The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
114 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Master thesis . 2019
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Ostrun, Andrijan;

  Proučiti i opisati različite implementacije tehnologije raspodijeljene glavne knjige. Analizirati moguće načine primjene raspodijeljenih knjiga u aplikacijama interneta stvari i definirati prednosti i nedostatke takvih implementacija. Proučiti trenutni smjer razvoja opi...

 • publication . Master thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Škeva, Mateo;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  U ovom se radu opisuje koncept zvan Internet of Things. IoT koncept omogućuje da se stvari kojima smo okruženi spoje na internet. Na taj način te stvari dobivaju dodatnu vrijednost i pružaju mogućnost da im se pristupi s bilo kojeg mjesta na svijetu. Sklopovlje koje se ...

 • publication . Bachelor thesis . Master thesis . 2016
  Open Access Croatian
  Authors:
  Brezjan, Antonio;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Ovaj završni rad vezan je uz problem arhitekture povezivanja Interneta stvari. Glavna značajka mu je simulacija komunikacije jednostavnih stvari s mogućnošću proširenja na složenije stvari. Pod jednostavnim stvarima smatramo one uređaje kojima je osnovno svojstvo samo s...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Vezmar, Boris;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Definiran je Internet stvari te je opisana njegova povijest razvoja. Definirana je klasifikacija Interneta stvari s obzirom na područje primjene, a naročito je analizirana njegova primjena u sigurnosti. Razmotren je Savez za inovacije u Internetu stvari te njegovo staja...

 • publication . Master thesis . 2019
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Mandarić, Katarina;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  U ovom radu opisan je razvijeni sustav za inteligentno upravljanje osvjetljenjem uzimajući u obzir preferencije korisnika. U radu se daje opis postojećih rješenja na ovu temu nakon kojeg slijedi opis okoline u kojoj je ovaj sustav razvijen i testiran. Opisane su korište...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Kuvačić, Dario;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Vizualno slijeđenje je brzorastuća metoda upravljanja robota pomoću kamere i robotskog vida. Povratna veza s kamerom osigurava odličnu preciznost uz nižu cijenu i veću fleksibilnost samog uređaja, te omogućuje razne nove mogućnosti za robote kako više ne moraju biti ogr...

 • publication . Bachelor thesis . Master thesis . 2016
  Open Access Croatian
  Authors:
  Martin Gluhak;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  U radu je proučen programski okvir IoTivity za Internet stvari te njegova podrška za operacijski sustav Android. Objašnjena je osnovna logika komunikacije između klijenta i poslužitelja te sistematika poziva metoda u samoj arhitekturi programskog okvira prilikom provođe...

 • publication . Master thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Klabučar, Vlatko;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Svrha ovog diplomskog rada je istraživanje komunikacije u pokretnim sustavima u stvarnom vremenu. Na početku ovog rada obaviti će se pregled postojećih istraživanja vezanih uz temu rada, te će se postaviti zahtjevi na komunikaciju u pokretnim sustavima da bi se ona mogl...

 • publication . Master thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Domšić, Josip;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  GDAS sustav jest skalabilna poslužiteljska aplikacija za prikupljanje senzorskih podataka odnosno podataka iz senzorske mreže. Aplikacija je razdijeljena na nekoliko dijelova, od kojih je svaki izveden kao jedan ili više mikroservisa. Glavni djelovi su prikupljanje poda...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Petkovski, Simon;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  U ovom radu opisana je arhitektura Waspmote platforme. Prvo je opisan općeniti način rada, zatim detalji same sklopovske izvedbe te mogućnost emuliranja nekih modula. Detaljno su opisane mogućnosti prekida i način za njihovo proširivanje. Dana je teoretska podloga za mu...

114 research outcomes, page 1 of 12