Filters (2)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe 2012-2021 Czech

Filters
Clear All

Rural Digital Europe 2012-2021 Czech

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
315 research outcomes, page 1 of 32
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Plešek, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Práce se zabývá výpočtem eroze a povrchového odtoku v povodí Prušánky metodami USLE2D v prostředí ArcGIS a CN v modelu DESQ. Výsledky jsou použity k návrhu prvků protierozní ochrany. Thesis deals with the calculation of erosion and surface runoff in the watershed Prušán...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Blažek, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu zemědělského podniku Pigmal a.s. Analýza okolí odhaluje příležitosti, ale také hrozby z vnějšího okolí podniku. Analýza vnitřní situace pomáhá určit silné a slabé stránky a také finanční zdraví. Tyto výsledky jsou shrnuty ve S...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Tomáš Klouček; Igor Štefančík; Rudolf Petráš; Julian Mecko; Martin Slávik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  <jats:title>Abstract</jats:title> <jats:p> The models of height curves were derived from repeated measurements at six permanent research plots in the experimental object of Komárnik situated in the Eastern Carpathians. During more than 50 years of investigation, the hei...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Lucia Ditmarová;
  Publisher: Sciendo

  In 2015, the National Centre of Culture and Further Education (NOC) as one of the memory and archive institutions joined the single platform for the preservation, long-term archiving and disclosure of the information potential of cultural heritage collections. The text ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Kocourek, Frantisek; Stara, Jitka;
  Publisher: Zenodo

  CZ; pdf; efsa.focalpoint@mze.cz

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Šelinga, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a Z-Wave v programovacom jazyku Python vo framewor...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Korejtko, Tomáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Práce se zabývá problematikou Internet of Things (IoT) a otevřených technologických řešení s tím souvisejících. Konkrétně se zaměřuje na softwarová řešení v oblasti chytrého domu kompatibilní s platformou Raspberry Pi a protokolem MQTT. Dále se práce zabývá studiem Petr...

  Add to ORCID
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Pavlíček, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením robotizace pracoviště. V první části je věnován prostor úvodu do řešené problematiky (průmysl 4.0 a robotika). Následně je sestaven systém hodnocení včetně parametrů hodnocení. V další části je představen podnik a řešené pracoviště...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Sedláček, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji vesnice Štěnovice od 19. století do současnosti. Z teoretického hlediska je rozebírán pohled různých autorů na pojmy: venkovský prostor, suburbanizace a obec. Pro lepší pochopení souvislostí je v práci nastíněna fyzickogeog...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Kasal, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce obsahuje designérský návrh hydraulické lžíce s přidržovačem ve třech variantách, z nichž každá je určena pro jiný pracovní účel. Lžíce byla staticky, kinematicky i pevnostně upravena a navržena tak, aby plnila svoji funkci a zároveň vydržela veškeré zatí...

315 research outcomes, page 1 of 32