The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
42 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbaserte tilleggsnæringar og landbruksbasert industri ber...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Ilenkov, Vladislav;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  The convergence of society and technology in our digital era has resulted in the development of electronic heath record (EHR) that allows accurate and systematized collection of patient health information in a digital format. Implementing of EHR is not only a transition...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Berg, Thomas Støvind;

  Tema for masteroppgaven er fløtingas historie i Fet, i hovedsak det som foregikk på- og i umiddelbar nærhet av fløtingsanlegget Fetsund lenser. Oppgaven belyser både arbeidsfunksjoner, arbeidsforhold og arbeidsmiljøet ved bedriften. Lensene på Fetsund var et av de størs...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Lorås, Jostein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av industrikapitalismens skogavvirkning på indre Hel...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Prestvik, Anne; Lilleby, Stine;
  Publisher: NIBIO

  Det er økende interesse for biokull i Norge og denne rapporten er basert på intervju med aktører som enten er i gang med eller skal begynne med biokullproduksjon eller produkter med biokull. Rapporten legger fram informantenes beskrivelse av de utfordringene og mulighet...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nystuen, Ingvild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Formålet med denne oppgaven er å skissere et informasjonssystem for å følge utviklingen av tilgjengelig jordbruksjord i Norge. Oppgaven er avgrenset til å lage en romligtemporal datamodell og database for et nytt datasett som jeg kaller TilgjengeligJord. TilgjengeligJor...

  Add to ORCID
 • NO; PDF; vkm@vkm.no

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Svenja Eidesen De Smedt; Grete Mehus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Source at <a href=https://doi.org/10.7557/14.4238> https://doi.org/10.7557/14.4238 </a>. In Norway, many areas can be classified as rural on climatic, geographic or demographic grounds. The rural context means that nurses and patients face circumstances and situations t...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark. I gjennomsnitt for landet er...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nafstad, Sigrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

  Master i læring i komplekse systemer Denne oppgaven er todelt og inneholder en teoretisk og en empirisk del. I den teoretiske delen presenteres forskning på kognitive biaser og praktisk bruk av atferdsvitenskapelige virkemidler innen ulike offentlige tjenester. Videre p...

  Add to ORCID
42 research outcomes, page 1 of 5