Filters (2)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe 2012-2021 Slovenian

Filters
Clear All

Rural Digital Europe 2012-2021 Slovenian

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
949 research outcomes, page 1 of 95
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Opeka, Tanja;
  Publisher: T. Opeka
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Meško, Daniel;
  Publisher: D. Meško

  Diplomsko delo obravnava različne tehnike in metode prezentacije objekta v digitalni obliki. Primera diplomske naloge temeljita na fotogrametriji, prvi primer je narejen s pomočjo fotogrametričnega sistema TRITOP, ki ga uporablja Fakulteta za strojništvo, drugi primer p...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Domen Finžgar; Marko Bajc; Jernej Brezovar; Andraž Kladnik; Rok Capuder; Hojka Kraigher;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti

  Potreba po vzorcenju v drevesnih krosnjah je prisotna v stevilnih panogah znotraj bioloskih znanosti, npr. v gozdarstvu, botaniki, fitopatologiji idr. V tem prispevku smo pregledali znacilnosti uveljavljenih nacinov vzorcenja v drevesnih krosnjah in pregledali stanje te...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štepec, Franci Žiga;
  Publisher: F. Ž. Štepec

  V tem diplomskem delu bomo govorili o temi, o kateri ne slišimo prav pogosto. Govorili bomo o posledicah živinoreje za okolje. Globalno segrevanje se je začelo z razvojem industrializacije in še danes mnogi verjamejo, da je uporaba fosilnih goriv ključna za onesnaževanj...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Potočnik, Igor;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štruc, Bojan;
  Publisher: B. Štruc
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vajda, Nikola;

  Pojem precizno kmetijstvo je zelo širok in predstavlja učinkovitost, ki jo dosežemo s pomočjo natančnosti. S pomočjo objavljene literature in raziskav smo opisali delovanje navigacijskih sistemov in pri tem ugotovili, da z njihovo pomočjo povečamo učinkovitost obdelave ...

 • publication . Report . Article . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zadnik Stirn, Lidija;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Optimalno gojenje in izkoriščanje gozda z namenom, da so izpolnjena vsa zahtevana načela gospodarjenja z gozdom, je predstavljeno kot večfazni stohastični proces. Kot pomoč pri optimalnem upravljanju tega procesa je prikazan stohastičen model, ki temelji na teoriji disk...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pocak, Denis;
  Publisher: D. Pocak

  Izzivi interneta stvari so najpogostejši razlog za neučinkovito delovanje rešitev. Za izvedbo teh so pomembni komunikacijski protokoli, ki delujejo na aplikacijskem nivoju. V magistrskem delu smo raziskali potencialne komunikacijske protokole (AMQP, CoAP, MQTT in XMPP)....

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Belej, Klemen;
  Publisher: K. Belej

  V diplomskem delu smo predstavili digitalizacijo v podjetjih in opredelili manj znan pojem Industrijo 4.0. Opisali smo koncept Industrije 4.0, prikazali razvoj industrijskih revolucij in predstavili novejše tehnologije, ki se pojavljajo v podjetjih kot so: big data, int...

949 research outcomes, page 1 of 95