The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Solem, Trygve Westrum;
  Persistent Identifiers

  Oppgaven hadde som mål å teste ut et utvalg enkle konkurranseindekser i ung blandingsskog. Kunnskap om økologisk konkurranse mellom individuelle trær er et nyttig hjelpemiddel blant annet i forbindelse med planlegging og fremskriving av skog. Det ble utført registrering...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hanssen, Pål;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målet med denne studien var å undersøke mulighetene for å bruke droner som et verktøy for skogtaksering av ungskogbestand. Dette fordi informasjon om skoglige egenskaper i slike bestand er viktige for å vurdere behovet for ungskogspleie. I Ringsaker kommune i Hedmark fy...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Atle, Kalbækken;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Foryngelsesfasen er kanskje det viktigste stadiet etter hogst og krever ofte ulike skjøtselstiltak for at etableringen av ny skog skal gå raskt og bli tilfredsstillende. Planting av furu i Norge har økt mye i omfang de siste årene. Fra 2014 – 2017 økte antall planter fr...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Fuglår, Joakim Spetaas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt sammenhengen mellom norske aksjer og råvarepriser nærmere ved å analysere ukentlige prisendringer blant femten av de største aksjeselskapene på Oslo Børs mot råvaregruppene energi, metaller og landbruk. Tidligere studier av aksje...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Trønnes, Ragnhild Rolfsdatter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Mennesket har hatt ein påverknad på skogen i fleire tusen år, men dei siste hundreåra har denne påverknaden vorte intensivert som ein følgje av eit aukande folketal og teknologisk utvikling. I dag fins det få skogområde som er heilt upåverka av mennesket. Skogbruket er ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Johansen, Jarle Andre; Moldekleiv, Hans Jakob Saxe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I de siste århundrene har det blitt registrert forandringer i klimasystemet. Det er sannsynlig at dette er en konsekvens av menneskers forbruk av fossilt brennstoff. Klimaendringene vises i en høynet middeltemperatur for store deler av jordkloden. I Norge blir klimaendr...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Fløystad, Kåre Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Studie som ser på kostnader og brukererfaringer hos eiere av biovarmeanlegg tilknyttet landbruket Bioenergi er en viktig energikilde globalt og nasjonalt. Denne oppgaven har som mål å beskrive biovarmeanleggene i norsk landbruk og undersøke hvordan eierne er fornøyd. De...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Lillekvelland, Rasmus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne oppgaven tar for seg design med dimensjonerende styrkeberegninger for en såmaskin til en landbruksrobot utviklet ved NMBU i 2014. For å forsøke å effektivisere arealbruken i jordbruket ble det bestemt at denne skulle så frøene i et bestemt mønster på jordet. Det f...

  Add to ORCID
8 research outcomes, page 1 of 1