The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Allaje, Kristo;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Järjest laienev robotite kasutusvaldkond nõuab inimeste ja robotite vahel üha tihedamat koostööd, mida kirjeldatakse koondterminiga inimese ja roboti suhtlus (ingl „Human-Robot Interaction“). Seetõttu on vajalik arendada töökindlaid meetodeid inimeste tuvastamiseks ning...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Sein, Karina;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eestis tegeletakse aktiivselt eestikeelsete kõnesüntesaatorite arendamisega. Sellest hoolimata on nende rakendamine robotitele olnud minimaalne. Tõenäoliseks põhjuseks on tehnoloogia ebaküpsus ning robootikasse rakendamise tehniline keerukus. Lõputöö eesmärk on luua mod...

 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Maidla, Martin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  2017. aastast on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis arendusel avatud robotiplatvorm nimega Robotont. Robotondi eesmärgiks on leida kasutust nii teadus- kui ka haridusvaldkonnas. 2017. aastal valmis Robotondile tarkvaraline lahendus, mis andis platvormile ühilduvuse R...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Estonian
  Authors:
  Vahter, Tanel; Nõges, Märt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Saabunud / Received 27.09.17 ; Aktsepteeritud / Accepted 08.12.17 ; Avaldatud veebis / Published online 11.12.17 Vastutav autor / Corresponding author: Tanel Vahter e-mail: tanel.vahter@ut.ee Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are obligate symbionts forming mutualistic ...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Tiimus, Tõnis;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Aju-arvuti liides (AAL) loob võimaluse inimeste või seadmetega suhtlemiseks kasutades selleks ainuüksi ajutegevust. AALid on eestkätt mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kuna võimaldavad puuetega isikutel seadmeid kontrollida, paremini suhelda või enda eest hoolitseda. Ol...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Põru, Getter;

  Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige tõenäolisemalt kuulub. Töö teoreetilises osas ant...

 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Poots, Kärt;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Kasvuhooned nõuavad tihti palju hoolt ning järelvalvet. Inimeste töö lihtsustamiseks saab tavasuuruses kasvuhoone haldamise usaldada tehnikale. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on luua võimalus taimede kasvatamiseks ning hooldamiseks mobiilse rakenduse abil kodust eemal...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Oidekivi, Maarika;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Robotite ning inimeste ruumi jagamiseks ning koostöö jaoks on vajalik omavaheline suhtlus. Roboti ja inimese vahelises suhtluses on tähtis nii masinapoolne inimese mõistmine kui ka see, et inimene mõistaks roboti poolt edastatut. Selleks on vaja, et robot suudaks end in...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Pihlap, Meelis;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Robots enable us to operate in hazardous or otherwise unvisitable environments such as mines, fires and radioactive environments. TeMoto, which is built upon the Robotics Operating System (ROS), makes it easier to develop scalable, manageable and reliable software for r...

 • publication . Thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Lillipuu, Epp Maria;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Arbuskulaar-mükoriissed (AM) seened aitavad taimedel mullast toitaineid omastada, pakuvad kaitset stressi vastu ning parandavad mulla struktuuri. Tavapõllumajanduse praktikad mõjuvad AM seenekooslustele negatiivselt. AM seeni sisaldavaid inokulaate kasutades soovitakse ...

12 research outcomes, page 1 of 2