Filters (2)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe Open Access Croatian

Filters
Clear All

Rural Digital Europe Open Access Croatian

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
285 research outcomes, page 1 of 29
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Olujić, Slaven;
  Publisher: Visoko učilište Algebra.

  Cilj ovog diplomskog rada je implementacija Internet stvari (engl. Internet of things, skraćeno IoT) prototipa za primjenu u vrtlarstvu koristeći LPWAN (engl. Low Powered Wide Area Network) tehnologije LoRaWAN i Sigfox. Funkcionalnosti koje će se napraviti su automatiza...

 • publication . Bachelor thesis . Master thesis . 2016
  Open Access Croatian
  Authors:
  Brezjan, Antonio;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  Ovaj završni rad vezan je uz problem arhitekture povezivanja Interneta stvari. Glavna značajka mu je simulacija komunikacije jednostavnih stvari s mogućnošću proširenja na složenije stvari. Pod jednostavnim stvarima smatramo one uređaje kojima je osnovno svojstvo samo s...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Jusup, Silvija;

  Školski vrtovi trebali bi proizaći iz sredine u kojoj se nalaze, a predstavljaju mjesta koja služe za boravak učenika u slobodno vrijeme. Pogodni su za proučavanje brojnih sadržaja vezanih uz nastavu i izvannastavne aktivnosti. Izuzetno je važno kod učenika razvijati po...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Juraga, Leopold;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet informatike u Puli.

  Tema ovog diplomskog rada bila je izrada android aplikacije kojom će se istražiti i demonstrirati mogućnosti beacon-a zasnovanih na BLE (engl. Bluetooth Low Energy) bežičnoj tehnologiji. Diplomski rad se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela. Praktični dio je izrađe...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Željko Zečić; Ivica Papa; Dinko Vusić; Zlatko Benković; Jurij Marenče;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Faculty of Forestry and Wood Technology, University of Zagreb

  U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti rada skidera Ecotrac 120V na privlačenju drva poludeblovnom metodom iz proredne i dovršne sječine. Terensko je istraživanje provedeno studijem rada i vremena. Razlike u obujmu tovara, brzini vožnji, izvlačenju uže...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Savić, Mateja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Matematički odsjek.

  U prvom poglavlju analizirala se defnicija projektne nastave te elementi koji ju čine. Tako projektom smatramo svaki zaokružen i cjelovit, pojedinačan ili su radnički rad koji se pažljivo planira u svrhu ostvarivanja određenog cilja. Prema tome, svaki dobar projekt ima ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Korić, Andrea;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.

  Cilj ovog diplomskog rada je istražiti digitalne zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj, točnije njihovu dostupnosti i značajke. U uvodnom dijelu rada definirane su zavičajne zbirke i digitalizacija kao dio knjižničnih djelatnosti. U drugom dijelu rada prik...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Opačak, Marko;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Ekonomski fakultet.

  U ovom radu prikazan je razvoj generacija mobilnih mreža od vremena prije pojave mobilnih mreža do četvrte i trenutne generacije mobilnih mreža. Navedeni su razlozi pojave 5G generacije mobilne mreže i tehnologija koja je omogućuje poput masivnog MIMO-a, dijeljenja spek...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Lapov-Padovan, Zvonimir;
  Publisher: Sveučilište u Rijeci. Filozofski fakultet u Rijeci. Odsjek za politehniku.

  Robotika je u posljednjih nekoliko godina postala predmet koji budi interes djece različite dobi. Pristupačniji osnovni setovi, razni natječaji, ljetne škole, radionice županijskih centara Tehničke kulture, donacije opreme školama omogućile su djeci upoznavanje i stjeca...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Težak, Sanja;
  Publisher: Sveučilište u Rijeci. Filozofski fakultet u Rijeci. Odsjek za kroatistiku.

  Knjižnice su od samih svojih početaka predstavljale neizostavnog saveznika u obrazovnom procesu. S napretkom tehnologija, javlja se potreba za promjenama u knjižničnom poslovanju. Potrebe korisnika sve su opširnije i zahtjevnije, stoga knjižnice trebaju unaprijediti svo...

285 research outcomes, page 1 of 29