The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  K. Pukowiec; Wojciech Kurda;
  Persistent Identifiers

  <jats:p>Dynamiczny rozwój transportu lotniczego powoduje zmiany w poszczególnych dziedzinach gospodarki światowej, w tym i turystyki. Rozbudowa infrastruktury lotniczej i zwiększenie liczby połączeń lotniczych mogą spowodować wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Czesław Adamiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Artykuł zawiera przegląd literatury oraz założenia i wstępne wyniki badań nad wpływem drugich domów na region turystyczny. Najpierw przedstawiono zjawisko drugich domów w Polsce na tle świata oraz rozmieszczenie i charakterystykę zjawiska na obszarze badawczym B...

  Add to ORCID
2 research outcomes, page 1 of 1