The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors:
  Tuneu Crous, Judit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  El projecte de dissenyar un botó del pànic pateix una gran demanda per part de diversos col·lectius com són: les persones amb dependència, els infants o les dones, però també cal destacar que les funcions que ofereix aquest són útils per a tots els tipus d’usuaris. El p...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors:
  Urpí López, Jordi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  En aquest projecte s’ha desenvolupat una aplicació d’impressió 3D mitjançant un braç robòtic. Es tracta d’una aplicació totalment automatitzada i preparada per imprimir. A partir de la realització d’aquest projecte, es reflecteix com la fabricació additiva mitjançant la...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors:
  Soriano Hernández, Carlos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  Aquest projecte consisteix en l’especificació, disseny, implementació i execució d’un nou entorn de programació i test, per tal de provar i validar el funcionament de dispositius connectats a un servei i portal web Cloud, mitjançant l’ús de tests d’integració de paràmet...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors:
  Vidal Pérez, Xènia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  Aquest treball sorgeix de la necessitat de crear materials didàctics que apliquin metodologies que puguin millorar l’aprenentatge a l’aula de tecnologia i la manera d’adquirir les competències bàsiques per part de l’alumnat. Es pretén crear un context real d’aprenentatg...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors:
  Timoneda Campderrós, Pol;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  El projecte que aquí es presenta es vol focalitzar en el muntatge d’un robot mòbil i el disseny de la interfície que permet un control remot. Es tracta doncs d’un treball amb un rerefons majoritàriament pràctic, i pretén aplicar els coneixements interdisciplinaris adqui...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1