Filters (1)
Filters

Rural Digital Europe Catalan; Valencian

Filters

Rural Digital Europe Catalan; Valencian

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
401 research outcomes, page 3 of 41
 • publication . Article . 2011
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Francisco Javier Sanz Larruga;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Revista Catalana de Dret Ambiental

  <jats:p>Legislació ambiental Galícia (Primer semestre 2011)</jats:p>

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Bustamante i Giralt, Germà; Cobo Barri, Enric; Gabaldà Azofra, Jordi; Portús i Vinyeta, M. Dolors; Vives i Gràcia, Josep;
  Publisher: Universitat de Barcelona

  Including digitalizing policies has become one of the priorities of cultural policies as a whole. Internet has revolutionized how culture is created and disseminated. The Department of Culture and the Media (DCiMC) of the Catalan government has developed a series of dig...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Vila Pérez, Alexandre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  1.Introducció L’objectiu d’aquest projecte és realitzar la simulació i control d’un braç de robot, el qual es trobi en el mercat i que compleixi els requisits bàsics per tal de poder assolir la seva tasca industrial amb eficiència. Així doncs, el robot ha de classificar...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Canal Camprodon, Gerard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  [ANGLÈS] In this Final Degree Project an object finding behaviour for a service robot is implemented in order to make it search and find objects inside a room where the robot knows the map. The problem is solved in three different approaches implemented in an incrementa...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Cabo Muñoz, Marta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  La sostenibilitat mediambiental és un aspecte que apareix de manera repetida a les competències bàsiques de l'assignatura de Tecnologia, tres de les quatre principals l'inclouen de manera explícita. Quan passem a analitzar el currículum normatiu i la relació de les comp...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Lanuza Fisas, Oriol;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  Aquest projecte consisteix en dissenyar i implementar un sistema capaç de gestionar els resultats de mesures mèdiques, realitzades pels pacients remotament. Aquest sistema permet dur a terme un seguiment telemàtic de l'estat del pacient, enregistrant les mesures realitz...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2001
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Mary Poovey;
  Publisher: Universitat Oberta de Catalunya

  A tall d’introducció a les meves observacions sobre les humanitats i la formació a distància, permetin-me que expressi una reserva important. Ja fa temps que els estudiosos de les humanitats gaudeixen de la digitalització i de la tecnologia informàtica, i res del que di...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Giro Pérez, Pere;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  El projecte consistirà a controlar (l'equilibri inestable) d'una massa a l'extrem d'una barra articulada en l'altre extrem, que estarà muntat sobre una plataforma mòbil, controlada per un robot paral·lel.

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Cecilia i Conesa, Francesc;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Barcelona

  [cat] Aquesta tesi doctoral integra dades provinents de la geoarqueologia i de la teledetecció per contextualitzar, en una perspectiva multiescalar i multitemporal, el registre arqueològic d’ambients àrids i semiàrids amb les dinàmiques hidrològiques, geomorfològiques i...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Martín Medina, Sergi; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;

  La gestió de l'agricultura s'ha adaptat a les noves tecnologies per aconseguir una millor gestió dels cultius. Emprant vehicles aeris no tripulats es poden prendre imatges multiespectrals d'alta resolució del cultius i generar ortofotos. A partir de les diferents bandes...

401 research outcomes, page 3 of 41