Filters (1)
Filters

Rural Digital Europe Czech

Filters

Rural Digital Europe Czech

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
383 research outcomes, page 1 of 39
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Hujňák, Vilém;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Toman, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování aktiv v českém podniku, konkrétně se jedná o společnost AGROKLAS Staré Sedliště a.s. Teoretická část je věnována významu oceňování, mezinárodním právním úpravám IAS/IFRS, českým právním předpisům a definování vybraných druh...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hájek, Daniel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených. Aim of this study is to identify the pathways of concentrated surface runoff with assistan...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Ondráček, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na vhodnou cloudovou službu a e-mail. Teoretická část ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hulík, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se věnuje ucelenému návrhu bezdrátového komunikačního systému, skládající se z miniPC v roli master a~z~mikrokontrolérů v roli slave zařízení. Komunikace mezi zařízeními je realizována pomocí bezdrátových modulů Nordic Semiconductor nRF24L01+. Práce se věnuje...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hanuš, Ivan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudu v sítích nízkého napětí pomocí Rogowského cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu s digitálním výstupem. Dále nastudovat aktuální řešení digitalizace výstupního signálu R...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Šimlová, Gabriela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se zabývá podrobnou charakteristikou kolaborativních robotu, jejich parametru, oblastmi využití a bezpecností jejich aplikace. Teoretická část se zabývá konceptem Prumyslu 4.0, který s sebou přináší inovativní technologie v oblasti robotiky, jako je automatiz...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Czech
  Authors:
  Malina, Michal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Tato práce se zabývá modelováním a simulací chování robotů. Nejprve je vysvětlen přínos takovýchto simulací. Dále pak je popsáno obecné schéma robota. Poté výběr konkrétního prostředí, ve kterém bude robot simulován. Je uveden návrh tohoto robota a vysvětlena implementa...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Ladislav Kulla; Ivan Sačkov; Miroslav Juriš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  <jats:title>Abstract</jats:title> <jats:p> Even if stand inventories based on growth tables have been widely discussed over the last years, this method of forest mensuration is still widely applied due to favourable ratio between costs and achievable precision of stand ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Macháčková Karolina;
  Publisher: Sciendo

  People think very little about the consequences of consumer and ecological manners. Responsibility for raising children to sustainable behaviour is transmitted to educational institutions that bear the full weight of this burden. Non-teaching experts such as foresters e...

383 research outcomes, page 1 of 39