The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
15 research outcomes, page 2 of 2
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Oidekivi, Maarika;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Robotite ning inimeste ruumi jagamiseks ning koostöö jaoks on vajalik omavaheline suhtlus. Roboti ja inimese vahelises suhtluses on tähtis nii masinapoolne inimese mõistmine kui ka see, et inimene mõistaks roboti poolt edastatut. Selleks on vaja, et robot suudaks end in...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Pihlap, Meelis;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Robots enable us to operate in hazardous or otherwise unvisitable environments such as mines, fires and radioactive environments. TeMoto, which is built upon the Robotics Operating System (ROS), makes it easier to develop scalable, manageable and reliable software for r...

 • publication . Thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Lillipuu, Epp Maria;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Arbuskulaar-mükoriissed (AM) seened aitavad taimedel mullast toitaineid omastada, pakuvad kaitset stressi vastu ning parandavad mulla struktuuri. Tavapõllumajanduse praktikad mõjuvad AM seenekooslustele negatiivselt. AM seeni sisaldavaid inokulaate kasutades soovitakse ...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Hallist, Martin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eesti keeles: Robootika kiire areng toob kaasa vajaduse tarkadeks robotiteks. Veel ei ole loodud lahendust, mis oleks sama kohanemisvõimeline kui inimene. Seepärast on praegune parim lahendus luua vahendid inimeste ning robotite koostööks. Paraku ei kasutata potentsiaal...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Julle, Kätriin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eesti keeles: Mobiilne robot KUKA youBot on oma funktsionaalsuselt päevakajaline nii teaduse kui õppetöö eesmärkidel, sest tegu on omniliikuva mobiilse manipulaatoriga. Ent roboti pardaarvuti (Intel Atom D510 Dual Core 1.66 GHz, 2 GB DDR2 RAM) on vananenud ja tootja poo...

15 research outcomes, page 2 of 2