The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
96 research outcomes, page 5 of 10
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjertsen, Arnt Kristian;
  Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

  Dokumentet inneholder arealressurskart og statistikk over skogarealet i Eidskog kommune. Inventeringsmetoden er basert på Landsskogtakseringens prøveflater, Digitalt markslagskart (DMK) og satellittbilde. DMK brukes for å lage ei skogmaske for kommunen og et bonitetskar...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjertsen, Arnt Kristian;
  Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

  Dokumentet inneholder arealressurskart og statistikk over skogarealet i Kongsvinger kommune. Inventeringsmetoden er basert på Landsskogtakseringens prøveflater, Digitalt markslagskart (DMK) og satellittbilde. DMK brukes for å lage ei skogmaske for kommunen og et bonitet...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Eskil;
  Publisher: E Sundt-Hansen

  This diploma assignment is in collaboration with Mektron and deals primarily with welfare technology with robot as aid. My contact person in Mektron, Egil Utheim has for several years been working on the development of a robot shower. This is intended as an aid for the ...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tømmervik, Hans; Erikstad, Lars; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Yoccoz, Nigel Gilles; Hagen, Dagmar; Johnsen, Trond Vidar; Johansen, Bernt; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tømmervik, H., Erikstad, L., Jacobsen, K.-O., Strann, K.-B., Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A., Yoccoz, N., Hagen, D., Johnsen, T.V., Johansen, B., Høgda, K.A., Ahmed, S.H., Dahl, R., Bargel, T.H., Olsen, L. 2005. Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhe...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjertsen, Arnt Kristian;
  Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

  Dokumentet inneholder arealressurskart og statistikk over skogarealet i Eidsvoll kommune. Inventeringsmetoden er basert på Landsskogtakseringens prøveflater, Digitalt markslagskart (DMK) og satellittbilde. DMK brukes for å lage ei skogmaske for kommunen og et bonitetska...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Kristoffersen, Annbjørg; Krogstad, Tore; Guren, Gerd; Tajet, Torgeir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bioforsk

  Trender og utfordringer ved P-gjødsling til grønnsaker er drøftet og resultater av eldre og nyere norske forsøk med P-gjødsling til grønnsaksarter er presentert. Grønnsaker er en vekstgruppe med varierende rotvekstmønster, noe som gir ulik evne til å utnytte tilført fos...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk i de fleste driftsformer. Størst inntektsøkning hadde brukene med ensidig kornproduksjon og brukene med kombinert korn...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokkeland, Rasmus Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Effekt av MJ på utvikling av traumatiske kvaekanaler og utvikling av finrøtter. Forskjell i avgang mellom ulike plantetyper. Gransnutebillen (Hylobius abietis L.) ble for første gang observert på 1700- tallet. Det norske navnet gransnutebille kan virke misvisende, da bi...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Uleberg, Eivind; Dalmannsdottir, Sigridur;
  Publisher: NIBIO

  Klimaendringer vil ha stor påvirkning på fremtidig landbruksproduksjon i Norge og tilpasning vil være nødvendig både for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følger av det nye klimaet. Klimaprojeksjoner fram mot slutten av dette århundret viser at klimaet k...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Dalselvi i Luster kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger er utført for spredt avløp, jordbruk og bakgrunnsav...

96 research outcomes, page 5 of 10