The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
15 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Allaje, Kristo;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Järjest laienev robotite kasutusvaldkond nõuab inimeste ja robotite vahel üha tihedamat koostööd, mida kirjeldatakse koondterminiga inimese ja roboti suhtlus (ingl „Human-Robot Interaction“). Seetõttu on vajalik arendada töökindlaid meetodeid inimeste tuvastamiseks ning...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Sein, Karina;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eestis tegeletakse aktiivselt eestikeelsete kõnesüntesaatorite arendamisega. Sellest hoolimata on nende rakendamine robotitele olnud minimaalne. Tõenäoliseks põhjuseks on tehnoloogia ebaküpsus ning robootikasse rakendamise tehniline keerukus. Lõputöö eesmärk on luua mod...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Estonian
  Authors:
  Raivo Kalle; Ester Bardone; Renata Sõukand;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eesti Kirjandusmuuseum

  The article discusses the role of food producers and tourism industry in shaping Estonian regional food traditions. The authors base their study on three regional culinary symbols – onion from the area of Lake Peipsi, juniper from Saaremaa Island and garlic in the focus...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Maidla, Martin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  2017. aastast on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis arendusel avatud robotiplatvorm nimega Robotont. Robotondi eesmärgiks on leida kasutust nii teadus- kui ka haridusvaldkonnas. 2017. aastal valmis Robotondile tarkvaraline lahendus, mis andis platvormile ühilduvuse R...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Estonian
  Authors:
  Vahter, Tanel; Nõges, Märt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Saabunud / Received 27.09.17 ; Aktsepteeritud / Accepted 08.12.17 ; Avaldatud veebis / Published online 11.12.17 Vastutav autor / Corresponding author: Tanel Vahter e-mail: tanel.vahter@ut.ee Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are obligate symbionts forming mutualistic ...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Tiimus, Tõnis;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Aju-arvuti liides (AAL) loob võimaluse inimeste või seadmetega suhtlemiseks kasutades selleks ainuüksi ajutegevust. AALid on eestkätt mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kuna võimaldavad puuetega isikutel seadmeid kontrollida, paremini suhelda või enda eest hoolitseda. Ol...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Põru, Getter;

  Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige tõenäolisemalt kuulub. Töö teoreetilises osas ant...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Estonian
  Authors:
  Ülle Sillasoo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eesti Kirjandusmuuseum

  One of the characteristics of the 15th–16th-century pre-Reformation sacral art in southern central Europe, as well as in the Netherlands and Italy, is the multitude of natural plant depictions. Depending on the artists and subjects of paintings, plant depictions could, ...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Poots, Kärt;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Kasvuhooned nõuavad tihti palju hoolt ning järelvalvet. Inimeste töö lihtsustamiseks saab tavasuuruses kasvuhoone haldamise usaldada tehnikale. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on luua võimalus taimede kasvatamiseks ning hooldamiseks mobiilse rakenduse abil kodust eemal...

 • publication . Thesis . 2014
  Open Access Estonian
  Authors:
  Hunt, Kristian;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Aldebaran Roboticsi arendatud NAO humanoidrobotit kasutatakse jalgpallurina RoboCup võistlusel Standard Platform League, kus kõik robotid on sama riistvaraga ja erinevad ainult tarkvara poolest. RoboCup võistluse eesmärk on populariseerida robootikat ja intellektitehnik...

15 research outcomes, page 1 of 2