Filters (2)
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
138 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Blažek, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu zemědělského podniku Pigmal a.s. Analýza okolí odhaluje příležitosti, ale také hrozby z vnějšího okolí podniku. Analýza vnitřní situace pomáhá určit silné a slabé stránky a také finanční zdraví. Tyto výsledky jsou shrnuty ve S...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Tomáš Klouček; Igor Štefančík; Rudolf Petráš; Julian Mecko; Martin Slávik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  <jats:title>Abstract</jats:title> <jats:p> The models of height curves were derived from repeated measurements at six permanent research plots in the experimental object of Komárnik situated in the Eastern Carpathians. During more than 50 years of investigation, the hei...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Jindrová, Marta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými předpoklady rozvoje ekologické produkce v České republice. Je zaměřena na spotřební chování zákazníků na trhu biopotravin, situaci na trhu biopotravin a také na situaci ekologického zemědělství v ČR. Cílem práce je prozkouma...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Kocourek, Frantisek; Stara, Jitka;
  Publisher: Zenodo

  CZ; pdf; efsa.focalpoint@mze.cz

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Kasal, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce obsahuje designérský návrh hydraulické lžíce s přidržovačem ve třech variantách, z nichž každá je určena pro jiný pracovní účel. Lžíce byla staticky, kinematicky i pevnostně upravena a navržena tak, aby plnila svoji funkci a zároveň vydržela veškeré zatí...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Milan Machanský;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  The paper analyses the implementation of the growing stock estimation methods in the forests of Slovakia between the years 2001 and 2010. The analysis focuses on mature stands with primary timber production function in more detail. The share of more accurate and costly ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Veterinary Scientific Committee;
  Publisher: Zenodo

  Submitting country: Czech Republic; Language: Czech; Contact: efsa.focalpoint@mze.cz

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Krejčová, Vendula;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V mé práci jsem se zaměřila na to, jak byla ovlivněna či změněna porodnost žen v době neolitické demografické tranzice a jaké faktory zapříčinily zvýšenou porodnost v době neolitu. Pomocí rešerše literatury jsem zjistila, že faktorů, které ovlivňovaly plodnost a porodno...

 • publication . Article . 1986
  Open Access Czech
  Authors:
  Neústupný, Evžen;
  Publisher: AÚ ČSAV

  The paper develops a model fo further consideration and for testing by means of specific archaeological evidence. Starting from the needs of farming communities in proceeds to the definition of their settlement areas as consisting not only of dwelling sites and cemeteri...

 • <jats:title>Abstract</jats:title> <jats:p> Phoretic mites can be predators of eggs and larvae of bark beetles. Phoretic mites associated with Ips duplicatus have not been systematically studied so far. Therefore, we studied the spectrum and abundance of phoretic mites a...

  Add to ORCID
138 research outcomes, page 1 of 14