Filters (1)
Filters

Rural Digital Europe Croatian

Filters

Rural Digital Europe Croatian

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
398 research outcomes, page 1 of 40
 • publication . Master thesis . 2020
  Restricted Croatian
  Authors:
  Vekić, Jelena;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za geografiju.

  Dolina Neretve je plodno područje, poznato po poljoprivrednoj proizvodnji, posebice proizvodnji agruma poput mandarina i limuna. U posljednje vrijeme, u rijeci Neretvi se pojavljuje salinitet, uzrokovan povlačenjem mora uzvodno , u blizini Metkovića i susjedne Bosne Her...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Piperčević, Miroslav;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije.

  U hrvatskom osnovnoškolskom obrazovanju programiranje se provodi samo u sklopu predmeta informatike koji je izborni predmet. Nastavni plani program kojeg određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja diktira nastavne sadržaje i obrazovna postignuća kojima učenici trebaju...

 • publication . Master thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Hržić, Matej;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Kroz diplomski rad objašnjen je temeljni princip rada te je prikazano trenutno stanje tehnologije EMI senzora. Za razumijevanje temeljnog principa rada senzora objašnjeni su osnovni fizikalni zakoni elektromagnetske indukcije, samoindukcije, međuinduktiviteta i vrtložni...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Kovačević, Ivana;
  Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Zavod za programsko inženjerstvo. Katedra za programske jezike i sustave.

  Cilj ovog završnog rada je modeliranje i izrada mobilne aplikacije koja može pomoći poljoprivrednicima prilikom vođenja svojih svakodnevnih djelatnosti, što je i ostvareno. Korisniku je omogućen unos svih parametara koji definiraju pojedinu djelatnost te trajno spremanj...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Zvonar, Iva;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".

  Ruralni je turizam oblik selektivnog turizma koji se razvija na ruralnom području te se unutar njega razvija nekoliko različitih vrsta ruralnog turizma koja ovise o aktivnostima koje određeno ruralno mjesto posjeduje. Na temelju toga razlikujemo: agroturizam kao zaseban...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Varga, Morena;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.

  Grad Prelog, u čijem je sastavu osam naselja – gradsko naselje Prelog te ruralna naselja Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Draškovec, Oporovec, Hemuševec i Otok, smješten je na prostoru Donjeg Međimurja. Analizom procesa i pojava na prostoru Grada Preloga istražene su veze ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Pobi, Marko;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Internet stvari (IoT) označava međusobno povezivanje fizičkih uređaja - vozila, zgrada i ostalih stvari koje uključuju elektroniku, softver, senzore, pokretače i mrežno povezivanje koje omogućuje tim objektima prikupljanje i razmjenu podataka. IoT omogućuje daljinsku ko...

 • publication . Bachelor thesis . Master thesis . 2019
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Kreković, Dora;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  U ovom radu objašnjen je pojam otvorenih izvora podataka i Interneta stvari, te koncept pametnog grada uz nekoliko primjera. Odabran je skup otvorenih izvora podataka koji uključuju meteorološke vrijednosti temperature, tlaka i vlage zraka prikupljenih iz dvije stanice ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Raguž, Roberta;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet informatike u Puli.

  Tema ovog diplomskog rada odnosi se na robotiku, njen razvitak te samu primjenu robotike u osnovnoškolskom obrazovanju. Na početku rada govori se o primjeni i razvoju robotike u svijetu i u Hrvatskoj. Dani su primjeri koji kronološki prate razvoj robotike. Informacijsko...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Berić, Monika;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za klasičnu filologiju.

  Prisutnost magijskog u poljoprivrednom priručniku De agri cultura Marka Porcija Katona, tema je ovog diplomskog rada. Radi se o najstarijem sačuvanom proznom spisu rimske književnosti, autora koji je svaki svoj govor u senatu završavao riječima Ceterum censeo Carthagine...

398 research outcomes, page 1 of 40