Filters (1)
Filters

Rural Digital Europe Czech

Filters

Rural Digital Europe Czech

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
383 research outcomes, page 5 of 39
 • publication . Article . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Rudolf Šály;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  <jats:title>Abstract</jats:title> <jats:p>The paper, important particularly in terms of comparison of temporal analyses in forestry (in tens of years), is focused on: </jats:p> <jats:p>- assessment of the soil degradation rate caused by coniferous monocultures (mainly s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Peter Repka; Milada Švecová;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Karolinum Press

  The paper focuses on the evaluation of management of the Bohemian Switzerland National Park through the specialised IPAM (Integrated Protected Area Management) system. The evaluation was undertaken in 2012 in cooperation with the personnel of the Bohemian Switzerland Na...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Martin Polívka; Lilia Dvořáková;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Článek představuje výsledky výzkumu zabývajícího se využitím automatické identifikace a sběru dat postavené na technologii radiofrekvenční identifikace v prostředí Průmyslu 4.0. Toto téma je aktuální jak z pohledu teorie, tak podnikové praxe, neboť v prostředí současnýc...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Kobza, Michal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  V první části diplomové práce je stanoveno kritérium účinnosti jednotlivých pracovních režimů experimentálního stendu při rekuperaci energie a následně vyhodnoceny záznamy jednotlivých měření. Vypočítány jsou také úspory energie při využití rekuperace energie. Ve druhé ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Švancer, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Tato práce se zabývá spojením dvou současných trendů - internetu věcí a domácího pěstování zeleniny, ovoce a bylinek. Popisuje technologické možnosti pro bezdrátovou komunikaci senzorů v chytré domácnosti a hardwarové prostředky pro realizaci. Na jejich základě realizuj...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Danica Krupová; Pavel Pavlenda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  <jats:title>Abstract</jats:title> <jats:p>This review paper summarises the development of forest monitoring in Europe and in Slovakia. Since 1986 Forest Research Institute has been performing monitoring activities at the systematic grid of 16×16 km on permanent monitori...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Skůpová, Jana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  V této práci jsem zabývala dopadem sucha na zemědělství a krajinu v katastrálním území Jinošov v kraji Vysočina. Pro toto území jsem provedla rozbor erozních a odtokových poměrů. Dále jsem provedla návrh adaptačních opatření proti erozi a pro zadržení vody v území. Na z...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Vampola, Pavel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Tato práce se zabývá databází pro systém inteligentní domácnosti, který je vyvíjen na FIT VUT v Brně. Práce popisuje návrh a implementaci databáze inteligentní domácnosti v systému PostgreSQL a zaměřuje se na urychlení dotazů a vkládání do databáze. Navržená databáze je...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Šafář, Pavel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Práce se zabývá oborem umělé inteligence a především soutěžemi, které v tomto oboru probíhají nebo probíhaly. Jedná se o soutěže související s obory robotiky, počítačového vidění, komunikace, predikce časových řad a herních programů. Dále je zkoumáno použití neuronové s...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Indrová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce v České republice. Zaměřuje se na podobu kolektivní identity obyvatel venkova, která je konstruována v rámci veřejné rozvojové politiky státu. Konkrétně jsou analy...

383 research outcomes, page 5 of 39