The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
25 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Book . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Westaway S.; Borek R.; Wojdat A.; Jędrejek A.;
  Publisher: Zenodo

  Drzewa zasadzone na wolnym wybiegu są korzystne dla dobrostanu kur. Przodkowie domowych kur grzędowały na drzewach, a kury chętniej i częściej korzystają z wybiegu, gdy jest on wzbogacony o drzewa. Jednak jednym z problemów związanych z wprowadzeniem drzew na wybieg jes...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Sobczak, Anna;

  Praca ukazuje jak archiwa zaczęły się zmieniać pod wpływem technologii informatycznych. Całość została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią teoretyczne i historyczne wprowadzenie do problematyki. W pierwszym rozdziale – Informatyzacja archiwów wyjaśnion...

 • publication . Book . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciąg, Rafał;
  Publisher: TAiWPN Universitas

  Transformację cyfrową można zdefiniować jako zmianę sposobu rozumienia i przedstawiania sobie świata. To coś znacznie więcej niż tylko techniczne wynalazki, które odmieniają nasze otoczenie. Zresztą – jest dokładnie na odwrót: to my inaczej widzimy świat i inaczej konst...

 • publication . Book . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Szyszko, Jan; Grzywacz, Andrzej; Referowska-Chodak, Ewa; Szabla, Kazimierz; Szujecki, Andrzej; ��leszy��ski, Jerzy; ��ylicz, Tomasz; Wolfslehner, Bernhard; Sandstr��m, Camilla; Stanis��aw, Ma��ek; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Pocz��tki pa��stwowej administracji i gospodarki le��nej si��gaj�� VIII-IX wieku.<br> Wraz z wyst��puj��c�� w tym czasie wielk�� w��dr��wk�� lud��w nast��pi�� znaczny wyr��b lasu na potrzeby ��wczesnego osadnictwa. Kolejna nadmierna eksploatacja las��w w Europie mia��a ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Witkoś-Gnach K.; Tyszko-Chmielowiec P.;
  Publisher: Zenodo

  Opracowana w ramach programu "Drogi dla Natury" książka przeznaczona jest dla tych, którzy w ramach swoich obowiązków odpowiadają za drzewa, a także dla tych, którzy je po prostu kochają i pragną je lepiej poznać i chronić. Jest ona połączonym drugim wydaniem książek "A...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Piotr Tyszko-Chmielowiec (Ed.);

  Książka ta wyrasta z doświadczeń kilkuletniej współpracy ze służbami drogowymi i samorządami w ramach programu ochrony alej Drogi dla Natury. Stanowi kompendium wiedzy o alejach jako siedliskach przyrody i korytarzach ekologicznych oraz o ich chronionych mieszkańcach. J...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Góralczyk Katarzyna; Justyna Anna Nowakowska; Paulina Patynek; Krzysztof Stefeńczak; Tomasz Oszako; Grażyna Wykowska; Irena Burzyńska; Agnieszka Potęga; Zbigniew Łepko; Ryszard F. Sadowski; ...
  Publisher: Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj��<br> ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Firlej, Krzysztof; Szczepaniak, Iwona;
  Publisher: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Przemysł spożywczy jest głównym – obok rolnictwa – członem gospodarki żywnościowej, inaczej zwanej sektorem rolno-spożywczym. Przemysł ten uznawany jest za ogniwo łańcucha żywnościowego, które integruje pozostałe ogniwa tego łańcucha, tj. rolnictwo, skup i handel produk...

 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Łowiec Polski Publishing House;
  Publisher: Zenodo

  Remizy śródpolne to położone na terenach rolniczych zazwyczaj niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą zwierzętom dziko żyjącym korzystne warunki żerowe i osłonowe w czasie rozmnażania oraz w okresach niekorzystnych w...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Józefczuk, Jakub;

  Rekomendujemy tę książkę przede wszystkim przyjaciołom drzew, ale także nauczycielom, edukatorom ekologicznym, przewodnikom krajoznawczym i pasjonatom ochrony zabytków. Objaśniamy w niej, jak działa organizm drzewa i jakie ma ono wymagania wobec otoczenia. Pomagamy pozn...

  Add to ORCID
25 research outcomes, page 1 of 3