The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
19 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martinez, Nicolas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I denne masteroppgaven er det sett på påvirkningen av klimaendringer på avløpsnettet i Solumstrand rensedistrikt i Drammen Kommune. Framskrivinger for klima i verden og Norge viser en progressiv økning i nedbørintensitet og antall regnhendelser på grunn av et varmere kl...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Håkon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Klimaendringer fører til store utfordringer i mange deler av verden. Noen regioner vil få økte utfordringer med tørke og vannmangel, mens andre vil få økt nedbør og større flomproblemer. Det er spesielt de urbane områdene med en stor andel av tette flater og rask avrenn...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helmen, Hans Håkon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Med utgangspunkt i personlige intervjuer av ti Yara N-sensorbrukere, hovedsakelig fra relativt store gårdsdrifter rundt innsjøen ”Vänern” i Sverige, er fordeler og utfordringer ved Yara N-sensorsystemet vurdert. Redusert legderisiko, sikring av høyt og jevnt proteininnh...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Middborg, Jens Henry;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Executive Master’s thesis in Business Administration Gjennom de siste 10-årene har digitalisering fått mer fokus i næringslivet, men likefult blant forskning og samfunn. Hvordan påvirker digitalisering samfunnet og næringslivet, og har det en konkurransedrivende kraft? ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjessing, Svein-Magne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne studien undersøker hvordan det lokale jordbruket og bonden kan bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune. Bakgrunnen for studien er de globale klima- og miljøproblemene, og behovet for selvforsyning av mat og matsikkerhet, og en bærekraftig s...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Widerøe, Halvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Man kan si med relativ sikkerhet at klimaendringene kommer til å materialisere seg, men ikke i hvilken grad dette vil skje. Befolkningsvekst er et annet fenomen som vil kjennetegne fremtiden og de utfordringene vi står ovenfor. En av konsekvensene av befolkningsvekst er...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Abry, Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Et klima i endring med økt total nedbør og flere intense nedbørshendelser fører til at utfordringene ved håndtering av overvann øker. Tette overflater gir høy overflateavrenning, og store mengder overvann finner veien til ledningsnettet. Ledningsnettet er ikke dimensjo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nuven, Ole Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I 1959 ble Haukåsvatnet i Bergen senket for å vinne jordbruksland. Senkningen førte til stort sett gode jordbruksarealer, men medførte store endringer for vannmiljøet og vegetasjonen i og omkring vannet. Norge har gjennom EØS-avtalen sluttet seg til EUs vanndirektiv, og...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Eskil;
  Publisher: E Sundt-Hansen

  This diploma assignment is in collaboration with Mektron and deals primarily with welfare technology with robot as aid. My contact person in Mektron, Egil Utheim has for several years been working on the development of a robot shower. This is intended as an aid for the ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokkeland, Rasmus Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Effekt av MJ på utvikling av traumatiske kvaekanaler og utvikling av finrøtter. Forskjell i avgang mellom ulike plantetyper. Gransnutebillen (Hylobius abietis L.) ble for første gang observert på 1700- tallet. Det norske navnet gransnutebille kan virke misvisende, da bi...

  Add to ORCID
19 research outcomes, page 1 of 2