search
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
24,610 Research products

 • Rural Digital Europe
 • Open Access
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kal, Ünal;

  Türkiye'de taze tüketime uygun domates çeşitlerinin ıslahında son dönemlerde çok önemli başarılar elde edilmiş olmakla birlikte sanayi tipi domateste benzer çalışmalar oldukça yetersizdir. Bu çalışma sonunda ithal sanayi tipi domates çeşitleri ile rekabet edebilecek yerli F1 hibrit sanayi tipi domates çeşit adaylarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 94 adet domates genotipi ile gen havuzu oluşturulmuştur. Bu genotiplerin morfolojik karakterleri ve meyve özellikleri UPOV parametreleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Belirlenen parametreler doğrultusunda bitkilerde;gövdede antosiyanin içeriği, bitkilerde büyüme türü, büyüme gücü, boğum arası uzunluğu, yaprak durumu, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, ana eksene göre yaprak sapının durumu, salkımlarda ortalama çiçek sayısı, çiçek tüylenmesi ve çiçeklenme zamanına bakılmıştır. Domateslerde ortalama meyve eni, ortalama meyve boyu, ortalama karpel sayısı, ortalama perikarp kalınlığı, ortalama çekirdek evi eni, ortalama çekirdek evi boyu, ortalama suda çözünür kuru madde miktarı ve renk parametrelerine bakılmıştır. Ayrıca ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) tekniği uygulanarak ebeveynlerin akrabalık dereceleri belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 isimli hatlar ebeveyn hat olarak kullanılmıştır. Bu ebeveynlere ek olarak proje önerisinde belirtildiği üzere Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden 14 adet hat baba olarak kullanılmıştır. Yapılan melezlemeler sonucunda 212 adet melez elde edilmiş, bu melezler Antalya'da sera koşullarında ve Konya'da açık arazi koşullarında verim denemelerine tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, verim unsurları bakımından üstün bulunan 25 adet meleze tüm Avrupa üretim alanında geçerli olan tescil işlemleri için ıslah sürecinde yurtdışında kabul edilen ve literatürde var olan moleküler testlemeler (DUS testlemeleri) geliştirme süresince destekleyici unsur olarak uygulanmıştır. Bu testlerde Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) hastalık etmenlerine karşı testleme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların ardından patent alınmak üzere ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 isimli melezler seçilmiş ve tescil aşamasına getirilmiştir. Belirlenen bu melezler içerisinden ST62x1 nolu melez için TÜRKMEN F1 ismi ile üretim izni almıştır. Çalışma sonucunda proje ortağı firma portföyüne ülkenin acilen ihtiyacı olan, piyasadaki yabancı menşeyli hibrit çeşitlerle rekabet edebilecek özelliklere sahip sanayi tipi F1 hibrit domates çeşit adayları çıktı olarak kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra çalışma sonucunda ilerleyen dönemlerde ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen nitelikli ve geniş bir gen havuzu da oluşturulmuştur. Although there is a great success in improvement studies about the freshtomato, similar studies are very few in processing tomato varieties. In study, local F1 hybrid processing tomato cultivars challenging import processing tomato were improved. In study, genetic bank was made by 94 tomato genotypes. The morphological and fruit characteristics of those genotypes were examined by using UPOV parameters. In that regards following parameters were researched: anthocyanin content in plant body, growing type in plant, growing power, distance between shots, leaf status, leaf length, leaf width, leaf hold status in accordance of main axis, average number of flowers in tomato group, hairiness of flower and flowering time. Following parameters were examined In tomato fruits: average fruit width, average fruit length, average carpel number, average pericarp thickness, average shell bed width, average shell bed length, average soluble dry matter content in water and fruit color.In addition, generation degree of family was determined by using ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) technique. In results, ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 were used as family lines. In addition, 14 lines obtained from Aegean Agricultural Research Institute were used as father as stated in project proposal. In result of the crossing application, 212 crossings were obtained and those were researched for determination of their yield performances in both Antalya at greenhouse conditions and in Konya at open field conditions. In addition, 25 crossings having superior in accordance of yield were applied by DUS test that is very acceptable in foreign countries or in the literatures. This test was applied to protect the tomato from diseases of Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticilliumdahliae, Fusariumoxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). After completing the study, crossings namely ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 were selected for patent application or for getting the registration. In among the determined crossings, ST62x1 crossing got the production permission with name of TÜRKMEN F1. In result, F1 hybrid tomato, having the great competition with the foreign hybrid cultivars, will met the urgent processing tomato of Turkey and that is also very important contribution for the project partner company. In addition, it will be very important role to play by contribution of national economy and genetic bank of Turkey. 108

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Beriş, Gülay;

  ÖZET Yüksek Lisans Tezi DİATOM TOPRAĞININ Rhyzopertha dominica ( F.) (COLEOPTERA: BOSTRİCİDAE) İLE SAVAŞIMINDA KULLANILMA OLANAKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Gülay BERİŞ Ankara Üniversitesi Fen Birimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. A. Güray FERİZLİ Rhyzopertha dominica' nın ergin evresinde Protect-It (300 ppm) ve Insecto (500 ppm) isimli ticari diyatom toprağımn öneri dozunda buğdaya karıştmlarak İM farklı orantılı nem (%40 ve %55), iki farklı böcek yoğunluğu (10 ve 20 adet ergin/kap) ve değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) yürütülmüştür. Çalışma sonunda meydana gelen ölümler ve Fi erginleri belirlenmiştir. Ayrıca, 0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda Protect-It ve Insecto' nun Rhyzopertha dominica' nm ergin evresinde neden olduğu ölümler iki farklı orantılı nem (%40 ve %55) - değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) belirlenmiştir. Denemeler 25±1°C sıcaklıkta yüriitülmüştür. Öneri dozunda yürütülen çalışmalarda, 0 ppm' de (kontrol) ölüm oranlan % 0,0-2,5 olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm Protect-It dozunda belirlenen ölüm oranlan % 0,0-16,0 olurken; 500 ppm Insecto dozundaki uygulamada ölüm oranlannın %0-14,00 arasında olduğu belirlenmiştir. Ergin Fi miktarı 0 ppm' de en düşük 10 ergin/kap - %40 nem koşullanndaki 1 haftalık uygulama süresinde 161,8 ergin/kap; en yüksek olarak 20 ergin/kap - % 55 nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 697 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm dozundaki Protect-It uygulamasında, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap - %40 orantılı nem koşullannda 1 haftalık uygulama süresinde 23,6 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap - %55 orantılı nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 320,8 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Insecto' nun 500 ppm dozundaki uygulamada, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap -%40orantılı nem koşullarında 1 haftalık uygulama süresinde 36,4 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap -%55 orantılı nem koşullarında 3 haftalık uygulama süresinde 294,6 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Değişik dozlarda (0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm) yapılan çalışmalarda, Protect-It için istatistiksel anlamda önemli düzeydeki ölümlerin 500 ppm' den itibaren başladığı; Insecto için ise ölümlerin 1000 ppm dozundan itibaren başladığı belirlenmiştir (P=0.0000). Kontrolde ölüm oram %1 olarak belirlenirken, Protect-It için 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda belirlenen ölüm oram, sırasıyla, %3,33, %20,33, %77,33, %90,22 ve %95,71 olarak belirlenmiştir. Ölüm oranları Insecto için aynı sıra ile %2,00, %5,00, %42,67, %58,86 ve %74,54 olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmada uygulama süresindeki artış ile ölümlerin önemli düzeyde değişmediği belirlenmiştir. Değişik dozlarda yapılan çalışma sonucu Protect-It' in R. dominicd' da ölümler açısından Insecto' dan daha etkili olduğu belirlenmiştir. 2004, 70 sayfa Anahtar Kelimeler: Rhyzopertha dominica, Diyatom toprağı, Protect-It, Insecto, ölüm oram, F5 verimi ABSTRACT Master Thesis THE EFFECTIVENESS OF DIATOMACEOUS EARTH APPLICATION ON THE LESSER GRAIN BORER, Rhyzopertha dominica (L) (Coleoptera: Bostrichidae) Gülay BERİŞ Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Plant Protection Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ahmet Güray FERİZLİ In this research, Protect-It at 300 ppm and Insecto at 500 ppm (label rates) mixed with wheat were evaluated against adult stage of Rhyzopertha dominica for different exposure periods (1, 2, and 3 weeks) at two different relative humidity (40% and 55% r.h.) and two different insect densities (10 and 20 adult/vial). In these tests, mortalities and Fi adults production were determined. Besides these experiments, a series of experiments were performed at the rate of 0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm for Protect- It and Insecto. These experiments were conducted at two different relative humidities (40% and 55% r.h.) and three exposure periods (1, 2, and 3 weeks) on the adult stage of R. dominica. All experiments were carried out at 25°C. In the experiments that were carried out at the label rates, mortality rates were found to be 0.0-2.5% for the control (0 ppm). However, mortality rates were found to be 0.0-16.0% for 300 ppm Protect-It and 0-14.00% for 500 ppm Insecto applications. The lowest F: adults in untreated wheat were found to be 161.8 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest F] adults were found to be 697adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 300 ppm Protect-It applications, the lowest Fi adults were found to be 23.6 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, iiibut the highest Fi adults were found to be 320.8 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 500 ppm Insecto applications, the lowest F! adults were found to be 36.4 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest Fj adults were found to be 294.6 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. In the experiments that were carried out at different concentrations (0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm), statistically significant mortalities were started from 500 ppm for Protect-It and 1000 ppm for Insecto (P=0.0000). In untreated wheat mortality was found to be 1% and mortalities in 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm Protect-It were found to be %3.33, %20.33, %77.33, %90.22, and %95.71, respectively. For Insecto applications, mortalities were found to be %2.00, %5.00, %42.67, %58.86, and %74.54 respectively. In these experiments, mortality was not changed significantly with increasing exposure interval. In the dose-response tests, Protect-It was found to be more effective than Insecto. 2004, 70 pages Key Words: Rhyzopertha dominica, diatomaceous earth, Protect-It, Insecto, mortality rate, F; adults iv 82

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Adıyahşi, Işıl O.;

  46 SUMMARY This study was performed in order to investigate the quality scales and the growing peculiarties in the conditions of Bornova. In the study, blanching treatments in different dates and times were tested to have the long white leaf-stem for the welsh onions. The blanching treatments were tested in respect to their effects on the lenght of the white leaf-stem, the diameter, the total length of the plant, the yield values and the proportion of the double leaf-stemmed plants. The study was carried out at the Department of Harticulture of Ege University Agricultural Faculty between 1991-1992. In order to make comparison among various treatments, the length of the white leaf-stem, diameter, the total length of the plant, the yield and ' the percentage of the double leaf-stemmed plants were determined. The results obtained could be stated as fallows: 1. Depending on the times of the treatments for the length of the white leaf-stem, an increase was observed. Although this increase was not very definete at the results of the blanching treatments 2 and 3; the treatment 4 that was covered by soil three times, had the highest white leaf-stem length. 2. In the trial, the effects of the blanching treatments on the total length of the plant was investigated. The values compared and the differences were not significant in statistical means. 3. The values of the yield compared, and there were not differences significantly in statistical means.47 A. The effects of the blanching treatments on the percentage (at the total yield) of the various plant sizes were investigated. The results were found identical in statistical means. 5. The effects of the blanching treatments to the plant diameter were investigated. A3 all the plants of each size groups had close diameter values, the values found identical in statistical means. 6. The differences at the proportions of double leaf-stemmed plants were not significant in statistical means. h A OZET Bu araştırma, Allium fistulosum' un Bornova koşullarında yetiştirilme özelliklerinin ve kalite kriterlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, gal soğanları için kalite kriteri sayılan uzun beyaz yalancı gövdeyi elde etmek için farklı zamanlarda ve sayılarda boğaz doldurma uygulamaları denenmiş, bu uygulamaların beyaz yalancı gövde uzunluğu, çap, bitki boyu, verim ve çift gövde oluşturma oranı üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma, 1991-1992 yıllarında E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ' nde yürütülmüştür. Araştırmada, uygulamalar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi için beyaz yalancı gövde uzunluğu, çap, bitki boyu, verim ve % çift gövde değerleri tesbit edilmiştir. Sonuçlar aşağıdadır. 1. Denemede boğaz doldurma uygulamaları sonucunda uygulama sayısına bağlı olarak beyaz yalancı gövde uzunluğu değerlerinde bir artış olmuştur. Bu artış, 2 ve 3 no'lu uygulamalarda fazla belirgin olmamasına rağmen, üç kez boğaz doldurma yapılan 4 nolu uygulamalarda en yüksek değerine ulaşmıştır. 2. Denemede beyazlatma işleminin bitki boyu üzerine etkisi araştırılmış, elde edilen bitki boyu değerleri karşı laştırılmış, istatistiki fark önemsiz çıkmıştır. 3. Elde edilen verim değerleri karşılaştırılmış, değerler arasında istatistiki açıdan önemli bir farklılığa rastlanmamıştır.45 4. Ayrıca, beyazlatma uygulamalarının boy gruplarının toplam verimdeki % payları üzerine etki3İ araştırılmış ve karşılaştırılan değerler arasındaki istatistiki fark önemsiz bulunmuştur. 5. Beyazlatma uygulamalarının bitkilerin çap değerleri üzerine etkisi araştırılmış, İ8tatİ3tiki bir farklılığa rastlanmamış ve her boy grubuna ait bitkiler çapça birbirine yakın seviyede bulunmuşlardır. 6. Çift gövde oluşturma yüzdesi üzerine beyazlatma işleminin etkisinin araştırıldığı çalışmada % değerler arasındaki istatistiki fark Önemsiz çıkmıştır Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Cesurol, Burcu;

  Bezelyede verim ve verim parametreleri arasındaki ilişkileri ve verim üzerineetkilerin saptanması amacıyla yapılan bu çalışmada iki farklı bezelye çeşidi(Endavor ve Bolero), iki ekim zamanı (güz ve bahar) ve üç farklı sıra üzeri mesafe(5-10-15) kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde ve dörttekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada verim parametreleri varyans analizi,basit korelasyon katsayıları, path analizi, faktör analizi ve step-wise regresyonanalizi modelleri ile değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Bezelye, Ekim Zamanı, Sıra Üzeri Mesafe, KorelasyonKatsayısı, Path Analizi, Faktör Analizi, Step-Wise Regresyon Analizi. Two dry pea (Pisum sativum L.) cultivars (Endavor and Bolero), two differentsowing dates (fall and spring) and three different row to row spacing (5, 10 and 15)were used in this study to determine the relationships between yield components andthe effects of yield components on yield. Field experiments were arranged inRandomized Complete Block Design with four replicates. The yield components andtheir effects on yield were evaluated by using correlation coefficients, path analysis,factor analysis and step-wise regression analysis.Key Words: Pea, sowing date, row to row spacing, correlations, path analysis,factor analysis and step-wise regression analysis 71

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Adnan Menderes Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Adnan Menderes Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yaşli, Şevder;

  Bu çalışma, Diyarbakır koşullarında ana ürün yerfıstığı yetiştiriciliğinde tek ve çift sıralı ekim yöntemlerinin verim ve bazı tarımsal özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla, 2014 yılında, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma ve deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada, Halisbey isimli Virginia tipi, yarı yatık gelişme gösteren yerfıstığı çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulup yürütülen bu çalışma, sıra üzeri 20 cm sabit olmak üzere, 60 cm, 70 cm, 80 cm ve 90 cm tek sıralı ekim ve 60x25x60 cm, 70x25x70 cm, 80x25x80 cm ve 90x25x90 cm çift sıralı ekim yöntemleri uygulanmıştır.Çalışmada; hasatta bitki sayısı (adet/da), meyve verimi (kg/da), hasat indeksi, biyolojik verim (kg/da), bitki başına meyve sayısı (adet/bitki), 100 tohum ağırlığı (g), 100 meyve ağırlığı (g), iç oranı (%), I. kalite meyve sayısı oranı (%), II. kalite meyve sayısı oranı (%), ıskarta meyve sayısı oranı (%), yağ oranı (%) gibi özellikler incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, dekara en yüksek meyve verimi, 60x25x60 cm çift sıralı ekim yönteminden (601.83 kg/da), en yüksek bitki başına meyve sayısı ise 80 cm tek sıra ekim yönteminden (48.68 adet/bitki) elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bitki yoğunluğu azaldıkça bitki başına meyve sayısında bir artış görülürken, bitki sayısı ve yoğunluğu arttıkça dekara meyve veriminde artış sağlandığı belirlenmiştir. This study was conducted to determine the effects of single and twin planting patterns on yield and important agronomic characteristics of main cropped peanut at the experimental area of Field Crops Department, Agricultural Faculty of Dicle University, Diyarbakir-Turkey in 2014. Peanut cultivar Halisbey (Virginia market type and semi-spreading growth type) was used. The study was established in a randomized complete block design with three replications. Four single row spacing (60 cm, 70 cm, 80cm and 90 cm) and four twin row spacing (60x25x60 cm, 70x25x70 cm, 80x25x80 cm and 90x25x90 cm) were applied with an intra row spacing of 20 cm.In this study, number of plants in harvest (no da-1), pod yield (kg da-1), harvest index, biological yield (kg da-1), number of pod (no plant-1), 100 seed weight (g), shelling percentage (%), I. quality fruit rate (%), II. Quality fruit rate (%), waste fruit rate (%) and oil content (%) were analyzed. According to analysis of variance, the effects of planting patterns (single row and twin row) on pod yield, pod number plant-1, 100 seed weight, 100 pod weight and biological yield were statistically significant. The highest pod yield were obtained from 60x25x60 cm, 70x25x70 cm and 80x25x80 cm (601.83 kg da-1, 527.38 kg da-1 and 518.23 kg da-1, respectively) twin planting application. According to research results, pod yield gradually increased with increasing in plant densities. This increasing was continued to 9523 plant da-1 and then pod yield decreased in 8956 plant da-1. 67

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İşler, Necmi;

  -29- ÖZBT Bu çalışma, Çukurova bölgesinde ki3 devresinde turfanda patates yetiştiriciliğinde, Resy çeşidinde (Çok Büyük) 140-150 g., <Büyük) 60-90 g.( (Orta) 50-60 g., (küçük) 30-40 g. ve (Kesik) (140-150 g. )/2 büyük lüğünde tohumluk yumrular İle 1986-67 yetiştirme mevsimi içerisinde Ç. ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bolünü taban denene alanında 4 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme desenini göre kurulmuş ve yürütülmüştür. Araştırmada; verim, bitki bağına ortalama yumru verimi, ortalama yumru ağırlığı, bitki basma ortalama yumru sayısı, parsel veriminde küçük yumru oranı %'si, parsel veriminde orta yumru oranı fc'si, parsel veriminde büyük yumru oranı %'si ve X 50 çıkısda gün sayısı gibi özellikler incelenmiştir. 1. Verim (kg/da.): Tohumluk yumru iriliğine göre verimler farklı olmuş ve en yüksek yumru verim, çok büyük yumruların kullanılması ile elde edilmiştir. 2. Bitki basına ortalama yumru verimi (g/bitki): tohumluk yumru iriliklerine göre bitki basına ortalama yumru irilikleri farklı olmuş ve en yüksek değer çok büyük yumruların kullanılması ile elde edilmiştir. 3. Ortalama yumru ağırlığı (g/adet): Tohumluk yumru iriliklerine göre bitki basına ortalama yumru ağırlıkları farklı olup en ağır yumrular çok büyük yumruların dikimi ile elde edilmiştir. 4. Bitki basma ortalama yumru sayısı (adet/bitki): Tohumluk olarak kullanılan farklı irilikteki yumrular bitki basma ortalama yumru sayısını etkilemiş ve en yüksek yumru sayısı büyük yumruların kullanılması ile elde edilmiştir. 5. Parsel veriminde küçük yumru oran fc'si: Denemede kullanılan fark lı irilikteki yumrular parsel veriminde küçük yumru oranı %% sini etkilemiş ve en yüksek küçük yumru oranı tohumluk olarak kullanılan küçük yumruların dikimiyle elde edilmiştir. 6. Parsel veriminde orta yumru oranı £'si: Tohumluk olarak kullanı lan farklı irilikteki yumrular parsel veriminde orta yumru oranı V sini etkilemiş ve sn yüksek orta yamru oranı tohualuk olarak kullanıla» orta irilikteki yumruların kullasılssası ile elde edilmiştir.-30- 7. Parsel veriminde büyük yumru oranı %'si: Tohumluk olarak kullanı lan farklı irilikteki yumrular parsel veriminde büyük yumru oranı %'sini etkilemiş ve en fazla büyük yumru oranı çok büyük yumruların kul lanı İması ile elde edilmigtir. B. <£ 50) Çıkı$ gün sayısı: Tohumluk olarak kullanılan farklı irilikteki yumrular % 50 çıkra için gerekli gün sayıları farklı olmug ve % 50 çıkıgta en fazla gün sayısı kesik yumruların kullanılması ile elde edilmigtir. -31- SUMMARY This study was made to determine the most suitable seed tuber size for sarly potato production under Çukurova Conditions. The field trial arranged in randomized block design with four replications was conducted in the research area under lowland conditions of Field Crops Departmant of Agricultural Faculty, Çukurova university. In the research, five different seed tuber sizes with Afferent weight such as 140-150 g (much great tubers), 60-90 g (great tubers), 50-60 g (middle tuber), 30-40 g (small tubers) and 70-75 g (cut tubers) from Resy potato cultivar were used a seed tuber. In the study, tuber yield, mean tuber yield per plant, mean tuber weight, number of tubers per plant, percents of small, middle and groat tubers in the yield and days to 50 X emergence were studied. The results nf this study were summarled as following. 1. Tuber yield: Tuber yield was influenced by seed tuber size and the highest yield was obtained from the plots in which much great seed tubers were planted. 2. Mean tuber yield per plant: Mean tuber yield per plant varied in relation to seed tuber size, and the heaviest tubers were obtained from the plots in which much great tubers were planted. 3. Mean tuber weight per plant: Mean tuber weight per plant was influenced by seed tuber size. The heaviest tubers were obtained by using the much great seed tubers. 4. The number of tubers per plant: The seed tuber size affected the number of tubers per plant, and the highest number of tubers per plant was obtained by using great seed tubers. 5. Percent of small tubers in yield: Seed tuber size effected the percent of small tuber in the yield, and the highest percent of small tubers in the yield was obtained from the plots in which small seed tubers were planted..32- 6. Tbe percent of middle tubers in yield: The seed tuber size effected the percent of middle tubers in yield, and the highest percent of middle tubers In yield was obtained by using the middle seed tubers. 7. The percent of great tuber in yield: The percent of great tubers In yield was influenced by seed tuber size. The highest percent of great tubers in yield was obtained by using much great seed tubers. &. Days to 50 % emergence: Days to 50 % emergence was influenced by seed tuber size. Tbe latest 50 & emergence was observed in plots in which the cut seed tubers were planted. 37

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aygün, Hamdi;

  - 36 - SUMMARY "The investigations on the yield and qualities of some poppy varie ties at Bornova ecological conditions" The experiments ?was conducted with five poppy variety : "Emiral-34, a true-breed line of number 1105, local-white, local-blue and loc Denemeler Bornova ekolojik koşullarında, 2 yıl (1932/1933 ve 1933/ 1934) 5 haşhaş çeşidi ile (1. Emiral-34, 2"1105 nolu ıslah çeşidi, 3.yerli- beyaz, 4»yerli-mavi, 5. yerli- pembe) tekrarlanmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre, 5 teke Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öktem, Abdullah;

  -46- ÖZET Bu çalışma Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında 1992 yılı II. ürün mısır yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede Çukurova bölgesinde II. ürün olarak en uygun mısır çeşidini belirlemek amacıyla 14 mısır çeşidi kullanılmıştır. En yüksek Tane Verimini CIBA GEIGY firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidinden elde edilmiştir. En düşük Tane Verimi ise TîGEM'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidinden elde edilmiştir. Verime etkili öğeleri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış; Tane Verimi ile Sap Kalınlığı ve Yaprak Sayısı arasında 0.05 düzeyinde önemli seviyede pozitif ilişki bulunmuştur. Koralasyon katsayıları yardımıyla path analizi yapılmış, verime etkili direk ve dolaylı etkiler bulunmuştur. Analiz sonucunda Çizelge 9 'dan görüldüğü gibi Tane Verimine en yüksek olumlu doğrudan etkiyi. Koçanda Dane Sayısı 10.597) göstermiş, en düşük doğrudan etkiyi ise 0.063 ile Bindane Ağırlığı göstermiştir. Tane Verimine olan doğrudan, negatif en yüksek etkiyi -0.468 ile ilk Koçan Yüksekliği göstermiş, en düşük etkiyi ise -0.043 ile Koçan Boyu göstermiştir. Denemede incelenen özellikler yönünden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 01. Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi (gün): Bu özellik bakımından Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşidi 55.25 günlük ortalama ile en uzun Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi değerini alırken, Sapeksa firmasından temin edilen LG.55 mısır çeşidi 48.50 günlük ortalama ile en kısa Tepe Püskülü Çiçeklenme Süresini elde etmiştir. Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi ile Koçan Uzunluğu ve Sömek Oranı arasında %5 düzeyinde önemli seviyede pozitif ilişki bulunmuş t ur. Tepe Püskülü Çiçeklenme Süresinin, Tane-47- Verimine olan doğrudan etkisinin olumlu (0.316) olduğu, buna karşın özellikle Koçanda Dane Sayısı aracılığı ile oluşan dolaylı etkileşimin olumsuz olduğu bulunmuştur. Koçanda Sıra Sayısı 0.158' 1 ik değerle olumlu ve dolaylı etkide bulunmuştur. 02. Bitki Boyu (cm): Denenen çeşitler arasında en uzun boylu çeşit Sapeksa firmasından temin edilen LG.55 mısır çeşidinden, 227 cm olarak elde edilmiştir. En kısa boylu çeşit ise Sandoz firmasından temin edilen PX.9540 mısır çeşidinden 193.3 cm olarak elde edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda bitki boyu ile ilk Koçan Yüksekliği arasında 0.01 düzeyinde önemli seviyede, pozitif ilişki bulunmuştur. Yapılan path analizi sonucunda» Bitki Boyunun, Tane Verimine olan doğrudan etkisinin olumlu (Û.375) olduğu bulunmuştur. Buna karşın Bitki Boyu aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etkiyi -0.332 ile İlk Koçan Yüksekliği olumsuz olarak göstermiştir. 03. ilk Koçan Yüksekliği (cm): En yüksek ilk Koçan Yüksekliği değeri 114 cm ile Basegene firmasından temin edilen MF.714 mısır çeşidinde ölçülmüş, en düşük ilk Koçan Yüksekliği değeri ise 81.8 cm ile Dekalb firmasından temin edilen DK.698 mısır çeşidinde ölçülmüştür. ilk Koçan Yüksekliği ile Sap Kalınlığı, Koçanda Sıra Sayısı ve Koçanda Dane Sayısı arasında %5 düzeyinde önemli, negatif ilişkiler bulunmuştur.' Tane Verimine olan doğrudan negatif en yüksek etkiyi - 0.468 ile ilk Koçan Yüksekliği göstermiş, ilk Koçan Yüksekliği vasıtasıyla tane verimine olan en yüksek dolaylı etkiyi Bitki Boyu (0.266) olumlu olarak göstermiştir. Koçanda Sıra Sayısı -0.327' lik bir değerle negatif dolaylı etkide bulunmuştur. 04. Sap Kalınlığı (mm): En yüksek Sap Kalınlığı değerine 25.20 mm ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşitinde rastlanmış, en düşük Sap Kalınlığı değerine ise 20.90 mm ile Cargıll-48- firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde rastlanmıştır. Sap Kalınlığı ile Koçan Kalınlığı arasında %5 seviyesinde önemli pozitif ve %1 seviyesinde Koçanda Dane Ağırlığı ile pozitif derecede önemli ilişkide bulunmuştur. Sap Kalınlığı ile Tane Verimi arasında %5 düzeyinde pozitif, önemli ilişki bulunmuştur. Sap Kalınlığı, Tane Verimine negatif doğrudan etkide bulunmasına rağmen: Sap Kalınlığı aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etki 0.465 ile Koçan Kalınlığında gözlenmiştir. Buna karşın -0.266 ile Koçanda Dane Sayısı olumsuz, dolaylı etkide bulunmuştur. 05. Yaprak Sayısı (adet/bitki): En fazla Yaprak Sayısı değeri 12.75 ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 ve Tigem'den temin edilen TTM. 815 mısır çeşitleri arasında bulunmuş, en az yaprak sayısı değeri ise 9.75 adet/bitki ile Sandoz firmasından temin edilen PX.9540 mısır çeşidinde bulunmuştur. Yaprak Sayısı doğrudan path değerinin düşük olmasına ragmen; Yaprak Sayısı aracılığıyla Tane Verimine -0.227' lik bir değerle Koçanda Dane Sayısı olumsuz, dolaylı etkide bulunmuştur. Yaprak Sayısının Tane Verimine olan direk etkisinin düşük olmasına karşın. Bitki Boyu 0.206' lık bir değerle olumlu olarak dolaylı etkide bulunmuştur. 06. Koçan Uzunluğu (cm): En yüksek Koçan Uzunluğu değeri 21.75 cm ile Basagene firmasından temin edilen MF.714 mısır çeşidinde gözlenmiş, en kısa koçan uzunluğu değeri ise* 17.93 cm ile Tigem'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidinde Gözlenmiştir. Koçan Boyu ile Koçanda Dane Ağırlığı arasında %5 düzeyinde önemli, pozitif ilişki bulunmuştur. Koçan Boyu, Tane Verimine düşük düzeyde olumsuz doğrudan etki göstermesine rağmen; Koçanda Dane Ağırlığı (0.347) ve Bitki Boyu (0.286) Koçan Boyu aracılığıyla Tane Verimine yüksek değerde olumlu dolaylı etki göstermiştir.-49- 07. Koçan Kalınlığı (mm): Koçan Kalınlığı değeri en fazla olan ve Pioneer firmasından temin edilen P.3377 mısır çeşidi 47.18 mm ile ilk sırayı alırken, kocan çapı en az olan ve Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidi 42.00 mm ile son sırayı almıştır. Koçan Kalınlığı ile Koçanda Dane Ağırlığı arasındaki ikili ilişki incelendiğinde %5 seviyesinde pozitif düzeyde önemli ilişki bulunmuştur. Koçan Kalınlığının düşük ve direk etkide bulunmasına karsın; Koçan Kalınlığı aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etki 0.375 ile Koçanda Dane Ağırlığı ve Û.317 ile Koçanda Sıra Sayısında olumlu olarak gözlenmiştir. 08. Koçanda Sıra Sayısı (adet/koçan): En fazla koçanda sıra sayısı değeri 18.4 adet/koçan ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidinde bulunmuş, en düşük koçanda sıra sayısı değeri ise 13.4 adet/koçan ile Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde bulunmuştur. Koçanda Sıra Sayısı ile Koçanda Dane Sayısı arasında gözlenen ikili ilişkilerde %1 seviyesinde yüksek oranda pozitif ve önemli ilişki dikkat çekmektedir. Yine Sömek Oranı ile %5 seviyesinde, pozitif düzeyde önemli ilişki bulunmuştur. Koçanda Sıra Sayısı 0.350' lik direk path katsayı değerinde bulunmasına ragmen; Koçanda Sıra Sayısı aracılığıyla -0.524' lük bir değerle Koçanda Dane Sayısı olumsuz ve dolaylı etki göstermiştir. îlk Koçan Yüksekliği ise 0.304' lük değerle olumlu ve dolaylı bir etki göstermiştir. 09. Koçanda Sırada dane sayısı (adet/sıra): En yüksek Koçanda Sırada Dane Sayısı değerini 43.9 adet/sıra/koçan ile Curgıll firmasından temin edilen C.949 mısır çeşiti almış olup, en düşük Koçanda Sırada Dane sayısı değerini 37.2 adet/sıra/koçan ile Tigem'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidi almıştır.-50- 10. Koçanda Dane Sayısı ( adet /koçan ) : Denenen çeşitler arasında en yüksek Koçanda Dane Sayısı değeri Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşit inden 713.0, En düşük Koçanda Dane Sayısı değeri ise Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinden 534.9 adet/koçan olarak elde edilmiştir. Koçanda Dane Sayısı ile Sömek Oranı arasındaki ikili ilişkide %5 seviyesinde pozitif ve önemli ilişki bulunmuştur. Koçanda Dane Sayısı 0.597' lik direk path katsayı değeriyle Tane Verimine en yüksek direk etkide bulunmuştur. Koçanda Dane Sayısı aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etkiyi 0.307' lik bir değerle Koçanda Sıra Sayısı. 0.293' lük bir değerle Koçanda Dane Ağırlığı göstermiştir. 11. Koçanda Dane Ağırlığı (gr) : En yüksek Koçanda Dane Ağırlığı değeri 203. 0 gr/koçan ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidinde bulunmuş, en düşük Koçanda Dane Ağırlığı değeri ise 139.3 gr/koçan Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşitinde bulunmuştur. Koçanda Dane Ağırlığı ile tane verimi arasında %1 seviyesinde yüksek oranda pozitif düzeyde olumlu ilişki gözlenmiştir. Koçanda Dane Ağırlığı kısmen düşük olan (0.156) direk path katsayı değerinde, Tane Verimine olumlu direk etkide bulunurken; Koçanda Dane Ağırlığı aracılığıyla, 0.396' lik bir değerle Koçan Kalınlığı, 0.224 lük bir değerle Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi, olumlu ve dolaylı etkide bulunmuştur. 12.Bindane Ağırlığı (gr) s » En yüksek Bindane Ağırlığı değeri 358.3 gr ile Basagene firmasından temin edilen MF.714 mısır çeşidinde saptanmış, en düşük Bindane Ağırlığı değeri ise 271.0 gr ile Dekalb firmasından temin edilen DK.698 mısır çeşidinde saptanmıştır. Bindane Ağırlığı, Tan© Verimine düşük oranda olumlu direk etkide bulunurken, Bindane Ağırlığı aracılığıyla Tane Verimine olan dolaylı etki 0.202 ile Koçanda Dane Sayısında, olumlu olarak gözlenmiş, -0.234' lük bir değerle ilk Koçan Yüksekliği, olumsuz ve dolaylı etkide bulunmuştur.-51- 13. Sömek Oranı (%) t En yüksek Sömek Oranı deleri Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşidinde %16.9 olarak ölçülmüş, en düşük sömek oranı değeri ise Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde %12 olarak ölçülmüştür. Sömek Oranı, Tane Verimine olumlu direk etkide bulunmuştur. Sömek Oranı aracılığıyla Koçanda Dane Sayısı -0.373 ile olumsuz ve dolaylı bir etki gösterirken; Koçanda Sıra Sayısı 0.228' lik bir değerle olumlu ve dolaylı bir etki göstermiştir. 14. Hektolitre Ağırlığı (gr) : En yüksek Hektolitre Ağırlığı değeri 77.1 gr ile Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde ölçülmüş, en düşük Hektolitre Ağırlığı değeri ise 71.8 gr ile Dekalb firmasından temin edilen XL. 72. AA mısır çeşidinde ölçülmüştür. Hektolitre Ağırlığı, Tane Verimine 0.197' lik direk path katsayı değeri ile olumlu olarak direk etkide bulunmuştur. Hektolitre Ağırlığı aracılığıyla tane verimine» 0.202 ile Bindane Ağırlığı, 0.190 ile Koçanda Dane Sayısı olumlu ve dolaylı etkide bulunurken; Bitki Boyu -0.152' lik bir değerle olumsuz ve dolaylı bir etki göstermiştir. 15. Tane Verimi (kg/da): En yüksek dekara Tane Verimi değerini 1456 kg/da ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidi elde edenken, en düşük dekara Tane Verimi değerini 827 kg/da ile Tigem'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidi elde etmiştir. -52- SUMMARY This study was conducted at the Area of Field Crop Department of Agriculture Faculty of Çukurova University in second crop growth season in 1992. The trial was set on randomized block desing with four replication. In this study correlation coefficients and path coefficients analysis which are occure direct and indirect searched for important agronomical and physiological properties of maize. In the study, 14 hybrid cultivar was used as a material which is adapted to çukurova region. Result of this investigation was summarized as follows; Plant Height The Plant Height values was varied from 193.3 cm to 227.0 cm. The higgest Plant Height was found at LG.55 maize variety which is obtain from SAPEKSA. The lowest Plant Height was fount at PX.9540 maize variety which is obtain from SANDOZ. Plant Height was found correlated with Height of First ear at 0.05 level signif iciantly and positively. The direct contribution of Plant Height to Grain Yield were hight (0.375). But Plant Height had an appreciable negative, indirect effect via Height of First Ear (-0.332). Height of first ear The Height of First Ear values was varied from 81.75 cm to 114.0 cm. The higgest Height of First Ear value was found at MF.714 maize variety which is obtain from BASEGENE. The lowest Height of First Ear value was fount at DK.698 maize variety which is obtain from DEKALB. Height of First Ear was found correlated with Stem Size, Number of Ear Row, Grain Number of Eear at 0.05 level signif iciantly and negatively. The direct contribution of Height of First Ear to Grain Yield was the highest and negatively (-0.468). Height of First Ear an appreciable indirect effect via Plant Height (0.266) and Stem Size (0.127) as a positively on yield.-53- Tassel Flowering Date Tassel Flovering Date values was varied from 48.50 cm to 55.25 cm. The higgest value was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDOZ. The lowest was fount at LG.55 maize variety which is obtain from SAPEKSA. Tassel Flowering Date was found correlated with Ear Lengt, Cop Ratio at 0,05 level signif iciantly and positively. Direct path coefficient of Tassel Flowering Date was found positively and night, but specialy Grain Number of Ear of indirect path coefficient was found negative. Stem Size Stem Size values was varied from 20.90 mm to 25.20 mm. The higgest was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest was fount at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Stem Size was found correlated with Ear Size, Grain Yield at 0.05 level signif iciantly and positively. And also Grain Weight of Ear correlated at 0.01 level and positively. The direct contribution of Stem Size to Grain Yield were found negatively. But Stem Size had an appreciable positive, indirect effect via Ear Size (0.465). Number of leaf values was varied from 9.75 number to 12.75 number. The higgest Number of Leaf was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest Number of Leaf was fount at PX.9540 maize variety which is obtain from SANDOZ. Althought Number of Leaf direct path coefficient had found low. Number of Leaf had an appreciable indirect and neagtively effect via Grain Number of Ear (-0.227) on yield. And also Plant Height (0.206) were found positively indirect effect. Ear Lenght Ear Lenght values was varied from 17.93 cm to 21.73 cm. The higgest Ear Lenght value was found at MF.714 maize variety which is obtain from BASEGENE. The lowest Ear Lenght was fount at TTM.815 maize variety which is obtain from-54- TIGEM. Ear Lenght was found correlated with Grain Weight of Ear at 0.05 level signif iciantly and positively. The direct contribution of Ear Lenght to Grain Yield was low and negatively. Ear Lenght had an appreciable indirect effect via Grain Weight of Ear (0.347), on yield. Ear Size Ear Size values was varied from 42.00 mm to 47.18 mm. The higgest Ear Size was found at P. 3377 maize variety which is obtain from PIONEER. The lowest Number of Leaf was found at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Ear Size was found correlated with Grain Weight of Ear, Stem Size at 0.05 level signif iciantly and positively. Direct path coefficient of Ear Size was found low. But Ear Size had an higgest indirect effect via Grain Weight of Ear (0.375) and Number of Ear Row (0.317) positively, on yield. Number of Ear Row Number of Ear Row values was varied from 13.40 number/ear to 18.40 number/ear. The higgest number of Ear Row was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest Number of Leaf was fount at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Number of Leaf was found correlated with Number of aer at 0.05 level and Cop Ratio at 0.01 level signif iciantly and positively. And also Height of Firt Ear correlated at 0.05 level signif iciantly and negatively. The direct contribution of Number of Ear Row was hight and positively (0.350). But Number of Ear Row have a higgest negative indirect effect via Grain Number of Ear (-0.524) on yield. Indirect path coefficient of Number of Ear Row was found positive (0.304) on yield. Grain Number of Ear Row Grain Number of Ear Row values was varied from 37.18 number/ear to 43.90 number/ear. The higgest Grain Number of Row was found at C.949 maize variety which is obtain from CARGILL. The lowest Grain Number of Row was found at TTM.815 maize variety which is obtain from TÎGEM.-55- Test Weight Test Weight values was varied from 12.00 gr to 16.90 gr. The higgest Test Weight was found at PX.9646G maize variety which is obtain trom SANDOZ. The lowest Test Weight was found at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Direct path coefficient of Test Weight was found positively (0.197). Grain Weight of Ear Grain Weight of Ear values was varied from 139.3 gr to 203.0 gr. The higgest Grain Weigh of Ea value was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY, The lowest Grain Weight of Ear value was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDOZ. Grain Weight of Ear was found correlated with Grain Yield, Stem Size at 0.01 level signif iciantly and positively. And also Grain Weight of Ear correlated with Ear Lenght, Ear Size at 0.05 level signif iciantly and positively. Direct path coefficient of Grain Weight of Ear was found positively (0.156) on yield. However, Grain Weight of Ear had an appreciable indirect effect via Ear Size (0.396) on yield. Cop Ratio Cop Ratio values was varied from 71.80 gr to 77.60 grr. The higgest Cop Ratio was found at DK.711 maize variety which is obtain from DEKALB. The lowest Cop Ratio was found at XL.72.AA maize variety which is obtain from DEKALB. Cop Ratio was found correlated with Tassel Flovering Date, Number of Ear Row, Grain Number of Ear at 0.05 level signif iciantly and positively. Cop Ratio has been positive direct effect to yield. While Cop Ratio had indirect effect via Grain Number of Ear (-0.373) as negatively. Number of Ear Row (0.228) and Height of First Ear have been positive indirect effect to yield. 1000 Grain Weight 1000 Grain Weight values was varied from 234.3 gr to 358.3 gr. The higgest 1000 Grain Weight was found at MF.714 maize variety which is obtain from BASEGENE. The lowest-56- 1000 Grain Weight was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDÛZ. Direct path coefficient of 1000 Grain Weight was found positively. 1000 Grain Weight had indirect effect via Grain Number of Ear (0.202). as positively on yield. And also Height of First Ear have been negative indirect effect (-0.234) on yield. Grain Number of Ear Grain Number of Ear values was varied from 534.9 number/ear to 713.0 number/ear. The higgest Grain Number of Ear was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDOZ. The lowest Grain Number of Ear was found at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Grain Number of Ear was found correlated with Cop Ratio, Height of First Ear at 0.05 level signif iciantly and positively.And also Grain Number of Ear correlated with Cop Ratio at 0.01 level signif iciantly but negatively. The direct contribution of Grain Number of Ear to Grain Yield was the higgest and positively (0.597). Grain Number of Ear had an appreciable indirect effect via Number of Ear Row (0.307), on yield. Grain Yield Grain Yield values was varied from 1456 kg/da to 827 kg/da. The higgest Grain Yield was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest Number of Leaf was fount at TTM.815 maize variety which is obtain from T1GEM. Grain Yield was found correlated with Stem Size at 0.05 level signif iciantly and positively. And also Grain Yield correlated with Grain Weight of Ear at 0.01 level signif iciantly and positively. In addition, from table 9 it was clearly shown that Grain Number of Ear gave the highest direct positive effect (0.597) on yield, followed by plant height (0.375)on yield, followed by Number of Ear Row (0.350) and Tassel Flowering Date (0.316) on yield. In the same table, it was clearly shown that Height of First Ear gave the highest direct negative effect (-0.468) on yield. 65

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aysabar, Seda;

  Bu araştırmada kültür elmaların anaç olma potansiyeli taşıyan seçilmiş bazı Tahar elması klonlarının tohum, çelik ve daldırma yoluyla çoğaltılması ve köklü anaçlara aşılanan bir kültür elmasının fidan gelişimine olan etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Denemede yer alan Tahar elmalarının tohumları 60 gün süreyle nemli kumda katlandıktan sonra çimlendirilmiştir. Çelikle çoğaltılma için adi çelik, ökçeli çelik ve dipçikli çelik olmak üzere 3 farklı çelik tipi kullanılmıştır. Çelikler 0-1000-2000-4000 ppm dozlarında hazırlanmış olan IBA çözeltisiyle muamele edilerek köklendirme tezgahlarına yerleştirilmişlerdir. Daldırma yoluyla çoğaltım için Tepe daldırması yöntemi kullanılmıştır. Aşılama denemesi için 50TE01, 50TE02 ve 50TE12 klonlarına yonga göz aşısıyla Galaxy Gala elma çeşidi aşılanmış ve aşılı fidanların gelişmesi ve dallanma özellikleri saptanmıştır. Elma çekirdeklerin çimlenme oranı % 78.06 olmuştur. Araziye dikilen çöğürlerin gelişimi çok yavaş olmuştur. Tahar elmasında çelikle çoğaltma başarılı olmamıştır. Buna karşılık, Tahar elmalarında hendek daldırması başarılı bulunmuştur. Anaçlık olarak kullanılan 50TE01 klonuna ait bitkilerden alınan köklü sürgün sayısı bitki başına ortalama 20 adet olmuştur. Köklü sürgün boyları ortalama 57 cm olmuş ve çapları ise ortalama 1.08 cm olmuştur. Anaçların aşı tutma oranı % 77 olmuştur. Aşılı fidanların dal sayısı anaç genotiplerine göre 11 ile 20 adet arasında değişmiştir. Yine her 3 anaç genotipine aşılı Galaxy Gala çeşidinin dal açıları 55 ile 85 derece arasında bulunmuş ve 50TE01 klonu basitonik dallanma eğilimi gösterirken 50TE02 klonu ise sutun şeklinde dallanma eğimine sahip olmuştur. İki farklı dallanma şekline sahip olan anaçlar ile farklı dikim sıklığı ve terbiye sistemleri altında verimlilik ve meyve kalitesi denemeleri yapılmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır.Anahtar kelime: Malus communis, tohum, çelik, daldırma, fidan, dallanma. The objectives of this study were to investigate the propagation characteristics of selected Tahar apple clones by seed, cutting and layering as well as rootstock effect on the growth behaviour of a single apple cultivar budded on them.Tahar apple seeds were stratified in damp sand for 60 days and then germinated. Three different cutting methods (straight, heel and mallet) were used for propagation by cuttings. The cuttings were treated with 0-1000-2000-4000 ppm IBA and rooted under mist propagation technique. The layering experiment was done with mound layering method. For budding, the clones of 50TE01, 50TE02 ve 50TE12 were chip budded with Galaxy Gala apple cultivar. The growth and branching characteristics of the scion cultivar were investigated. The germination rate of the apple seeds was 78.06 %. The seedlings were succesfully transferred to open field. But the seedling growth was exteremely slow over the season. The layering was succesful and mean rooted plantlets number was 20 per mother plant. The mean height and diameter of the rooted plantlets were 57 cm and 1.08 cm, respectively. The bud take rate was 77 %. The branch numbers of the scion cultivar ranged from 11 to 20 according to genotypes. The branch angle of Galaxy Gala apples was between 550 and 850. The clone of 50TE01 showed a basitony tendency for branching, however 50TE01 clones had branching on a columnar stem. It was concluded that the yield and fruit quality from different branching habit of the scion on two rootstock genotytpes should be tested with several planting intensity and training systems. Key words: Malus communis, seed, layering, nursery tree, branching. 49

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İnce, İrfan;

  ÖZET Yüksek lisans tezi ŞANLIURFA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN İTALYAN ÇİMİNDE (Lolium multiflorum L.) FARKLI SIRA ARASI MESAFE VE AZOT DOZLARININ YEŞİL OT İLE TOHUM VERİMİNE ETKİLERİ İrfan İNCE Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Şanlıurfa - 2000 Bu araştırma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Bu çalışmada Şanlıurfa kıraç şartlarında yetiştirilen İtalyan çiminde {Lolium multiflorum L.) uygulanan değişik sıra aralığı (20, 30, 40 ve 50 cm) ve farklı azot dozlarının (0, 5, 10 ve 15 kg/da), yeşil ot ve tohum verimine etkileri incelenmiştir. Üç tekerrür ile 4 farklı N dozu ve sıra arası uygulaması olarak kurulan deneme bloklarında 4 x 4 = 16 parsel bulunmaktadır. Parseller 3x5 metre ebadlarmdadır. Bu çalışma sonucunda sıra arası mesafesinin artması ile bitki boyunda, yeşil ve kuru ot verimlerinde azalmalar olduğu gözlenmiştir. Tohum veriminde, sıra arası mesafenin artması, 20 cm sıra arası mesafe hariç, verim üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Gübre dozlarının artması incelenen tüm özellikleri olumlu etkilemiş ve uygulama değerlerini artırmıştır. 1999 - 2000 yılları arasında yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. Bitki boyu : En düşük bitki boyu değeri 40 cm sıra aralığı ve 0 kg/da. azot dozunda 86.17 cm, en yüksek bitki boyu değeri ise 20 cm sıra arası mesafede 15 kg/da azot dozunda 96. 17 cm olarak bulunmuştur. Yeşil Ot Verimi: En düşük yeşil ot verimi 50 cm sıra aralığı ve 0 kg/da. azot dozunda 1388.7 kg/da, en fazla yeşil ot verimi ise 30 cm sıra arası mesafede 15 kg/da azot dozunda 2509.2 kg/da olarak bulunmuştur. Kuru Ot Verimi: En düşük kuru ot verimi 50 cm sıra aralığı ve 0 kg/da. azot dozunda 3 14.0 kg/da, en fazla kuru ot verimi ise 30 cm sıra arası mesafe ve 15 kg/da azot dozunda 567.3 kg/da olarak bulunmuştur. Tohum verimi : En düşük tohum verimi 50 cm sıra aralığı ve 0 kg/da. azot dozunda 39.0 kg/da, en fazla tohum verimi ise 40 cm sıra arası mesafede 15 kg/da azot dozunda 61.7 kg/da olarak bulunmuştur. n ABSTRACT Master Thesis RESEARCH ON THE EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN AND ROW SPACING, ON SEED AND FRESH YIELDS OF ITALIAN RYE-GRASS (Lolium multiflorum L.) GROWN UNDER CONDITIONS IN ŞANLIURFA irfan İNCE Harran University Graduate School Of Natural And Applied Sciences Department Of Field Crops Şanlıurfa - 2000 This study was conducted in the research center of Faculty of Agriculture University Harran, Sanliurfa/Turkey during the years at 1999- 2000. The purpose of the study was to test the effect of row spacing (20, 30, 40 and 50 cm) and different dosages of Nitrogen (0, 5, 10 and 15 kg/da) on seed yield and fresh hay of Lolium multiflorum L. The experimental design was completely randomized block with 3 replicates. 4 different Nitrogen dosages and 4 different row spacing were applied at 3 replications. Therefore, the experiment was consisting of 48 experimental units. Plant height, dry and fresh hay yield decreased along with increasing row space. Row spacing did not affect seed yield but 20 cm row spacing. All dosages of Nitrogen significantly increased plant height, seed yield, dry and fresh hay. In this study; The shortest plant height (86.17 cm) was in the 40cm row spacing and 0 kg/da Nitrogen treatment, and the highest plant height (96.17 cm) was in the 20 cm row spacing and 15 kg/da Nitrogen application. The lowest fresh hay (1,388.7 kg/da) was in the 50 cm row spacing and 0 kg/da of Nitrogen and highest fresh hay (2,505.2 kg/da) was in the 30cm row spacing and 15kg/da treatment. The lowest dry hay (314.0 kg/da) was in the 50cm row spacing and 0 kg/da of Nitrogen and highest dry hay (567.3 kg/da) was in the 30cm row spacing and 1 5kg/da treatment. The lowest seed yield (39.0 kg/da) was in the 50cm row spacing and 0 kg/da of Nitrogen and highest seed yield (61.7 kg/da) was in the 40cm row spacing and 15kg/da treatment. 53

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
search
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
24,610 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kal, Ünal;

  Türkiye'de taze tüketime uygun domates çeşitlerinin ıslahında son dönemlerde çok önemli başarılar elde edilmiş olmakla birlikte sanayi tipi domateste benzer çalışmalar oldukça yetersizdir. Bu çalışma sonunda ithal sanayi tipi domates çeşitleri ile rekabet edebilecek yerli F1 hibrit sanayi tipi domates çeşit adaylarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 94 adet domates genotipi ile gen havuzu oluşturulmuştur. Bu genotiplerin morfolojik karakterleri ve meyve özellikleri UPOV parametreleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Belirlenen parametreler doğrultusunda bitkilerde;gövdede antosiyanin içeriği, bitkilerde büyüme türü, büyüme gücü, boğum arası uzunluğu, yaprak durumu, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, ana eksene göre yaprak sapının durumu, salkımlarda ortalama çiçek sayısı, çiçek tüylenmesi ve çiçeklenme zamanına bakılmıştır. Domateslerde ortalama meyve eni, ortalama meyve boyu, ortalama karpel sayısı, ortalama perikarp kalınlığı, ortalama çekirdek evi eni, ortalama çekirdek evi boyu, ortalama suda çözünür kuru madde miktarı ve renk parametrelerine bakılmıştır. Ayrıca ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) tekniği uygulanarak ebeveynlerin akrabalık dereceleri belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 isimli hatlar ebeveyn hat olarak kullanılmıştır. Bu ebeveynlere ek olarak proje önerisinde belirtildiği üzere Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden 14 adet hat baba olarak kullanılmıştır. Yapılan melezlemeler sonucunda 212 adet melez elde edilmiş, bu melezler Antalya'da sera koşullarında ve Konya'da açık arazi koşullarında verim denemelerine tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, verim unsurları bakımından üstün bulunan 25 adet meleze tüm Avrupa üretim alanında geçerli olan tescil işlemleri için ıslah sürecinde yurtdışında kabul edilen ve literatürde var olan moleküler testlemeler (DUS testlemeleri) geliştirme süresince destekleyici unsur olarak uygulanmıştır. Bu testlerde Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) hastalık etmenlerine karşı testleme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların ardından patent alınmak üzere ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 isimli melezler seçilmiş ve tescil aşamasına getirilmiştir. Belirlenen bu melezler içerisinden ST62x1 nolu melez için TÜRKMEN F1 ismi ile üretim izni almıştır. Çalışma sonucunda proje ortağı firma portföyüne ülkenin acilen ihtiyacı olan, piyasadaki yabancı menşeyli hibrit çeşitlerle rekabet edebilecek özelliklere sahip sanayi tipi F1 hibrit domates çeşit adayları çıktı olarak kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra çalışma sonucunda ilerleyen dönemlerde ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen nitelikli ve geniş bir gen havuzu da oluşturulmuştur. Although there is a great success in improvement studies about the freshtomato, similar studies are very few in processing tomato varieties. In study, local F1 hybrid processing tomato cultivars challenging import processing tomato were improved. In study, genetic bank was made by 94 tomato genotypes. The morphological and fruit characteristics of those genotypes were examined by using UPOV parameters. In that regards following parameters were researched: anthocyanin content in plant body, growing type in plant, growing power, distance between shots, leaf status, leaf length, leaf width, leaf hold status in accordance of main axis, average number of flowers in tomato group, hairiness of flower and flowering time. Following parameters were examined In tomato fruits: average fruit width, average fruit length, average carpel number, average pericarp thickness, average shell bed width, average shell bed length, average soluble dry matter content in water and fruit color.In addition, generation degree of family was determined by using ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) technique. In results, ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 were used as family lines. In addition, 14 lines obtained from Aegean Agricultural Research Institute were used as father as stated in project proposal. In result of the crossing application, 212 crossings were obtained and those were researched for determination of their yield performances in both Antalya at greenhouse conditions and in Konya at open field conditions. In addition, 25 crossings having superior in accordance of yield were applied by DUS test that is very acceptable in foreign countries or in the literatures. This test was applied to protect the tomato from diseases of Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticilliumdahliae, Fusariumoxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). After completing the study, crossings namely ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 were selected for patent application or for getting the registration. In among the determined crossings, ST62x1 crossing got the production permission with name of TÜRKMEN F1. In result, F1 hybrid tomato, having the great competition with the foreign hybrid cultivars, will met the urgent processing tomato of Turkey and that is also very important contribution for the project partner company. In addition, it will be very important role to play by contribution of national economy and genetic bank of Turkey. 108

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Beriş, Gülay;

  ÖZET Yüksek Lisans Tezi DİATOM TOPRAĞININ Rhyzopertha dominica ( F.) (COLEOPTERA: BOSTRİCİDAE) İLE SAVAŞIMINDA KULLANILMA OLANAKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Gülay BERİŞ Ankara Üniversitesi Fen Birimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. A. Güray FERİZLİ Rhyzopertha dominica' nın ergin evresinde Protect-It (300 ppm) ve Insecto (500 ppm) isimli ticari diyatom toprağımn öneri dozunda buğdaya karıştmlarak İM farklı orantılı nem (%40 ve %55), iki farklı böcek yoğunluğu (10 ve 20 adet ergin/kap) ve değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) yürütülmüştür. Çalışma sonunda meydana gelen ölümler ve Fi erginleri belirlenmiştir. Ayrıca, 0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda Protect-It ve Insecto' nun Rhyzopertha dominica' nm ergin evresinde neden olduğu ölümler iki farklı orantılı nem (%40 ve %55) - değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) belirlenmiştir. Denemeler 25±1°C sıcaklıkta yüriitülmüştür. Öneri dozunda yürütülen çalışmalarda, 0 ppm' de (kontrol) ölüm oranlan % 0,0-2,5 olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm Protect-It dozunda belirlenen ölüm oranlan % 0,0-16,0 olurken; 500 ppm Insecto dozundaki uygulamada ölüm oranlannın %0-14,00 arasında olduğu belirlenmiştir. Ergin Fi miktarı 0 ppm' de en düşük 10 ergin/kap - %40 nem koşullanndaki 1 haftalık uygulama süresinde 161,8 ergin/kap; en yüksek olarak 20 ergin/kap - % 55 nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 697 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm dozundaki Protect-It uygulamasında, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap - %40 orantılı nem koşullannda 1 haftalık uygulama süresinde 23,6 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap - %55 orantılı nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 320,8 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Insecto' nun 500 ppm dozundaki uygulamada, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap -%40orantılı nem koşullarında 1 haftalık uygulama süresinde 36,4 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap -%55 orantılı nem koşullarında 3 haftalık uygulama süresinde 294,6 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Değişik dozlarda (0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm) yapılan çalışmalarda, Protect-It için istatistiksel anlamda önemli düzeydeki ölümlerin 500 ppm' den itibaren başladığı; Insecto için ise ölümlerin 1000 ppm dozundan itibaren başladığı belirlenmiştir (P=0.0000). Kontrolde ölüm oram %1 olarak belirlenirken, Protect-It için 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda belirlenen ölüm oram, sırasıyla, %3,33, %20,33, %77,33, %90,22 ve %95,71 olarak belirlenmiştir. Ölüm oranları Insecto için aynı sıra ile %2,00, %5,00, %42,67, %58,86 ve %74,54 olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmada uygulama süresindeki artış ile ölümlerin önemli düzeyde değişmediği belirlenmiştir. Değişik dozlarda yapılan çalışma sonucu Protect-It' in R. dominicd' da ölümler açısından Insecto' dan daha etkili olduğu belirlenmiştir. 2004, 70 sayfa Anahtar Kelimeler: Rhyzopertha dominica, Diyatom toprağı, Protect-It, Insecto, ölüm oram, F5 verimi ABSTRACT Master Thesis THE EFFECTIVENESS OF DIATOMACEOUS EARTH APPLICATION ON THE LESSER GRAIN BORER, Rhyzopertha dominica (L) (Coleoptera: Bostrichidae) Gülay BERİŞ Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Plant Protection Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ahmet Güray FERİZLİ In this research, Protect-It at 300 ppm and Insecto at 500 ppm (label rates) mixed with wheat were evaluated against adult stage of Rhyzopertha dominica for different exposure periods (1, 2, and 3 weeks) at two different relative humidity (40% and 55% r.h.) and two different insect densities (10 and 20 adult/vial). In these tests, mortalities and Fi adults production were determined. Besides these experiments, a series of experiments were performed at the rate of 0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm for Protect- It and Insecto. These experiments were conducted at two different relative humidities (40% and 55% r.h.) and three exposure periods (1, 2, and 3 weeks) on the adult stage of R. dominica. All experiments were carried out at 25°C. In the experiments that were carried out at the label rates, mortality rates were found to be 0.0-2.5% for the control (0 ppm). However, mortality rates were found to be 0.0-16.0% for 300 ppm Protect-It and 0-14.00% for 500 ppm Insecto applications. The lowest F: adults in untreated wheat were found to be 161.8 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest F] adults were found to be 697adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 300 ppm Protect-It applications, the lowest Fi adults were found to be 23.6 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, iiibut the highest Fi adults were found to be 320.8 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 500 ppm Insecto applications, the lowest F! adults were found to be 36.4 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest Fj adults were found to be 294.6 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. In the experiments that were carried out at different concentrations (0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm), statistically significant mortalities were started from 500 ppm for Protect-It and 1000 ppm for Insecto (P=0.0000). In untreated wheat mortality was found to be 1% and mortalities in 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm Protect-It were found to be %3.33, %20.33, %77.33, %90.22, and %95.71, respectively. For Insecto applications, mortalities were found to be %2.00, %5.00, %42.67, %58.86, and %74.54 respectively. In these experiments, mortality was not changed significantly with increasing exposure interval. In the dose-response tests, Protect-It was found to be more effective than Insecto. 2004, 70 pages Key Words: Rhyzopertha dominica, diatomaceous earth, Protect-It, Insecto, mortality rate, F; adults iv 82

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Adıyahşi, Işıl O.;

  46 SUMMARY This study was performed in order to investigate the quality scales and the growing peculiarties in the conditions of Bornova. In the study, blanching treatments in different dates and times were tested to have the long white leaf-stem for the welsh onions. The blanching treatments were tested in respect to their effects on the lenght of the white leaf-stem, the diameter, the total length of the plant, the yield values and the proportion of the double leaf-stemmed plants. The study was carried out at the Department of Harticulture of Ege University Agricultural Faculty between 1991-1992. In order to make comparison among various treatments, the length of the white leaf-stem, diameter, the total length of the plant, the yield and ' the percentage of the double leaf-stemmed plants were determined. The results obtained could be stated as fallows: 1. Depending on the times of the treatments for the length of the white leaf-stem, an increase was observed. Although this increase was not very definete at the results of the blanching treatments 2 and 3; the treatment 4 that was covered by soil three times, had the highest white leaf-stem length. 2. In the trial, the effects of the blanching treatments on the total length of the plant was investigated. The values compared and the differences were not significant in statistical means. 3. The values of the yield compared, and there were not differences significantly in statistical means.47 A. The effects of the blanching treatments on the percentage (at the total yield) of the various plant sizes were investigated. The results were found identical in statistical means. 5. The effects of the blanching treatments to the plant diameter were investigated. A3 all the plants of each size groups had close diameter values, the values found identical in statistical means. 6. The differences at the proportions of double leaf-stemmed plants were not significant in statistical means. h A OZET Bu araştırma, Allium fistulosum' un Bornova koşullarında yetiştirilme özelliklerinin ve kalite kriterlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, gal soğanları için kalite kriteri sayılan uzun beyaz yalancı gövdeyi elde etmek için farklı zamanlarda ve sayılarda boğaz doldurma uygulamaları denenmiş, bu uygulamaların beyaz yalancı gövde uzunluğu, çap, bitki boyu, verim ve çift gövde oluşturma oranı üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma, 1991-1992 yıllarında E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ' nde yürütülmüştür. Araştırmada, uygulamalar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi için beyaz yalancı gövde uzunluğu, çap, bitki boyu, verim ve % çift gövde değerleri tesbit edilmiştir. Sonuçlar aşağıdadır. 1. Denemede boğaz doldurma uygulamaları sonucunda uygulama sayısına bağlı olarak beyaz yalancı gövde uzunluğu değerlerinde bir artış olmuştur. Bu artış, 2 ve 3 no'lu uygulamalarda fazla belirgin olmamasına rağmen, üç kez boğaz doldurma yapılan 4 nolu uygulamalarda en yüksek değerine ulaşmıştır. 2. Denemede beyazlatma işleminin bitki boyu üzerine etkisi araştırılmış, elde edilen bitki boyu değerleri karşı laştırılmış, istatistiki fark önemsiz çıkmıştır. 3. Elde edilen verim değerleri karşılaştırılmış, değerler arasında istatistiki açıdan önemli bir farklılığa rastlanmamıştır.45 4. Ayrıca, beyazlatma uygulamalarının boy gruplarının toplam verimdeki % payları üzerine etki3İ araştırılmış ve karşılaştırılan değerler arasındaki istatistiki fark önemsiz bulunmuştur. 5. Beyazlatma uygulamalarının bitkilerin çap değerleri üzerine etkisi araştırılmış, İ8tatİ3tiki bir farklılığa rastlanmamış ve her boy grubuna ait bitkiler çapça birbirine yakın seviyede bulunmuşlardır. 6. Çift gövde oluşturma yüzdesi üzerine beyazlatma işleminin etkisinin araştırıldığı çalışmada % değerler arasındaki istatistiki fark Önemsiz çıkmıştır Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Cesurol, Burcu;

  Bezelyede verim ve verim parametreleri arasındaki ilişkileri ve verim üzerineetkilerin saptanması amacıyla yapılan bu çalışmada iki farklı bezelye çeşidi(Endavor ve Bolero), iki ekim zamanı (güz ve bahar) ve üç farklı sıra üzeri mesafe(5-10-15) kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde ve dörttekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada verim parametreleri varyans analizi,basit korelasyon katsayıları, path analizi, faktör analizi ve step-wise regresyonanalizi modelleri ile değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Bezelye, Ekim Zamanı, Sıra Üzeri Mesafe, KorelasyonKatsayısı, Path Analizi, Faktör Analizi, Step-Wise Regresyon Analizi. Two dry pea (Pisum sativum L.) cultivars (Endavor and Bolero), two differentsowing dates (fall and spring) and three different row to row spacing (5, 10 and 15)were used in this study to determine the relationships between yield components andthe effects of yield components on yield. Field experiments were arranged inRandomized Complete Block Design with four replicates. The yield components andtheir effects on yield were evaluated by using correlation coefficients, path analysis,factor analysis and step-wise regression analysis.Key Words: Pea, sowing date, row to row spacing, correlations, path analysis,factor analysis and step-wise regression analysis 71

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Adnan Menderes Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Adnan Menderes Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yaşli, Şevder;

  Bu çalışma, Diyarbakır koşullarında ana ürün yerfıstığı yetiştiriciliğinde tek ve çift sıralı ekim yöntemlerinin verim ve bazı tarımsal özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla, 2014 yılında, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma ve deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada, Halisbey isimli Virginia tipi, yarı yatık gelişme gösteren yerfıstığı çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulup yürütülen bu çalışma, sıra üzeri 20 cm sabit olmak üzere, 60 cm, 70 cm, 80 cm ve 90 cm tek sıralı ekim ve 60x25x60 cm, 70x25x70 cm, 80x25x80 cm ve 90x25x90 cm çift sıralı ekim yöntemleri uygulanmıştır.Çalışmada; hasatta bitki sayısı (adet/da), meyve verimi (kg/da), hasat indeksi, biyolojik verim (kg/da), bitki başına meyve sayısı (adet/bitki), 100 tohum ağırlığı (g), 100 meyve ağırlığı (g), iç oranı (%), I. kalite meyve sayısı oranı (%), II. kalite meyve sayısı oranı (%), ıskarta meyve sayısı oranı (%), yağ oranı (%) gibi özellikler incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, dekara en yüksek meyve verimi, 60x25x60 cm çift sıralı ekim yönteminden (601.83 kg/da), en yüksek bitki başına meyve sayısı ise 80 cm tek sıra ekim yönteminden (48.68 adet/bitki) elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bitki yoğunluğu azaldıkça bitki başına meyve sayısında bir artış görülürken, bitki sayısı ve yoğunluğu arttıkça dekara meyve veriminde artış sağlandığı belirlenmiştir. This study was conducted to determine the effects of single and twin planting patterns on yield and important agronomic characteristics of main cropped peanut at the experimental area of Field Crops Department, Agricultural Faculty of Dicle University, Diyarbakir-Turkey in 2014. Peanut cultivar Halisbey (Virginia market type and semi-spreading growth type) was used. The study was established in a randomized complete block design with three replications. Four single row spacing (60 cm, 70 cm, 80cm and 90 cm) and four twin row spacing (60x25x60 cm, 70x25x70 cm, 80x25x80 cm and 90x25x90 cm) were applied with an intra row spacing of 20 cm.In this study, number of plants in harvest (no da-1), pod yield (kg da-1), harvest index, biological yield (kg da-1), number of pod (no plant-1), 100 seed weight (g), shelling percentage (%), I. quality fruit rate (%), II. Quality fruit rate (%), waste fruit rate (%) and oil content (%) were analyzed. According to analysis of variance, the effects of planting patterns (single row and twin row) on pod yield, pod number plant-1, 100 seed weight, 100 pod weight and biological yield were statistically significant. The highest pod yield were obtained from 60x25x60 cm, 70x25x70 cm and 80x25x80 cm (601.83 kg da-1, 527.38 kg da-1 and 518.23 kg da-1, respectively) twin planting application. According to research results, pod yield gradually increased with increasing in plant densities. This increasing was continued to 9523 plant da-1 and then pod yield decreased in 8956 plant da-1. 67

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İşler, Necmi;

  -29- ÖZBT Bu çalışma, Çukurova bölgesinde ki3 devresinde turfanda patates yetiştiriciliğinde, Resy çeşidinde (Çok Büyük) 140-150 g., <Büyük) 60-90 g.( (Orta) 50-60 g., (küçük) 30-40 g. ve (Kesik) (140-150 g. )/2 büyük lüğünde tohumluk yumrular İle 1986-67 yetiştirme mevsimi içerisinde Ç. ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bolünü taban denene alanında 4 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme desenini göre kurulmuş ve yürütülmüştür. Araştırmada; verim, bitki bağına ortalama yumru verimi, ortalama yumru ağırlığı, bitki basma ortalama yumru sayısı, parsel veriminde küçük yumru oranı %'si, parsel veriminde orta yumru oranı fc'si, parsel veriminde büyük yumru oranı %'si ve X 50 çıkısda gün sayısı gibi özellikler incelenmiştir. 1. Verim (kg/da.): Tohumluk yumru iriliğine göre verimler farklı olmuş ve en yüksek yumru verim, çok büyük yumruların kullanılması ile elde edilmiştir. 2. Bitki basına ortalama yumru verimi (g/bitki): tohumluk yumru iriliklerine göre bitki basına ortalama yumru irilikleri farklı olmuş ve en yüksek değer çok büyük yumruların kullanılması ile elde edilmiştir. 3. Ortalama yumru ağırlığı (g/adet): Tohumluk yumru iriliklerine göre bitki basına ortalama yumru ağırlıkları farklı olup en ağır yumrular çok büyük yumruların dikimi ile elde edilmiştir. 4. Bitki basma ortalama yumru sayısı (adet/bitki): Tohumluk olarak kullanılan farklı irilikteki yumrular bitki basma ortalama yumru sayısını etkilemiş ve en yüksek yumru sayısı büyük yumruların kullanılması ile elde edilmiştir. 5. Parsel veriminde küçük yumru oran fc'si: Denemede kullanılan fark lı irilikteki yumrular parsel veriminde küçük yumru oranı %% sini etkilemiş ve en yüksek küçük yumru oranı tohumluk olarak kullanılan küçük yumruların dikimiyle elde edilmiştir. 6. Parsel veriminde orta yumru oranı £'si: Tohumluk olarak kullanı lan farklı irilikteki yumrular parsel veriminde orta yumru oranı V sini etkilemiş ve sn yüksek orta yamru oranı tohualuk olarak kullanıla» orta irilikteki yumruların kullasılssası ile elde edilmiştir.-30- 7. Parsel veriminde büyük yumru oranı %'si: Tohumluk olarak kullanı lan farklı irilikteki yumrular parsel veriminde büyük yumru oranı %'sini etkilemiş ve en fazla büyük yumru oranı çok büyük yumruların kul lanı İması ile elde edilmigtir. B. <£ 50) Çıkı$ gün sayısı: Tohumluk olarak kullanılan farklı irilikteki yumrular % 50 çıkra için gerekli gün sayıları farklı olmug ve % 50 çıkıgta en fazla gün sayısı kesik yumruların kullanılması ile elde edilmigtir. -31- SUMMARY This study was made to determine the most suitable seed tuber size for sarly potato production under Çukurova Conditions. The field trial arranged in randomized block design with four replications was conducted in the research area under lowland conditions of Field Crops Departmant of Agricultural Faculty, Çukurova university. In the research, five different seed tuber sizes with Afferent weight such as 140-150 g (much great tubers), 60-90 g (great tubers), 50-60 g (middle tuber), 30-40 g (small tubers) and 70-75 g (cut tubers) from Resy potato cultivar were used a seed tuber. In the study, tuber yield, mean tuber yield per plant, mean tuber weight, number of tubers per plant, percents of small, middle and groat tubers in the yield and days to 50 X emergence were studied. The results nf this study were summarled as following. 1. Tuber yield: Tuber yield was influenced by seed tuber size and the highest yield was obtained from the plots in which much great seed tubers were planted. 2. Mean tuber yield per plant: Mean tuber yield per plant varied in relation to seed tuber size, and the heaviest tubers were obtained from the plots in which much great tubers were planted. 3. Mean tuber weight per plant: Mean tuber weight per plant was influenced by seed tuber size. The heaviest tubers were obtained by using the much great seed tubers. 4. The number of tubers per plant: The seed tuber size affected the number of tubers per plant, and the highest number of tubers per plant was obtained by using great seed tubers. 5. Percent of small tubers in yield: Seed tuber size effected the percent of small tuber in the yield, and the highest percent of small tubers in the yield was obtained from the plots in which small seed tubers were planted..32- 6. Tbe percent of middle tubers in yield: The seed tuber size effected the percent of middle tubers in yield, and the highest percent of middle tubers In yield was obtained by using the middle seed tubers. 7. The percent of great tuber in yield: The percent of great tubers In yield was influenced by seed tuber size. The highest percent of great tubers in yield was obtained by using much great seed tubers. &. Days to 50 % emergence: Days to 50 % emergence was influenced by seed tuber size. Tbe latest 50 & emergence was observed in plots in which the cut seed tubers were planted. 37

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aygün, Hamdi;

  - 36 - SUMMARY "The investigations on the yield and qualities of some poppy varie ties at Bornova ecological conditions" The experiments ?was conducted with five poppy variety : "Emiral-34, a true-breed line of number 1105, local-white, local-blue and loc Denemeler Bornova ekolojik koşullarında, 2 yıl (1932/1933 ve 1933/ 1934) 5 haşhaş çeşidi ile (1. Emiral-34, 2"1105 nolu ıslah çeşidi, 3.yerli- beyaz, 4»yerli-mavi, 5. yerli- pembe) tekrarlanmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre, 5 teke Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öktem, Abdullah;

  -46- ÖZET Bu çalışma Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında 1992 yılı II. ürün mısır yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede Çukurova bölgesinde II. ürün olarak en uygun mısır çeşidini belirlemek amacıyla 14 mısır çeşidi kullanılmıştır. En yüksek Tane Verimini CIBA GEIGY firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidinden elde edilmiştir. En düşük Tane Verimi ise TîGEM'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidinden elde edilmiştir. Verime etkili öğeleri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış; Tane Verimi ile Sap Kalınlığı ve Yaprak Sayısı arasında 0.05 düzeyinde önemli seviyede pozitif ilişki bulunmuştur. Koralasyon katsayıları yardımıyla path analizi yapılmış, verime etkili direk ve dolaylı etkiler bulunmuştur. Analiz sonucunda Çizelge 9 'dan görüldüğü gibi Tane Verimine en yüksek olumlu doğrudan etkiyi. Koçanda Dane Sayısı 10.597) göstermiş, en düşük doğrudan etkiyi ise 0.063 ile Bindane Ağırlığı göstermiştir. Tane Verimine olan doğrudan, negatif en yüksek etkiyi -0.468 ile ilk Koçan Yüksekliği göstermiş, en düşük etkiyi ise -0.043 ile Koçan Boyu göstermiştir. Denemede incelenen özellikler yönünden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 01. Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi (gün): Bu özellik bakımından Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşidi 55.25 günlük ortalama ile en uzun Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi değerini alırken, Sapeksa firmasından temin edilen LG.55 mısır çeşidi 48.50 günlük ortalama ile en kısa Tepe Püskülü Çiçeklenme Süresini elde etmiştir. Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi ile Koçan Uzunluğu ve Sömek Oranı arasında %5 düzeyinde önemli seviyede pozitif ilişki bulunmuş t ur. Tepe Püskülü Çiçeklenme Süresinin, Tane-47- Verimine olan doğrudan etkisinin olumlu (0.316) olduğu, buna karşın özellikle Koçanda Dane Sayısı aracılığı ile oluşan dolaylı etkileşimin olumsuz olduğu bulunmuştur. Koçanda Sıra Sayısı 0.158' 1 ik değerle olumlu ve dolaylı etkide bulunmuştur. 02. Bitki Boyu (cm): Denenen çeşitler arasında en uzun boylu çeşit Sapeksa firmasından temin edilen LG.55 mısır çeşidinden, 227 cm olarak elde edilmiştir. En kısa boylu çeşit ise Sandoz firmasından temin edilen PX.9540 mısır çeşidinden 193.3 cm olarak elde edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda bitki boyu ile ilk Koçan Yüksekliği arasında 0.01 düzeyinde önemli seviyede, pozitif ilişki bulunmuştur. Yapılan path analizi sonucunda» Bitki Boyunun, Tane Verimine olan doğrudan etkisinin olumlu (Û.375) olduğu bulunmuştur. Buna karşın Bitki Boyu aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etkiyi -0.332 ile İlk Koçan Yüksekliği olumsuz olarak göstermiştir. 03. ilk Koçan Yüksekliği (cm): En yüksek ilk Koçan Yüksekliği değeri 114 cm ile Basegene firmasından temin edilen MF.714 mısır çeşidinde ölçülmüş, en düşük ilk Koçan Yüksekliği değeri ise 81.8 cm ile Dekalb firmasından temin edilen DK.698 mısır çeşidinde ölçülmüştür. ilk Koçan Yüksekliği ile Sap Kalınlığı, Koçanda Sıra Sayısı ve Koçanda Dane Sayısı arasında %5 düzeyinde önemli, negatif ilişkiler bulunmuştur.' Tane Verimine olan doğrudan negatif en yüksek etkiyi - 0.468 ile ilk Koçan Yüksekliği göstermiş, ilk Koçan Yüksekliği vasıtasıyla tane verimine olan en yüksek dolaylı etkiyi Bitki Boyu (0.266) olumlu olarak göstermiştir. Koçanda Sıra Sayısı -0.327' lik bir değerle negatif dolaylı etkide bulunmuştur. 04. Sap Kalınlığı (mm): En yüksek Sap Kalınlığı değerine 25.20 mm ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşitinde rastlanmış, en düşük Sap Kalınlığı değerine ise 20.90 mm ile Cargıll-48- firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde rastlanmıştır. Sap Kalınlığı ile Koçan Kalınlığı arasında %5 seviyesinde önemli pozitif ve %1 seviyesinde Koçanda Dane Ağırlığı ile pozitif derecede önemli ilişkide bulunmuştur. Sap Kalınlığı ile Tane Verimi arasında %5 düzeyinde pozitif, önemli ilişki bulunmuştur. Sap Kalınlığı, Tane Verimine negatif doğrudan etkide bulunmasına rağmen: Sap Kalınlığı aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etki 0.465 ile Koçan Kalınlığında gözlenmiştir. Buna karşın -0.266 ile Koçanda Dane Sayısı olumsuz, dolaylı etkide bulunmuştur. 05. Yaprak Sayısı (adet/bitki): En fazla Yaprak Sayısı değeri 12.75 ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 ve Tigem'den temin edilen TTM. 815 mısır çeşitleri arasında bulunmuş, en az yaprak sayısı değeri ise 9.75 adet/bitki ile Sandoz firmasından temin edilen PX.9540 mısır çeşidinde bulunmuştur. Yaprak Sayısı doğrudan path değerinin düşük olmasına ragmen; Yaprak Sayısı aracılığıyla Tane Verimine -0.227' lik bir değerle Koçanda Dane Sayısı olumsuz, dolaylı etkide bulunmuştur. Yaprak Sayısının Tane Verimine olan direk etkisinin düşük olmasına karşın. Bitki Boyu 0.206' lık bir değerle olumlu olarak dolaylı etkide bulunmuştur. 06. Koçan Uzunluğu (cm): En yüksek Koçan Uzunluğu değeri 21.75 cm ile Basagene firmasından temin edilen MF.714 mısır çeşidinde gözlenmiş, en kısa koçan uzunluğu değeri ise* 17.93 cm ile Tigem'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidinde Gözlenmiştir. Koçan Boyu ile Koçanda Dane Ağırlığı arasında %5 düzeyinde önemli, pozitif ilişki bulunmuştur. Koçan Boyu, Tane Verimine düşük düzeyde olumsuz doğrudan etki göstermesine rağmen; Koçanda Dane Ağırlığı (0.347) ve Bitki Boyu (0.286) Koçan Boyu aracılığıyla Tane Verimine yüksek değerde olumlu dolaylı etki göstermiştir.-49- 07. Koçan Kalınlığı (mm): Koçan Kalınlığı değeri en fazla olan ve Pioneer firmasından temin edilen P.3377 mısır çeşidi 47.18 mm ile ilk sırayı alırken, kocan çapı en az olan ve Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidi 42.00 mm ile son sırayı almıştır. Koçan Kalınlığı ile Koçanda Dane Ağırlığı arasındaki ikili ilişki incelendiğinde %5 seviyesinde pozitif düzeyde önemli ilişki bulunmuştur. Koçan Kalınlığının düşük ve direk etkide bulunmasına karsın; Koçan Kalınlığı aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etki 0.375 ile Koçanda Dane Ağırlığı ve Û.317 ile Koçanda Sıra Sayısında olumlu olarak gözlenmiştir. 08. Koçanda Sıra Sayısı (adet/koçan): En fazla koçanda sıra sayısı değeri 18.4 adet/koçan ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidinde bulunmuş, en düşük koçanda sıra sayısı değeri ise 13.4 adet/koçan ile Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde bulunmuştur. Koçanda Sıra Sayısı ile Koçanda Dane Sayısı arasında gözlenen ikili ilişkilerde %1 seviyesinde yüksek oranda pozitif ve önemli ilişki dikkat çekmektedir. Yine Sömek Oranı ile %5 seviyesinde, pozitif düzeyde önemli ilişki bulunmuştur. Koçanda Sıra Sayısı 0.350' lik direk path katsayı değerinde bulunmasına ragmen; Koçanda Sıra Sayısı aracılığıyla -0.524' lük bir değerle Koçanda Dane Sayısı olumsuz ve dolaylı etki göstermiştir. îlk Koçan Yüksekliği ise 0.304' lük değerle olumlu ve dolaylı bir etki göstermiştir. 09. Koçanda Sırada dane sayısı (adet/sıra): En yüksek Koçanda Sırada Dane Sayısı değerini 43.9 adet/sıra/koçan ile Curgıll firmasından temin edilen C.949 mısır çeşiti almış olup, en düşük Koçanda Sırada Dane sayısı değerini 37.2 adet/sıra/koçan ile Tigem'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidi almıştır.-50- 10. Koçanda Dane Sayısı ( adet /koçan ) : Denenen çeşitler arasında en yüksek Koçanda Dane Sayısı değeri Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşit inden 713.0, En düşük Koçanda Dane Sayısı değeri ise Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinden 534.9 adet/koçan olarak elde edilmiştir. Koçanda Dane Sayısı ile Sömek Oranı arasındaki ikili ilişkide %5 seviyesinde pozitif ve önemli ilişki bulunmuştur. Koçanda Dane Sayısı 0.597' lik direk path katsayı değeriyle Tane Verimine en yüksek direk etkide bulunmuştur. Koçanda Dane Sayısı aracılığıyla Tane Verimine olan en yüksek dolaylı etkiyi 0.307' lik bir değerle Koçanda Sıra Sayısı. 0.293' lük bir değerle Koçanda Dane Ağırlığı göstermiştir. 11. Koçanda Dane Ağırlığı (gr) : En yüksek Koçanda Dane Ağırlığı değeri 203. 0 gr/koçan ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidinde bulunmuş, en düşük Koçanda Dane Ağırlığı değeri ise 139.3 gr/koçan Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşitinde bulunmuştur. Koçanda Dane Ağırlığı ile tane verimi arasında %1 seviyesinde yüksek oranda pozitif düzeyde olumlu ilişki gözlenmiştir. Koçanda Dane Ağırlığı kısmen düşük olan (0.156) direk path katsayı değerinde, Tane Verimine olumlu direk etkide bulunurken; Koçanda Dane Ağırlığı aracılığıyla, 0.396' lik bir değerle Koçan Kalınlığı, 0.224 lük bir değerle Tepe Püskülü Çiçeklerime Süresi, olumlu ve dolaylı etkide bulunmuştur. 12.Bindane Ağırlığı (gr) s » En yüksek Bindane Ağırlığı değeri 358.3 gr ile Basagene firmasından temin edilen MF.714 mısır çeşidinde saptanmış, en düşük Bindane Ağırlığı değeri ise 271.0 gr ile Dekalb firmasından temin edilen DK.698 mısır çeşidinde saptanmıştır. Bindane Ağırlığı, Tan© Verimine düşük oranda olumlu direk etkide bulunurken, Bindane Ağırlığı aracılığıyla Tane Verimine olan dolaylı etki 0.202 ile Koçanda Dane Sayısında, olumlu olarak gözlenmiş, -0.234' lük bir değerle ilk Koçan Yüksekliği, olumsuz ve dolaylı etkide bulunmuştur.-51- 13. Sömek Oranı (%) t En yüksek Sömek Oranı deleri Sandoz firmasından temin edilen PX.9646 mısır çeşidinde %16.9 olarak ölçülmüş, en düşük sömek oranı değeri ise Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde %12 olarak ölçülmüştür. Sömek Oranı, Tane Verimine olumlu direk etkide bulunmuştur. Sömek Oranı aracılığıyla Koçanda Dane Sayısı -0.373 ile olumsuz ve dolaylı bir etki gösterirken; Koçanda Sıra Sayısı 0.228' lik bir değerle olumlu ve dolaylı bir etki göstermiştir. 14. Hektolitre Ağırlığı (gr) : En yüksek Hektolitre Ağırlığı değeri 77.1 gr ile Cargıll firmasından temin edilen C.6127 mısır çeşidinde ölçülmüş, en düşük Hektolitre Ağırlığı değeri ise 71.8 gr ile Dekalb firmasından temin edilen XL. 72. AA mısır çeşidinde ölçülmüştür. Hektolitre Ağırlığı, Tane Verimine 0.197' lik direk path katsayı değeri ile olumlu olarak direk etkide bulunmuştur. Hektolitre Ağırlığı aracılığıyla tane verimine» 0.202 ile Bindane Ağırlığı, 0.190 ile Koçanda Dane Sayısı olumlu ve dolaylı etkide bulunurken; Bitki Boyu -0.152' lik bir değerle olumsuz ve dolaylı bir etki göstermiştir. 15. Tane Verimi (kg/da): En yüksek dekara Tane Verimi değerini 1456 kg/da ile Cıba Geıgy firmasından temin edilen G.4727 mısır çeşidi elde edenken, en düşük dekara Tane Verimi değerini 827 kg/da ile Tigem'den temin edilen TTM.815 mısır çeşidi elde etmiştir. -52- SUMMARY This study was conducted at the Area of Field Crop Department of Agriculture Faculty of Çukurova University in second crop growth season in 1992. The trial was set on randomized block desing with four replication. In this study correlation coefficients and path coefficients analysis which are occure direct and indirect searched for important agronomical and physiological properties of maize. In the study, 14 hybrid cultivar was used as a material which is adapted to çukurova region. Result of this investigation was summarized as follows; Plant Height The Plant Height values was varied from 193.3 cm to 227.0 cm. The higgest Plant Height was found at LG.55 maize variety which is obtain from SAPEKSA. The lowest Plant Height was fount at PX.9540 maize variety which is obtain from SANDOZ. Plant Height was found correlated with Height of First ear at 0.05 level signif iciantly and positively. The direct contribution of Plant Height to Grain Yield were hight (0.375). But Plant Height had an appreciable negative, indirect effect via Height of First Ear (-0.332). Height of first ear The Height of First Ear values was varied from 81.75 cm to 114.0 cm. The higgest Height of First Ear value was found at MF.714 maize variety which is obtain from BASEGENE. The lowest Height of First Ear value was fount at DK.698 maize variety which is obtain from DEKALB. Height of First Ear was found correlated with Stem Size, Number of Ear Row, Grain Number of Eear at 0.05 level signif iciantly and negatively. The direct contribution of Height of First Ear to Grain Yield was the highest and negatively (-0.468). Height of First Ear an appreciable indirect effect via Plant Height (0.266) and Stem Size (0.127) as a positively on yield.-53- Tassel Flowering Date Tassel Flovering Date values was varied from 48.50 cm to 55.25 cm. The higgest value was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDOZ. The lowest was fount at LG.55 maize variety which is obtain from SAPEKSA. Tassel Flowering Date was found correlated with Ear Lengt, Cop Ratio at 0,05 level signif iciantly and positively. Direct path coefficient of Tassel Flowering Date was found positively and night, but specialy Grain Number of Ear of indirect path coefficient was found negative. Stem Size Stem Size values was varied from 20.90 mm to 25.20 mm. The higgest was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest was fount at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Stem Size was found correlated with Ear Size, Grain Yield at 0.05 level signif iciantly and positively. And also Grain Weight of Ear correlated at 0.01 level and positively. The direct contribution of Stem Size to Grain Yield were found negatively. But Stem Size had an appreciable positive, indirect effect via Ear Size (0.465). Number of leaf values was varied from 9.75 number to 12.75 number. The higgest Number of Leaf was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest Number of Leaf was fount at PX.9540 maize variety which is obtain from SANDOZ. Althought Number of Leaf direct path coefficient had found low. Number of Leaf had an appreciable indirect and neagtively effect via Grain Number of Ear (-0.227) on yield. And also Plant Height (0.206) were found positively indirect effect. Ear Lenght Ear Lenght values was varied from 17.93 cm to 21.73 cm. The higgest Ear Lenght value was found at MF.714 maize variety which is obtain from BASEGENE. The lowest Ear Lenght was fount at TTM.815 maize variety which is obtain from-54- TIGEM. Ear Lenght was found correlated with Grain Weight of Ear at 0.05 level signif iciantly and positively. The direct contribution of Ear Lenght to Grain Yield was low and negatively. Ear Lenght had an appreciable indirect effect via Grain Weight of Ear (0.347), on yield. Ear Size Ear Size values was varied from 42.00 mm to 47.18 mm. The higgest Ear Size was found at P. 3377 maize variety which is obtain from PIONEER. The lowest Number of Leaf was found at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Ear Size was found correlated with Grain Weight of Ear, Stem Size at 0.05 level signif iciantly and positively. Direct path coefficient of Ear Size was found low. But Ear Size had an higgest indirect effect via Grain Weight of Ear (0.375) and Number of Ear Row (0.317) positively, on yield. Number of Ear Row Number of Ear Row values was varied from 13.40 number/ear to 18.40 number/ear. The higgest number of Ear Row was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest Number of Leaf was fount at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Number of Leaf was found correlated with Number of aer at 0.05 level and Cop Ratio at 0.01 level signif iciantly and positively. And also Height of Firt Ear correlated at 0.05 level signif iciantly and negatively. The direct contribution of Number of Ear Row was hight and positively (0.350). But Number of Ear Row have a higgest negative indirect effect via Grain Number of Ear (-0.524) on yield. Indirect path coefficient of Number of Ear Row was found positive (0.304) on yield. Grain Number of Ear Row Grain Number of Ear Row values was varied from 37.18 number/ear to 43.90 number/ear. The higgest Grain Number of Row was found at C.949 maize variety which is obtain from CARGILL. The lowest Grain Number of Row was found at TTM.815 maize variety which is obtain from TÎGEM.-55- Test Weight Test Weight values was varied from 12.00 gr to 16.90 gr. The higgest Test Weight was found at PX.9646G maize variety which is obtain trom SANDOZ. The lowest Test Weight was found at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Direct path coefficient of Test Weight was found positively (0.197). Grain Weight of Ear Grain Weight of Ear values was varied from 139.3 gr to 203.0 gr. The higgest Grain Weigh of Ea value was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY, The lowest Grain Weight of Ear value was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDOZ. Grain Weight of Ear was found correlated with Grain Yield, Stem Size at 0.01 level signif iciantly and positively. And also Grain Weight of Ear correlated with Ear Lenght, Ear Size at 0.05 level signif iciantly and positively. Direct path coefficient of Grain Weight of Ear was found positively (0.156) on yield. However, Grain Weight of Ear had an appreciable indirect effect via Ear Size (0.396) on yield. Cop Ratio Cop Ratio values was varied from 71.80 gr to 77.60 grr. The higgest Cop Ratio was found at DK.711 maize variety which is obtain from DEKALB. The lowest Cop Ratio was found at XL.72.AA maize variety which is obtain from DEKALB. Cop Ratio was found correlated with Tassel Flovering Date, Number of Ear Row, Grain Number of Ear at 0.05 level signif iciantly and positively. Cop Ratio has been positive direct effect to yield. While Cop Ratio had indirect effect via Grain Number of Ear (-0.373) as negatively. Number of Ear Row (0.228) and Height of First Ear have been positive indirect effect to yield. 1000 Grain Weight 1000 Grain Weight values was varied from 234.3 gr to 358.3 gr. The higgest 1000 Grain Weight was found at MF.714 maize variety which is obtain from BASEGENE. The lowest-56- 1000 Grain Weight was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDÛZ. Direct path coefficient of 1000 Grain Weight was found positively. 1000 Grain Weight had indirect effect via Grain Number of Ear (0.202). as positively on yield. And also Height of First Ear have been negative indirect effect (-0.234) on yield. Grain Number of Ear Grain Number of Ear values was varied from 534.9 number/ear to 713.0 number/ear. The higgest Grain Number of Ear was found at PX.9646 maize variety which is obtain from SANDOZ. The lowest Grain Number of Ear was found at C.6127 maize variety which is obtain from CARGILL. Grain Number of Ear was found correlated with Cop Ratio, Height of First Ear at 0.05 level signif iciantly and positively.And also Grain Number of Ear correlated with Cop Ratio at 0.01 level signif iciantly but negatively. The direct contribution of Grain Number of Ear to Grain Yield was the higgest and positively (0.597). Grain Number of Ear had an appreciable indirect effect via Number of Ear Row (0.307), on yield. Grain Yield Grain Yield values was varied from 1456 kg/da to 827 kg/da. The higgest Grain Yield was found at G.4727 maize variety which is obtain from CIBA GEIGY. The lowest Number of Leaf was fount at TTM.815 maize variety which is obtain from T1GEM. Grain Yield was found correlated with Stem Size at 0.05 level signif iciantly and positively. And also Grain Yield correlated with Grain Weight of Ear at 0.01 level signif iciantly and positively. In addition, from table 9 it was clearly shown that Grain Number of Ear gave the highest direct positive effect (0.597) on yield, followed by plant height (0.375)on yield, followed by Number of Ear Row (0.350) and Tassel Flowering Date (0.316) on yield. In the same table, it was clearly shown that Height of First Ear gave the highest direct negative effect (-0.468) on yield. 65

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/