The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk insitutt for vannforskning

  Prosjektleder Sissel Ranneklev Konsentrasjoner av mikroplast i landbruksjord og avrenningsvann fra landbruksarealer i Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) ble bestemt. Vann- og jordprøver ble tatt fra arealer hvor korn, gras, grønnsaker og bær dyrkes. I arealene hvor gras og ...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1