Filters (1)
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
342 research outcomes, page 1 of 35
 • publication . Article . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  A. Labbacci; F. Marniche; S. Daoudi–Hacini; R. Boulay; A. Milla;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Museu de Ciències Naturals de Barcelona

  espanolNuestro estudio se desarrollo en tres emplazamientos situados en los bosques de la parte sur del Parque Nacional de Djurdjura. Los resultados revelaron una abundante presencia de hormigas con 2.651 individuos pertenecientes a 25 especies y tres subfamilias: Dolic...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Garreta Serra, Sergi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  Nowadays everyone knows what the Bluetooth technology is, but few people can really understand that Bluetooth is based on two different technologies. In this project, the Bluetooth Low Energy (BLE) protocol will be explained together with how it is used very efficiently...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Osio Silva, Guillermo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  García Núñez, Noelia;
  Publisher: Universitat de Barcelona & Universitat Oberta de Catalunya

  Se describe el proyecto ENCLAVE, creado para la puesta a disposición de los usuarios de contenidos sujetos a derechos de autor en bibliotecas digitales. ENCLAVE forma parte de la apuesta decidida de la Biblioteca Nacional de España por la tecnología como instrumento par...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Perarnau Pujols, Marc;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  La programació és una tecnologia favorable de l'àmbit STEAM, que permet treballar de forma aplicada, fomenta la creativitat i estimula l'autoaprenentatge dels alumnes. Els capacita per ser creatius, autònoms i eficients. A més, facilita el treball competencial ja que és...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Vilà Conesa, Ferran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  En els darrers anys, diversos sectors acadèmics, la indústria i les principals organitzacions d'estandarització han focalitzat una quantitat notable d'esforç en l'àrea de les aplicacions de control, monitorització i comunicació entre objectes. Les anomenades xarxes de s...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Claret Robert, Josep Arnau;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  En aquest treball s’explica la implementació d’un algoritme per a resoldre la cinemàtica inversa amb col·lisions d’una mà mecànica de quatre dits i trenta graus de llibertat. Així, l’objectiu consisteix en, donats quatre punts de contacte sobre un objecte i les orientac...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Altirriba Claramunt, Jordi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  En aquest projecte es fa una proposta per introduir un nou mòdul de programació de robots industrials al cicle formatiu de grau mitjà de mecànica. El motiu d'aquesta proposta es deu a la ràpida evolució de l'automatització a la indústria, i en concret de la robòtica ind...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Portilla, I. (Idoia);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Facultat de Comunicació Blanquerna URL

  The arrival of digitalization has modi ­ fied television consumption. Audiovisual content can still be enjoyed live via tele ­ vision sets but now we can also watch it on the screens of other devices such as computers, tablets or mobile phones. It can also be watched at...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Ercilla Montserrat, Mireia; Llop Casamada, Jordi; Gil Moya, Emilio; Gallart González-Palacio, Montserrat;
  Persistent Identifiers

  Royal Decree 60/2011, which transposes to Spanish legislation the Directive 2008/105/CE, lays down environmental quality standards (i.e. maximum allowable concentrations) for priority substances and certain other pollutants in surface water. Some of these substances can...

  Add to ORCID
342 research outcomes, page 1 of 35