The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
48 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Astad, Mari Skjåk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This paper addresses innovative capacity in an agricultural industry. Agricultural industries are dependent on adapting to changing conditions of production. The future climate changes will most likely lead to an increased insecurity for food production, and to have cap...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Lillekvelland, Rasmus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne oppgaven tar for seg design med dimensjonerende styrkeberegninger for en såmaskin til en landbruksrobot utviklet ved NMBU i 2014. For å forsøke å effektivisere arealbruken i jordbruket ble det bestemt at denne skulle så frøene i et bestemt mønster på jordet. Det f...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbaserte tilleggsnæringar og landbruksbasert industri ber...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Ilenkov, Vladislav;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  The convergence of society and technology in our digital era has resulted in the development of electronic heath record (EHR) that allows accurate and systematized collection of patient health information in a digital format. Implementing of EHR is not only a transition...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Berg, Thomas Støvind;

  Tema for masteroppgaven er fløtingas historie i Fet, i hovedsak det som foregikk på- og i umiddelbar nærhet av fløtingsanlegget Fetsund lenser. Oppgaven belyser både arbeidsfunksjoner, arbeidsforhold og arbeidsmiljøet ved bedriften. Lensene på Fetsund var et av de størs...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Lorås, Jostein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av industrikapitalismens skogavvirkning på indre Hel...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut;
  Publisher: Skog og landskap

  AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og landbruksnæringer. Klassifik...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Prestvik, Anne; Lilleby, Stine;
  Publisher: NIBIO

  Det er økende interesse for biokull i Norge og denne rapporten er basert på intervju med aktører som enten er i gang med eller skal begynne med biokullproduksjon eller produkter med biokull. Rapporten legger fram informantenes beskrivelse av de utfordringene og mulighet...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Elstad Stensgård, Aina; Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne;
  Publisher: NIBIO

  Dette notatet omhandler tiltak for redusert matsvinn i forbindelse med klimakur 2030. Datagrunnlaget har blitt forbedret sammenlignet med tidligere utredninger av dette tiltaket. Det gjelder først og fremst en produktspesifikk relativ fordeling av «redusert matsvinn». B...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nystuen, Ingvild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Formålet med denne oppgaven er å skissere et informasjonssystem for å følge utviklingen av tilgjengelig jordbruksjord i Norge. Oppgaven er avgrenset til å lage en romligtemporal datamodell og database for et nytt datasett som jeg kaller TilgjengeligJord. TilgjengeligJor...

  Add to ORCID
48 research outcomes, page 1 of 5