The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
29 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Kitin, Ilija;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Cilj rada je prikazati neke od problema s kojima se suočavaju Dubrovačke knjižnice i određene projekte koji su se proveli, provode se ili bi se mogli provesti u svrhu poboljšanja Knjižnica i njihovih usluga. Neka od pitanja o kojima se u radu govori su pitanje preseljen...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Taradi, Ivan;

  Očuvanje arhivskoga gradiva na duži vremenski rok kao i osiguravanje njegove stalne dostupnosti, kako u samim arhivima tako i na internetu putem suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, svim zainteresiranim osobama spadaju među glavne zadaće današnjih arhiv...

 • publication . Master thesis . 2020
  Restricted Croatian
  Authors:
  Budimir, Mirko;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Ovaj diplomski rad zahvaća problematiku digitalizacije zvučne građe najdugovječnijeg zagrebačkog kulturnog događanja, tribine Književnog petka. U radu se istražuje fenomen Književnog petka, njegova povijest, zbirka te materijalna zvučna građa koja se digitalizirala. Spo...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Ćirić, Irena;

  Rekonstrukcija lica postala je važno područje antropologije koje se neprestano razvija. Teorijsko ishodište i brojne morfološke te morfometrijske metode prethode računalnoj rekonstrukciji mekih tkiva lica. Cilj ovog diplomskog rada jest izraditi rekonstrukciju mekih tki...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Jurenić, Maja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  U diplomskom radu Digitalizirane inkunabule u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu prikazano je kako su knjižnice prepoznale važnu ulogu digitaliziranja građe sa svrhom omogućavanja lakšeg pristupa građi i njezina transformiranja u novi medij kako bi spriječil...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Radmanić, Andrea;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Fotografija se može smatrati vrstom umjetnosti, uspomenom ili dokumentom realnosti.. U muzejima, osim muzejskog predmeta, ona je također dokument kojim se bilježi cjelokupna muzejska djelatnost. Pregledavajući povijesni razvoj i značaj fotografije u društvu, fokus je na...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Domitrović, Ivan;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Cilj rada je predstaviti različite pristupe vrednovanju fotografskoga gradiva i prikazati procese koje svaki od tih pristupa zahtjeva prilikom vrednovanja. Također je opisana sama fotografija sa svojim povijesnim pregledom i pregledom današnjeg korištenja. Predstavljen ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Restricted Croatian
  Authors:
  Cipriš, Matko;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Nove generacije mladih ljudi neizostavno su vezani za tehnologiju koja nas okružuje. Kako porast upotreba računalna, računalnih procesa i tehnologija općenito raste u društvu, nastaje potreba za adekvatnim obrazovanjem koje će pratiti takav razvoj. Nastava Informatike u...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Restricted Croatian
  Authors:
  Radelić, Lucija;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Internet stvari (IoT) zaslužan je za mnogobrojne inovacije u poslovnom i privatnom sektoru. Svojom mogućnosti razmjene ogromne količine podataka i komunikacijom sa Internetom i pametnim uređajima olakšava svakodnevicu. Koristi se ponajviše u industriji, zdravstvu te za ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Sever, Dijana;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Ovaj diplomski rad sastoji se od analize procesa digitalizacije u okviru izviđačkih informacijskih izvora. Rad je podijeljen u 6 cjelina. Početak rada daje povijesni pregled skautizma u svijetu i u Hrvatskoj. U drugom dijelu rada definira se obuhvatnost pojma izviđački ...

29 research outcomes, page 1 of 3