The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kylling, Arve; Stebel, Kerstin; Fjæraa, Ann Mari; Schneider, Philipp;
  Publisher: NILU

  Rapporten beskriver hvilke muligheter Sentinel-5P kan gi med tanke på å utvikle produkter for årlige nasjonale dekningskart med arealestimater med vekt på klimagassen metan. The report describes the opportunities that Sentinel-5P may provide towards developing products ...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjellum, Solrun Figenschau; Kaste, Øyvind; Haande, Sigrid; Sample, James Edward; Enge, Caroline; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Walland, Finn; Øygarden, Lillian; Eggestad, Hans Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder/Hovedforfatter Solrun Figenschau Skjellum Arbeidet har sett på muligheten for å overføre dagens metodikk for «klimagassframskrivninger i jordbrukssektoren» til «avrenning av næringsstoffer til vann fra jordbruksaktivitet og økologisk tilstand i vannforekom...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygaard, Per Holm; Olsen, Siri Lie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Nygaard, P.H. & Olsen, S.L. 2021. Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018. NINA Rapport 2003. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede organismer en av de største truslene mot naturmangfoldet på global ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva;
  Publisher: NIBIO

  Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med mer enn 20 % jordbruksareal ble det funnet signi...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakkestuen, Vegar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bakkestuen, V. & Venter, Z. 2021. Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land. NINA Rapport 1922. Norsk institutt for naturforskning. Miljøforvaltningen har betydelige kartleggings- og overvåkingsbehov. Dette gjelder særlig for heldekkende overvåk...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1