The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Rozman, Jaroslav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Mobilní robotika je v posledních letech velice diskutované a rozšířené téma.    Souvisí to především se stále se zdokonalující výpočetní technikou, která tak umožňuje    vyvíjet stále složitější a dokonalejší roboty. Cílem tohoto snažení je vytvořit robota,    schopného...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Pivovarník, Marek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Letecká termální hyperspektrální data přinášejí řadu informací o teplotě a emisivitě zemského povrchu. Při odhadování těchto parametrů z dálkového snímání tepelného záření je třeba řešit nedourčený systém rovnic. Bylo navrhnuto několik přístupů jak tento problém vyřešit...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . Doctoral thesis . 2015
  Open Access
  Authors:
  Kryštof Ferenc;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fakulta architektury VUT v Brne

  Předmětem zkoumání této práce jsou suburbánní zóny měst a vesnice v přímé vazbě na velká města. A to jak jejich fyzické urbánní struktury, tak jejich změny a vývoj v čase a procesy, které se na transformaci této struktury podílejí. Přestože mají různé evropské země různ...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Introvičová, Sabina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství

  V disertační práci jsou uvedeny hlavní body standardizace použití dat dálkového průzkumu země (DPZ) pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld). Na základě studia databáze znaleckých posudků patřících do FEld byly analyzovány typy znaleckých posudků (TZP), u ...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Mašek, Pavel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Předkládaná disertační práce je zaměřena na "heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace". Navzdory nepochybnému pokroku v rámci navržených komunikačních řešení postrádají mobilní sítě nastupující generace dostatečnou šířku pásma a to h...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1