The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Review . Article . Other literature type . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Ana Pejdo; Željka Šiljković;
  Persistent Identifiers

  Podzemne vode na teritoriju Republike Hrvatske iznimno su važan, ali nedovoljno iskorišten vodni potencijal. U usporedbi s ostalim europskim zemljama Hrvatska je jedna od najbogatijih prema količini podzemnih voda i ukupnih obnovljivih vodnih resursa. Unatoč tomu, susta...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Željka Šiljković;
  Persistent Identifiers

  Organska poljoprivreda u zemljama Srednje Europe posljednje desetljeće doživljava značajne promjene, posebno u tranzicijskim zemljama u istočnom dijelu regije. Članak analizira stanje i razvoj organske proizvodnje hrane uspoređujući poljoprivrede u zapadnom tržišno orij...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Damir Magaš; Ante Blaće;
  Persistent Identifiers

  Pogodne poljodjelske površine u krškim prostorima imaju iznimno značenje za egzistenciju stanovništva. Danilsko polje, jedna od takvih zona, nalazi se u mikroregiji šibensko-rogozničkog primorja, u zaobalju Šibenika. Danilsko je polje, morfološki, udolina ovalna oblika ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Ivo Nejašmić; Aleksandar Toskić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Croatian Geographical Society - Zadar, Department of Geography, University of Zadar

  The paper deals with the population distribution in the Republic of Croatia as a part of general demographic and socio-economic conditions and processes. The present-day population distribution in Croatia has turned out to be unfavourable. The whole regions are underpop...

  Add to ORCID
4 research outcomes, page 1 of 1