The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
41 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Domen Finžgar; Marko Bajc; Jernej Brezovar; Andraž Kladnik; Rok Capuder; Hojka Kraigher;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti

  Potreba po vzorcenju v drevesnih krosnjah je prisotna v stevilnih panogah znotraj bioloskih znanosti, npr. v gozdarstvu, botaniki, fitopatologiji idr. V tem prispevku smo pregledali znacilnosti uveljavljenih nacinov vzorcenja v drevesnih krosnjah in pregledali stanje te...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1997
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Darko Radinja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  The paper discusses the energy intensity of agriculture in the valley location of Rateče (860 m above sea level) as a basis for assessing pollution in the Alpine environment. Owing to the transformation of a rural settlement into a (sub)urban settlement, the agrarian po...

  Add to ORCID
 • Prostorske analize v kmetijstvu vse bolj pridobivajo na pomenu, tako v svetu kot pri nas, saj omogočajo hiter in učinkovit prostorski prikaz dinamičnih procesov v kmetijskem prostoru. To je pomembno pri pripravi prostorskih aktov na nacionalni in lokalni ravni ter oblik...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hočevar, Milan; Kušar, Gal; Cunder, Tomaž;
  Publisher: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo

  Članek predstavlja raziskavo zaraščanja kraške krajine. Pri analizi smo uporabili tehnike daljinskega zaznavanja, multitemporalne analize satelitskih slik v GIS okolju in statistične regresijske modele. Gozdnatost se je od leta 1935 povečala od 50,4% na 67,9%. Z regresi...

 • publication . Report . Article . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Andrič, Maja; Bončina, Andrej; Černe, Rok; Devjak, Tomaž; Diaci, Jurij; Jerina, Klemen; Jonozovič, Marko; Kadunc, Aleš; Kavčič, Irena; Kobler, Andrej; ...
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
 • publication . Article . 2013
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Erik Logar;
  Publisher: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  The article focuses on the contemporary role of part-time farmers, their structure and value in the rural settlement of Voklo. They have been an important factor in the maintenance of small agricultural holdings and in their own food subsistence. Out of 128 households, ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2002
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Marko Koščak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  The transformation of the rural areas along the Slovene - Croatian border was influenced by many reasons, among which the most important was polycentric concept of social demogarphy as well as physical development. After introduction of a border line between Slovenia an...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Sašo Moškon; Janez Žibert; Branko Kavšek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zveza geografskih društev Slovenije

  Prispevek obravnava metodologijo zbiranja akusticnih podatkov o morskem dnu in njihovo uporabo za kartiranje morskih travnikov. Metoda omogoca hitro in ucinkovito kartiranje velikih obmocij morskih travnikov in zagotavlja zvezno pokritost na celotnem obravnavanem obmocj...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vovk Korže, Ana;
  Publisher: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

  The area of Pomurje, Spodnje Podravje and Međimurje have in common geographical, cultural, developmental and environmental characteristics. The pollution of underground and surface water is a consequence of burdens from dispersed sources of intensive agriculture and dis...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vladimir Klemenčič;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  The treatise deals with elements of the processes of differentiation of Slovene rural areas which have been differentiated during the last four decades under the condition of industrialization and the concept of polycentric regional development into regions of urbanizat...

  Add to ORCID
41 research outcomes, page 1 of 5