The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
42 research outcomes, page 4 of 5
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Henrichsen, Hannah Susannah Math;
  Persistent Identifiers
  Publisher: OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

  Master i læring i komplekse systemer Denne oppgaven er en studie på hvordan den økende digitaliseringen som sees i samfunnet har mulighet til å påvirke atferd (og kognisjon). Artikkel I er en oversikt over nyere forskning gjort på høy bruk av digital teknologi (internet...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Pedersen, Christian;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. Endringen for fem av artene er negativ både når det gjelder bestandsutvikling og utbredelse. Dette gjelder buskskvett, gulspurv, sanglerk...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nielsen, Niels Ivar; Uggerud, Lars Roar; Marstein, John Kristian;

  Fordypningen i Militær Geografi ved Krigsskolen har behov for store mengder digital geografisk informasjon for å kunne gjennomføre sin utdanning. Dette er plasskrevende og det er nødvendig med dedikert maskinvare for å forvalte informasjonen. Ved oppstart av prosjektet ...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Vanebo, Ole Alexander;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Abstract This master thesis looks at how maps and GIS are used against BIM models. The reason why this topic seemed interesting was that author had seen how bad knowledge about maps can make a project delayed and more expensive. Use of maps is not the biggest part of BI...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Taurisano, Andrea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Atlantic
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Opedal, Einar L.; Solberg, Håkon; Øverland, Ole A.;

  ArcGIS Mobile er utviklet som en brukervennlig plattform for innsamling av geografiske data. Programvaren er tiltenkt mobile klienter og er rettet mot brukere som ikke nødvendigvis har GIS-kompetanse. Satt i et større system kan ArcGIS Mobile være et ledd i en strukture...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Widerøe, Halvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Man kan si med relativ sikkerhet at klimaendringene kommer til å materialisere seg, men ikke i hvilken grad dette vil skje. Befolkningsvekst er et annet fenomen som vil kjennetegne fremtiden og de utfordringene vi står ovenfor. En av konsekvensene av befolkningsvekst er...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kvamstad, Bendik Høyland;

  While autonomous mobile robots used to be built for domain specific tasks in factories or similar safe environments, we are now seeing a shift towards the general market. Automated lawn movers and cleaning robots are sold at general stores. They will have to be able to ...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Sjøberg, Erlend; Bråthen, Yngve; Ågedal, Annike;

  Interessen for geografisk informasjon på internett øker i rask takt. Innen Forsvaret er interessen for deling og analysering av geografisk data over et nettverk også av økende interesse, noe som fremgår av pågående prosjektarbeid. Et prosjekt omhandler blant annet forny...

 • Add to ORCID
42 research outcomes, page 4 of 5