The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
252 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Meško, Daniel;
  Publisher: D. Meško

  Diplomsko delo obravnava različne tehnike in metode prezentacije objekta v digitalni obliki. Primera diplomske naloge temeljita na fotogrametriji, prvi primer je narejen s pomočjo fotogrametričnega sistema TRITOP, ki ga uporablja Fakulteta za strojništvo, drugi primer p...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štepec, Franci Žiga;
  Publisher: F. Ž. Štepec

  V tem diplomskem delu bomo govorili o temi, o kateri ne slišimo prav pogosto. Govorili bomo o posledicah živinoreje za okolje. Globalno segrevanje se je začelo z razvojem industrializacije in še danes mnogi verjamejo, da je uporaba fosilnih goriv ključna za onesnaževanj...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vajda, Nikola;

  Pojem precizno kmetijstvo je zelo širok in predstavlja učinkovitost, ki jo dosežemo s pomočjo natančnosti. S pomočjo objavljene literature in raziskav smo opisali delovanje navigacijskih sistemov in pri tem ugotovili, da z njihovo pomočjo povečamo učinkovitost obdelave ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pocak, Denis;
  Publisher: D. Pocak

  Izzivi interneta stvari so najpogostejši razlog za neučinkovito delovanje rešitev. Za izvedbo teh so pomembni komunikacijski protokoli, ki delujejo na aplikacijskem nivoju. V magistrskem delu smo raziskali potencialne komunikacijske protokole (AMQP, CoAP, MQTT in XMPP)....

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Belej, Klemen;
  Publisher: K. Belej

  V diplomskem delu smo predstavili digitalizacijo v podjetjih in opredelili manj znan pojem Industrijo 4.0. Opisali smo koncept Industrije 4.0, prikazali razvoj industrijskih revolucij in predstavili novejše tehnologije, ki se pojavljajo v podjetjih kot so: big data, int...

 • publication . Book . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ferk, Barbara; Hafner, Marjan; Jurančič, Slavica; Kondža, Jasna; Koprivnikar Šušteršič, Mojca; Kovač, Mateja; Kovačič, Gorazd; Kraigher, Tomaž; Markič, Jože; Povšnar, Jure; ...
  Publisher: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Prelec, Sandra;
  Publisher: S. Prelec

  Diplomsko delo je bilo osredotočeno na družino predšolskega otroka, in sicer tisto, ki biva v ruralnem okolju. V teoretičnem delu smo tako opredelili splošna spoznanja o družini, nalogah družine, vlogah v družini, kjer smo izpostavili vlogo matere in vlogo očeta, o vrst...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Mežnar, Nejc;
  Publisher: N. Mežnar

  V diplomskem delu je opisana izvedba robotske roke s petimi prsti, katero teleoperiramo s človeško roko. Poleg procesa izdelave robotske roke je opisan potek krmilnega programa s programsko opremo Arduino. Krmilnik Arduino Uno je krmilnik, ki povezuje rokavico opremljen...

 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Turkanović, Muhamed;
  Publisher: M. Turkanović

  V zadnjih letih se je pozornost raziskovalcev usmerila v domeno neinfrastrukturnih omrežij in v zagotavljanje varnosti teh omrežij s pomočjo kriptografskih principov. Takšna omrežja predstavljajo za raziskovalce zaradi svojih specifičnih lastnosti, predvsem omejene arhi...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Martinšek, Lucija;
  Publisher: L. Martinšek

  Namen diplomskega dela je prikazati in primerjati različne ponudnike naprav in storitev, ki se uporabljajo pri avtomatizaciji sistemov. Celotno raziskovanje je bilo izvedeno na spletu. Izvedena je primerjava različnih programirljivih logičnih krmilnikov glede na različn...

252 research outcomes, page 1 of 26