The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Book . 1986
    Open Access Danish
    Publisher: Risø National Laboratory

    Årsberetningen indledes med en generel omtale af afdelingens forskningsarbejde og 3 oversigtsartikler om udvalgte emner fra arbejdet. Årets aktiviteter er beskrevet i 5 korte projektberetninger og i publikations- og foredragslister. Endelig er afdelingens personale, org...

1 research outcomes, page 1 of 1