The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Book . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Fundacja BOŚ;
  Publisher: Zenodo

  Broszura opracowana w ramach projektu "Tradycyjny sad", ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, organizowanego i finansowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Działania prowadzone w ramach projektu mają na celu upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych odmian...

  Add to ORCID
 • Agroforestry practices have the potential to be regenerative, improve and increase the provision of ecosystem services at the farm and landscape level, while improving farm productivity and proftability. These services include the possibility to improve carbon sequestra...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Santoro, Maurizio; Maschler, Julia; Næsset, Erik; Waser, Lars T.; Chirici, Gherardo; Stereńczak, Krzysztof; Miścicki, Stanisław; Parkitna, Karolina; Krok, Grzegorz; Jełowicki, Łukasz; ...
  Publisher: Zenodo

  W dniach 12–14 marca 2019 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyła się XI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej (ZSL), której tematem było „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie”. Współorganizatorem Sesji była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Merytoryczne aspekty XI Ses...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  EIP-AGRI Service Point;

  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_factsheet_agroforestry_2017_pl.pdf

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Kaiser, Bastian; Frączek, Magdalena; Jakubowicz, Piotr Paschalis; Pikus, Anna; Piasecka, Aleksandra; Grażyna Głuch; Sawicki, Artur; Wójcik, Roman; Zaczek, Katarzyna; Naturski, Wiktor; ...

  Jednym z podstawowych pojęć we współczesnych naukach teoretycznych i stosowanych oraz w praktyce jest „informacja”. Pomimo że pojęcie to jest używane właściwie we wszystkich dziedzinach naszego życia, to jednak wciąż nie mamy powszechnie akceptowanej definicji informacj...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Westaway, S.; Borek, R.; Wojdat, A.; Jędrejek, A.;

  Drzewa zasadzone na wolnym wybiegu są korzystne dla dobrostanu kur. Przodkowie domowych kur grzędowały na drzewach, a kury chętniej i częściej korzystają z wybiegu, gdy jest on wzbogacony o drzewa. Jednak jednym z problemów związanych z wprowadzeniem drzew na wybieg jes...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciąg, Rafał;
  Publisher: TAiWPN Universitas

  Transformację cyfrową można zdefiniować jako zmianę sposobu rozumienia i przedstawiania sobie świata. To coś znacznie więcej niż tylko techniczne wynalazki, które odmieniają nasze otoczenie. Zresztą – jest dokładnie na odwrót: to my inaczej widzimy świat i inaczej konst...

 • publication . Book . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Szyszko, Jan; Grzywacz, Andrzej; Referowska-Chodak, Ewa; Szabla, Kazimierz; Szujecki, Andrzej; ��leszy��ski, Jerzy; ��ylicz, Tomasz; Wolfslehner, Bernhard; Sandstr��m, Camilla; Stanis��aw, Ma��ek; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Pocz��tki pa��stwowej administracji i gospodarki le��nej si��gaj�� VIII-IX wieku.<br> Wraz z wyst��puj��c�� w tym czasie wielk�� w��dr��wk�� lud��w nast��pi�� znaczny wyr��b lasu na potrzeby ��wczesnego osadnictwa. Kolejna nadmierna eksploatacja las��w w Europie mia��a ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Góralczyk Katarzyna; Justyna Anna Nowakowska; Paulina Patynek; Krzysztof Stefeńczak; Tomasz Oszako; Grażyna Wykowska; Irena Burzyńska; Agnieszka Potęga; Zbigniew Łepko; Ryszard F. Sadowski; ...
  Publisher: Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj��<br> ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Jan Szyszko; Andrzej Grzywacz; Ewa Referowska-Chodak; Kazimierz Szabla; Andrzej Szujecki; Jerzy Śleszyński; Tomasz Żylicz; Bernhard Wolfslehner; Camilla Sandström; Małek Stanisław; ...

  Pocz��tki pa��stwowej administracji i gospodarki le��nej si��gaj�� VIII-IX wieku.<br> Wraz z wyst��puj��c�� w tym czasie wielk�� w��dr��wk�� lud��w nast��pi�� znaczny wyr��b lasu na potrzeby ��wczesnego osadnictwa. Kolejna nadmierna eksploatacja las��w w Europie mia��a ...

  Add to ORCID
12 research outcomes, page 1 of 2