The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Trønnes, Ragnhild Rolfsdatter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Mennesket har hatt ein påverknad på skogen i fleire tusen år, men dei siste hundreåra har denne påverknaden vorte intensivert som ein følgje av eit aukande folketal og teknologisk utvikling. I dag fins det få skogområde som er heilt upåverka av mennesket. Skogbruket er ...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1