The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
13 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Oidekivi, Maarika;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Robotite ning inimeste ruumi jagamiseks ning koostöö jaoks on vajalik omavaheline suhtlus. Roboti ja inimese vahelises suhtluses on tähtis nii masinapoolne inimese mõistmine kui ka see, et inimene mõistaks roboti poolt edastatut. Selleks on vaja, et robot suudaks end in...

 • publication . Thesis . 2014
  Open Access Estonian
  Authors:
  Hunt, Kristian;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Aldebaran Roboticsi arendatud NAO humanoidrobotit kasutatakse jalgpallurina RoboCup võistlusel Standard Platform League, kus kõik robotid on sama riistvaraga ja erinevad ainult tarkvara poolest. RoboCup võistluse eesmärk on populariseerida robootikat ja intellektitehnik...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Pihlap, Meelis;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Robots enable us to operate in hazardous or otherwise unvisitable environments such as mines, fires and radioactive environments. TeMoto, which is built upon the Robotics Operating System (ROS), makes it easier to develop scalable, manageable and reliable software for r...

 • publication . Thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Lillipuu, Epp Maria;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Arbuskulaar-mükoriissed (AM) seened aitavad taimedel mullast toitaineid omastada, pakuvad kaitset stressi vastu ning parandavad mulla struktuuri. Tavapõllumajanduse praktikad mõjuvad AM seenekooslustele negatiivselt. AM seeni sisaldavaid inokulaate kasutades soovitakse ...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Hallist, Martin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eesti keeles: Robootika kiire areng toob kaasa vajaduse tarkadeks robotiteks. Veel ei ole loodud lahendust, mis oleks sama kohanemisvõimeline kui inimene. Seepärast on praegune parim lahendus luua vahendid inimeste ning robotite koostööks. Paraku ei kasutata potentsiaal...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Julle, Kätriin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eesti keeles: Mobiilne robot KUKA youBot on oma funktsionaalsuselt päevakajaline nii teaduse kui õppetöö eesmärkidel, sest tegu on omniliikuva mobiilse manipulaatoriga. Ent roboti pardaarvuti (Intel Atom D510 Dual Core 1.66 GHz, 2 GB DDR2 RAM) on vananenud ja tootja poo...

 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Allaje, Kristo;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Järjest laienev robotite kasutusvaldkond nõuab inimeste ja robotite vahel üha tihedamat koostööd, mida kirjeldatakse koondterminiga inimese ja roboti suhtlus (ingl „Human-Robot Interaction“). Seetõttu on vajalik arendada töökindlaid meetodeid inimeste tuvastamiseks ning...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Põru, Getter;

  Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige tõenäolisemalt kuulub. Töö teoreetilises osas ant...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Estonian
  Authors:
  Ülle Sillasoo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eesti Kirjandusmuuseum

  One of the characteristics of the 15th–16th-century pre-Reformation sacral art in southern central Europe, as well as in the Netherlands and Italy, is the multitude of natural plant depictions. Depending on the artists and subjects of paintings, plant depictions could, ...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Poots, Kärt;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Kasvuhooned nõuavad tihti palju hoolt ning järelvalvet. Inimeste töö lihtsustamiseks saab tavasuuruses kasvuhoone haldamise usaldada tehnikale. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on luua võimalus taimede kasvatamiseks ning hooldamiseks mobiilse rakenduse abil kodust eemal...

13 research outcomes, page 1 of 2