The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Allaje, Kristo;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Järjest laienev robotite kasutusvaldkond nõuab inimeste ja robotite vahel üha tihedamat koostööd, mida kirjeldatakse koondterminiga inimese ja roboti suhtlus (ingl „Human-Robot Interaction“). Seetõttu on vajalik arendada töökindlaid meetodeid inimeste tuvastamiseks ning...

 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Maidla, Martin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  2017. aastast on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis arendusel avatud robotiplatvorm nimega Robotont. Robotondi eesmärgiks on leida kasutust nii teadus- kui ka haridusvaldkonnas. 2017. aastal valmis Robotondile tarkvaraline lahendus, mis andis platvormile ühilduvuse R...

 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Tiimus, Tõnis;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Aju-arvuti liides (AAL) loob võimaluse inimeste või seadmetega suhtlemiseks kasutades selleks ainuüksi ajutegevust. AALid on eestkätt mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kuna võimaldavad puuetega isikutel seadmeid kontrollida, paremini suhelda või enda eest hoolitseda. Ol...

 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Poots, Kärt;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Kasvuhooned nõuavad tihti palju hoolt ning järelvalvet. Inimeste töö lihtsustamiseks saab tavasuuruses kasvuhoone haldamise usaldada tehnikale. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on luua võimalus taimede kasvatamiseks ning hooldamiseks mobiilse rakenduse abil kodust eemal...

 • publication . Thesis . 2014
  Open Access Estonian
  Authors:
  Hunt, Kristian;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Aldebaran Roboticsi arendatud NAO humanoidrobotit kasutatakse jalgpallurina RoboCup võistlusel Standard Platform League, kus kõik robotid on sama riistvaraga ja erinevad ainult tarkvara poolest. RoboCup võistluse eesmärk on populariseerida robootikat ja intellektitehnik...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Pihlap, Meelis;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Robots enable us to operate in hazardous or otherwise unvisitable environments such as mines, fires and radioactive environments. TeMoto, which is built upon the Robotics Operating System (ROS), makes it easier to develop scalable, manageable and reliable software for r...

 • publication . Thesis . 2020
  Open Access Estonian
  Authors:
  Lillipuu, Epp Maria;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Arbuskulaar-mükoriissed (AM) seened aitavad taimedel mullast toitaineid omastada, pakuvad kaitset stressi vastu ning parandavad mulla struktuuri. Tavapõllumajanduse praktikad mõjuvad AM seenekooslustele negatiivselt. AM seeni sisaldavaid inokulaate kasutades soovitakse ...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Hallist, Martin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eesti keeles: Robootika kiire areng toob kaasa vajaduse tarkadeks robotiteks. Veel ei ole loodud lahendust, mis oleks sama kohanemisvõimeline kui inimene. Seepärast on praegune parim lahendus luua vahendid inimeste ning robotite koostööks. Paraku ei kasutata potentsiaal...

 • publication . Thesis . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Julle, Kätriin;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Eesti keeles: Mobiilne robot KUKA youBot on oma funktsionaalsuselt päevakajaline nii teaduse kui õppetöö eesmärkidel, sest tegu on omniliikuva mobiilse manipulaatoriga. Ent roboti pardaarvuti (Intel Atom D510 Dual Core 1.66 GHz, 2 GB DDR2 RAM) on vananenud ja tootja poo...

9 research outcomes, page 1 of 1