The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knudsen, Øystein;

  The UN Sustainable Development Goal 4 is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, within 2030. According to UNESCO, more than 85% of children in sub-Saharan Africa are not learning the minimum. Research sho...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kylling, Arve; Stebel, Kerstin; Fjæraa, Ann Mari; Schneider, Philipp;
  Publisher: NILU

  Rapporten beskriver hvilke muligheter Sentinel-5P kan gi med tanke på å utvikle produkter for årlige nasjonale dekningskart med arealestimater med vekt på klimagassen metan. The report describes the opportunities that Sentinel-5P may provide towards developing products ...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Prestvik, Anne; Lilleby, Stine;
  Publisher: NIBIO

  Det er økende interesse for biokull i Norge og denne rapporten er basert på intervju med aktører som enten er i gang med eller skal begynne med biokullproduksjon eller produkter med biokull. Rapporten legger fram informantenes beskrivelse av de utfordringene og mulighet...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bakkestuen, Vegar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bakkestuen, V. & Venter, Z. 2021. Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land. NINA Rapport 1922. Norsk institutt for naturforskning. Miljøforvaltningen har betydelige kartleggings- og overvåkingsbehov. Dette gjelder særlig for heldekkende overvåk...

  Add to ORCID
4 research outcomes, page 1 of 1