The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
43 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Savić, Mateja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Matematički odsjek.

  U prvom poglavlju analizirala se defnicija projektne nastave te elementi koji ju čine. Tako projektom smatramo svaki zaokružen i cjelovit, pojedinačan ili su radnički rad koji se pažljivo planira u svrhu ostvarivanja određenog cilja. Prema tome, svaki dobar projekt ima ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Ivić, Krešimir;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.

  Miljevačko-prominsko područje je ruralni prostor smješten u Šibensko-kninskoj županiji između rijeke Krke i Čikole. Istraživani prostor karakteriziraju brojni potencijali temeljeni na prirodnogeografskim obilježjima i kvalitetan geografski položaj. Cilj ovog rada je ana...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Risek, Lana;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.

  Istraživanja ukazuju da ruralni turizam nije dovoljno razvijen na prostoru Republike Hrvatske, no Krapinsko-zagorsku županiju obilježava visok udio ruralnih područja, što je dobar temelj za razvoj selektivnih oblika turizma. U radu je napravljena kratka analiza trenutno...

 • publication . Master thesis . 2010
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Mihalina, Maja;

  Ruralni prostor Varaždinske županije sa svojim prirodnim potencijalom i kulturnom baštinom predstavlja perspektivu za razvoj ruralnog turizma u svim njegovim oblicima. Ruralni turizam podrazumijeva različite tipove turizma koji se razvijaju izvan urbanih središta, u slo...

 • publication . Master thesis . 2014
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Lucić, Ika;

  U Vukovarsko-srijemskoj županiji, između Save i Dunava na području rijeke Bosut i njezinih pritoka Spačve, Lubnja i Brežnice, prostire se najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) poznata po imenu Spačva. Spačva je površinski sa svojih 40.000 ha najveća ...

 • publication . Master thesis . Bachelor thesis . 2016
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Žafran, Ivana;

  U pisanje ovog rada krenulo se s pretpostavkom kako su potencijali razvoja turizma na seljačkim gospodarstvima u Lici, ali i razvoja ruralnog turizma općenito, puno veći od dosad iskorištenih. Lika je regija koja obiluje prirodnim bogatstvima, s naglaskom na šumski i vo...

 • publication . Master thesis . 2019 . Embargo End Date: 30 Dec 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Ratković, Sven;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.

  Rad se bavi istraživanjem utjecaja klime i njezinih promjena na razvoj poljoprivrede i turizma na području grada Sinja. Osim pregleda osnovnih klimatskih obilježja i kretanja klimatskih elemenata, te bioklimatske analize, istražuje se i pojava suše kao mogućeg ograničav...

 • publication . Master thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Martić, Maja;

  Vinski turizam je od rastućeg značaja za mnoge vinske regije širom svijeta. Prepoznat je kao jedinstven turistički proizvod koji istovremeno pruža mogućnost malim proizvođačima vina da prošire proizvodnju vina i steknu bolju tržišnu prepoznatljivost svojih proizvoda. Vi...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Dreven, Lucija;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.

  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao osnovna organizacijskogospodarska jedinica poljoprivrede u Republici Hrvatskoj mogu biti pokretači razvoja nekog prostora. No, kako bi gospodarstvo bilo konkurentno na tržištu ono se mora istaknuti svojim osobinama. Nositelj go...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Mitrović, Sandra;

  Požeško-slavonska županija većinski je ruralno područje koje se odlikuje bogatstvom prirodne i kulturne baštine. Baština u županiji ima veliku ulogu u razvoju ruralnog turizma. Pri tome, prirodna baština je bolje turistički valorizirana i atraktivnija, nego kulturna baš...

43 research outcomes, page 1 of 5