The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Astad, Mari Skjåk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This paper addresses innovative capacity in an agricultural industry. Agricultural industries are dependent on adapting to changing conditions of production. The future climate changes will most likely lead to an increased insecurity for food production, and to have cap...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lillekvelland, Rasmus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne oppgaven tar for seg design med dimensjonerende styrkeberegninger for en såmaskin til en landbruksrobot utviklet ved NMBU i 2014. For å forsøke å effektivisere arealbruken i jordbruket ble det bestemt at denne skulle så frøene i et bestemt mønster på jordet. Det f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvheim, Endré Werner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dagens landbruk er preget av store og tunge jordbruksmaskiner som i kombinasjon med større mengder regn har ført til flere utfordringer. Et sentralt problem er komprimering av jorda, jordpakking, som blant annet fører til avlingstap og materielle ødeleggelser. Videre me...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Regmi, Sachin; Gautam, Usha Kiran;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Master thesis Business Administration - University of Agder 2016 Micro Finance, one of the essential banking services providing institution has a major contribution upon the economic development of people and nation. It targets mostly to low income generating people and...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solem, Trygve Westrum;
  Persistent Identifiers

  Oppgaven hadde som mål å teste ut et utvalg enkle konkurranseindekser i ung blandingsskog. Kunnskap om økologisk konkurranse mellom individuelle trær er et nyttig hjelpemiddel blant annet i forbindelse med planlegging og fremskriving av skog. Det ble utført registrering...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Atle, Kalbækken;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Foryngelsesfasen er kanskje det viktigste stadiet etter hogst og krever ofte ulike skjøtselstiltak for at etableringen av ny skog skal gå raskt og bli tilfredsstillende. Planting av furu i Norge har økt mye i omfang de siste årene. Fra 2014 – 2017 økte antall planter fr...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjessing, Svein-Magne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne studien undersøker hvordan det lokale jordbruket og bonden kan bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune. Bakgrunnen for studien er de globale klima- og miljøproblemene, og behovet for selvforsyning av mat og matsikkerhet, og en bærekraftig s...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ghebrehiwot, Alexander Amanuel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  For å redusere bruken av tyngre kjøretøy i jordbruket, ble det i 2014 utviklet og bygget en landbruksrobot av studenter ved NMBU. Denne roboten bruker forskjellige verktøy for utførelse av oppgaver som i dag blir gjort med traktor. Verktøyene som utvikles til roboten sk...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fløystad, Kåre Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Studie som ser på kostnader og brukererfaringer hos eiere av biovarmeanlegg tilknyttet landbruket Bioenergi er en viktig energikilde globalt og nasjonalt. Denne oppgaven har som mål å beskrive biovarmeanleggene i norsk landbruk og undersøke hvordan eierne er fornøyd. De...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokkeland, Rasmus Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Effekt av MJ på utvikling av traumatiske kvaekanaler og utvikling av finrøtter. Forskjell i avgang mellom ulike plantetyper. Gransnutebillen (Hylobius abietis L.) ble for første gang observert på 1700- tallet. Det norske navnet gransnutebille kan virke misvisende, da bi...

  Add to ORCID
10 research outcomes, page 1 of 1