The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Book . 2004
    Open Access Danish
    Authors:
    Olesen, Jørgen E.; Gyldenkærne, Steen; Petersen, Søren O.; Mikkelsen, M.H.; Jacobsen, B.H.; Vesterdal, L.; Jørgensen, A.M.K.; Christensen, Bent Tolstrup; Abildtrup, J.; Heidmann, Tove; ...

    De menneskeskabte klimaændringer skyldes udledning af drivhusgasser, især kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til år 2100 at føre til en stigning den globale middeltemperatur på mellem 1,4 og 5,8 C. Var...

1 research outcomes, page 1 of 1