovaj završni rad vezan je uz problem arhitekture povezivanja Interneta stvari. Glavna značajka mu je simulacija komunikacije jednostavnih stvari s mogućnošću proširenja na složenije stvari. Pod jednostavnim stvarima smatramo one uređaje kojima je osnovno svojstvo samo s...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Jusup, Silvija;

  Školski vrtovi trebali bi proizaći iz sredine u kojoj se nalaze, a predstavljaju mjesta koja služe za boravak učenika u slobodno vrijeme. Pogodni su za proučavanje brojnih sadržaja vezanih uz nastavu i izvannastavne aktivnosti. Izuzetno je važno kod učenika razvijati po...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Juraga, Leopold;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet informatike u Puli.

  Tema ovog diplomskog rada bila je izrada android aplikacije kojom će se istražiti i demonstrirati mogućnosti beacon-a zasnovanih na BLE (engl. Bluetooth Low Energy) bežičnoj tehnologiji. Diplomski rad se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela. Praktični dio je izrađe...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Vezmar, Boris;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Definiran je Internet stvari te je opisana njegova povijest razvoja. Definirana je klasifikacija Interneta stvari s obzirom na područje primjene, a naročito je analizirana njegova primjena u sigurnosti. Razmotren je Savez za inovacije u Internetu stvari te njegovo staja...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Željko Zečić; Ivica Papa; Dinko Vusić; Zlatko Benković; Jurij Marenče;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Faculty of Forestry and Wood Technology, University of Zagreb

  U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti rada skidera Ecotrac 120V na privlačenju drva poludeblovnom metodom iz proredne i dovršne sječine. Terensko je istraživanje provedeno studijem rada i vremena. Razlike u obujmu tovara, brzini vožnji, izvlačenju uže...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Savić, Mateja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Matematički odsjek.

  U prvom poglavlju analizirala se defnicija projektne nastave te elementi koji ju čine. Tako projektom smatramo svaki zaokružen i cjelovit, pojedinačan ili su radnički rad koji se pažljivo planira u svrhu ostvarivanja određenog cilja. Prema tome, svaki dobar projekt ima ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Restricted Croatian
  Authors:
  Sanader, Andrijana;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.

  Digitalno doba otvorilo je novo poglavlje u poslovanju narodnih knjižnica. Ogromna dostupnost digitalnih sadržaja suočava knjižnice s izazovom širenja usluga na digitalni prostor. Učestali zahtjevi za otvorenim pristupom znanstvenim radovima i istraživanjima doveli su d...

421 research outcomes, page 1 of 43