Filters (1)
Filters

Rural Digital Europe Czech

Filters

Rural Digital Europe Czech

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
383 research outcomes, page 2 of 39
 • other research product . 2008
  Open Access Czech
  Authors:
  Štencel, Jakub;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných bodů v obraze (zaměřovacích terčíků na karoserii v...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Kasal, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce obsahuje designérský návrh hydraulické lžíce s přidržovačem ve třech variantách, z nichž každá je určena pro jiný pracovní účel. Lžíce byla staticky, kinematicky i pevnostně upravena a navržena tak, aby plnila svoji funkci a zároveň vydržela veškeré zatí...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Prytoluk, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přehled současného stavu podniku Parker Hannifin Industrial s.r.o. a jeho analýzu. V teoretickém rozboru práce jsou vysvětleny, kam směřují trendy ve světě a vytváří analýzu současného stavu klíčových technologií Průmyslu 4.0. ...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Picková, Renata;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce nesoucí název "Amenitní migrace v oblasti Podbrdska," se zabývá výzkumem přítomnosti jevu amenitní migrace v oblasti Podbrdska. Zkoumaná oblast Podbrdska byla vymezena na styku hranic tří krajů České republiky a ohraničena třemi městy Nepomuk, Blat...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Čefelín, David;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti kolaborativní robotiky. Rešeršní část se zabývá bezpečností při práci se spolupracujícími roboty, programováním a využitím kolaborativních robotů v praxi. Dále jsou představeny nejznámější kolaborativní roboty a jejich ne...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Abel Polese; Thomas Ambrosio; Tanel Kerikmäe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of International Relations Prague

  <jats:p>Whilst most accounts of nation branding emphasize the economic and diplomatic relevance of the phenomenon, this article examines the way Estonia has been proposing a nation “branding + building” strategy. Drawing from an empirical study of 1) evolving campaigns ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Czech
  Authors:
  Janšta, Tomáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato diplomová práce je soustředěna na bezdrátový přenos dat dle standardu IEEEŽ 802.15.4 využitím modulárních konstrukčních prvků. Prezentovaná platforma spojuje výhody bezdrátových modulů XBeeŽ a vývojového systému s mikrokontrolérem AVR ATmega128. Základním požadavke...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Milan Machanský;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  The paper analyses the implementation of the growing stock estimation methods in the forests of Slovakia between the years 2001 and 2010. The analysis focuses on mature stands with primary timber production function in more detail. The share of more accurate and costly ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Veterinary Scientific Committee;
  Publisher: Zenodo

  Submitting country: Czech Republic; Language: Czech; Contact: efsa.focalpoint@mze.cz

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Krejčová, Vendula;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V mé práci jsem se zaměřila na to, jak byla ovlivněna či změněna porodnost žen v době neolitické demografické tranzice a jaké faktory zapříčinily zvýšenou porodnost v době neolitu. Pomocí rešerše literatury jsem zjistila, že faktorů, které ovlivňovaly plodnost a porodno...

383 research outcomes, page 2 of 39