Filters (2)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe Open Access Slovenian

Filters
Clear All

Rural Digital Europe Open Access Slovenian

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,039 research outcomes, page 1 of 104
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Opeka, Tanja;
  Publisher: T. Opeka
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Meško, Daniel;
  Publisher: D. Meško

  Diplomsko delo obravnava različne tehnike in metode prezentacije objekta v digitalni obliki. Primera diplomske naloge temeljita na fotogrametriji, prvi primer je narejen s pomočjo fotogrametričnega sistema TRITOP, ki ga uporablja Fakulteta za strojništvo, drugi primer p...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Domen Finžgar; Marko Bajc; Jernej Brezovar; Andraž Kladnik; Rok Capuder; Hojka Kraigher;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti

  Potreba po vzorcenju v drevesnih krosnjah je prisotna v stevilnih panogah znotraj bioloskih znanosti, npr. v gozdarstvu, botaniki, fitopatologiji idr. V tem prispevku smo pregledali znacilnosti uveljavljenih nacinov vzorcenja v drevesnih krosnjah in pregledali stanje te...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štepec, Franci Žiga;
  Publisher: F. Ž. Štepec

  V tem diplomskem delu bomo govorili o temi, o kateri ne slišimo prav pogosto. Govorili bomo o posledicah živinoreje za okolje. Globalno segrevanje se je začelo z razvojem industrializacije in še danes mnogi verjamejo, da je uporaba fosilnih goriv ključna za onesnaževanj...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Potočnik, Igor;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štruc, Bojan;
  Publisher: B. Štruc
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vajda, Nikola;

  Pojem precizno kmetijstvo je zelo širok in predstavlja učinkovitost, ki jo dosežemo s pomočjo natančnosti. S pomočjo objavljene literature in raziskav smo opisali delovanje navigacijskih sistemov in pri tem ugotovili, da z njihovo pomočjo povečamo učinkovitost obdelave ...

 • publication . Article . 1997
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Darko Radinja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  The paper discusses the energy intensity of agriculture in the valley location of Rateče (860 m above sea level) as a basis for assessing pollution in the Alpine environment. Owing to the transformation of a rural settlement into a (sub)urban settlement, the agrarian po...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zadnik Stirn, Lidija;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Optimalno gojenje in izkoriščanje gozda z namenom, da so izpolnjena vsa zahtevana načela gospodarjenja z gozdom, je predstavljeno kot večfazni stohastični proces. Kot pomoč pri optimalnem upravljanju tega procesa je prikazan stohastičen model, ki temelji na teoriji disk...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pocak, Denis;
  Publisher: D. Pocak

  Izzivi interneta stvari so najpogostejši razlog za neučinkovito delovanje rešitev. Za izvedbo teh so pomembni komunikacijski protokoli, ki delujejo na aplikacijskem nivoju. V magistrskem delu smo raziskali potencialne komunikacijske protokole (AMQP, CoAP, MQTT in XMPP)....

1,039 research outcomes, page 1 of 104